Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LTH568DIA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LTH568DIA. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LTH568DIA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LTH568DIA te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LTH568DIA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (631 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LTH568DIA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVATHERM 568 DIAMANT Condensdroger Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. zorgvuldig door en bewaar het boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsaanwijzingen Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer u het probleem niet kunt oplossen: apparaat uit- en weer inschakelen. Wanneer de foutmelding opnieuw wordt aangegeven, neemt u contact op met de service-afdeling en geeft u aan welke indicaties knipperen. Storing Mogelijke oorzaak Netstekker zit niet in het stopcontact of de zekering is niet in orde. Sokkeldeur sluiten. Is de toets START/PAUZE in- Opnieuw op de toets gedrukt?START/PAUZE drukken. 20 Storing Mogelijke oorzaak Oplossing Bij het volgende droogproces Verkeerd programma geko- een ander programma kiezen zen. Ventilatieopeningen in de sokkel vrijmaken. Aanslag aan de binnenzijBinnenzijde van de trommel en de van de trommel of op de trommelribben schoonmaken. Geleidingsvermogen van het water op de plaats van opstelling wijkt af van de standaardinstelling van het apparaat. Fijne zeef is niet in de machine geplaatst en/of de grove zeef is niet goed vastgeklikt. Standaardinstelling voor de droogheidsgraad veranderen (zie hoofdstuk "Programmeermogelijkheden"). Fijne zeef in de machine plaatsen en/of grove zeef goed vastklikken. Deur gaat niet dicht. Bij het indrukken van een toets knippert de bijbehorende indicatie meerdere keren. Wasgoedbeveiliging. Opvangreservoir legen, vervolgens het programma starten met de toets START/PAUZE. Tijdprogramma of hogere droogstand (bijvoorbeeld INTENSIEF-DROOG in plaats van KAST-DROOG) kiezen. Trommelverlichting functioneert niet. Programma blijft staan, indicatie RESER- Opvangreservoir is vol. Voor het gekozen programma is te weinig of te droog wasgoed in de machine gedaan. 21 Storing Mogelijke oorzaak Pluizenzeven verstopt. Oplossing Pluizenzeven schoonmaken. is alleen zinvol bij een vulgewicht tot 3kg. Droogproces duurt ongewoon lang. 5 uur eindigt het droogproces automatisch (zie hoofdstuk , , Droog-proces beëindigd"). Condensor vol pluizen. Wasgoed is vooraf onvoldoende gecentrifugeerd. Vulgewicht verminderen. Wasgoed voldoende centrifugeren. Lamp voor de binnenverlichting vervangen Uitsluitend een speciale lamp gebruiken, die voor de droger geschikt is. Deze ontwikkelt te veel warmte en kan het apparaat beschadigen! 1 1 1 Waarschuwing!Voor het vervangen van de lamp, de stekker uit het stopcontact trekken, bij een vaste aansluiting: de zekering geheel uitdraaien of uitschakelen. Afdekkap van de lamp afschroeven (deze treft u direct achter de vulopening, aan de bovenzijde, aan; zie hoofdstuk "Beschrijving van het apparaat". ) 2. Anders mag de droger niet in gebruik worden genomen. 22 Programmeermogelijkheden Doel Handelwijze 1. De beide toetsen ZOEMER en BEHOEDZAAM tegelijkertijd Drooggraadherkenning ca. aanpassen: In de indicatie van het programmaverloop wordt de actuwanneer aan het einde ele instelling weergegeven: van het programma het ­ Indicatie EINDE: instelling voor droger wasgoed. [. . . ] Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LTH568DIA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LTH568DIA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag