Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LTH57808 CARAT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LTH57808 CARAT. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LTH57808 CARAT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LTH57808 CARAT te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LTH57808 CARAT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (721 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LTH57808 CARAT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVATHERM 57808 CARAT Condensdroger Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. zorgvuldig door en bewaar het boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsaanwijzingen Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Bedieningspaneel en ommanteling met een vochtige doek afnemen. Wat is er aan de hand als. . . Kleine storingen zelf oplossen Als tijdens het gebruik een foutcode (E en een cijfer of letter) in de multidisplay wordt aangegeven: Schakel het apparaat uit en weer in. Als de storing nogmaals wordt aangegeven neem dan contact op met de servicedienst en noem de foutcode. Storing Mogelijke oorzaak De stekker zit niet in het stopcontact of de zekering is niet in orde. Toets START / PAUZE nogmaals indrukken. 20 Storing Mogelijke oorzaak Onjuiste programma gekozen. Onjuist vulgewicht Oplossing Bij het volgende droogproces een ander programma selecteren (zie hoofdstuk "Programmaoverzicht"). Aanpassing met de extra functie RESTVOCHT instellen (zie hoofdstuk "Drogen, Extra functies kiezen"). Droogresultaat voldoet niet. Ventilatiegleuven in het sokkelgebied afgesloten. Aanslag aan de binnenkant van de trommel of op de trommelribben. De vuldeur kan niet gesloten worden. De fijne zeef werd niet geplaatst en/of de grove zeef is niet vergrendeld. De fijne zeef plaatsen en/of de grove zeef vergrendelen. De vuldeur kan niet met de toets DEUR worden geopend. De stekker steekt niet in het De stekker in het stopcontact stopcontact. Vuldeur kan te allen tijde door het krachtig drukken tegen de deur, worden geopend. Bij het indrukken van een toets verschijnt Err in het multidisplay. Wasgoedbeveiliging. Programmakiezer op VERLICHTING of op een willekeurig programma draaien. Gloeilamp vervangen (zie navolgende paragraaf). Programmakiezer op de De trommelverlichting stand UIT draaien. Gloeilamp is defect. Afhankelijk van het soort Indicatie LOOPTIJD wij- wasgoed, het vulgewicht en Automatisch proces, het bezigt sprongsgewijze of de vochtigheidsgraad volgt treft geen storing van de apblijft langere tijd staan. van de looptijd. 21 Storing Programma blijft staan, de indicatie RESERVOIR brandt. 5 uur eindigt het droogproces automatisch (zie hoofdstuk , , Droog-proces beëindigd"). Mogelijke oorzaak Condensreservoir is vol. Voor het geselecteerde programma werd te weinig of te droog wasgoed in de machine geplaatst. Condensor verstopt. Oplossing Condensreservoir legen, aansluitend het programma met de toets START/PAUZE starten. Vulgewicht verminderen. Wasgoed niet voldoende ge- Wasgoed voldoende gecentricentrifugeerd. fugeerd. Lamp voor de binnenverlichting vervangen Uitsluitend een speciale lamp gebruiken, die voor de droger geschikt is. Deze ontwikkelt te veel warmte en kan het apparaat beschadigen! 1 1 1 Waarschuwing!Voor het vervangen van de lamp, de stekker uit het stopcontact trekken, bij een vaste aansluiting: de zekering geheel uitdraaien of uitschakelen. Afdekkap van de lamp afschroeven (deze treft u direct achter de vulopening, aan de bovenzijde, aan; zie hoofdstuk "Beschrijving van het apparaat". ) 2. Anders mag de droger niet in gebruik worden genomen. 22 Programmeermogelijkheden Doel Handelwijze 1. De instelling opheffen zoals onder 1 en 2 beschreven Akoestisch signaal dat u aan het programmaeinde herinnert vast inprogrammeren. 1. De toetsen ZOEMER en BEHOEDZAAM gelijktijdig geduDroogheidsgraadherrende ca. [. . . ] Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LTH57808 CARAT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LTH57808 CARAT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag