Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LP2252F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LP2252F. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LP2252F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LP2252F te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LP2252F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (980 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LP2252F (961 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LP2252F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand als . . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. · Bij technische problemen kunt u altijd kontakt opnemen met de AEG fabrieksservice, zie hoofdstuk "Klantenservice". Gedrukt op chloorvrij papier wie milieubewust denkt, handelt ook zo. . de veiligheid A De veiligheid van elektrische toestellen van AEG voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. Toch zien wij ons als fabrikant genoodzaakt, u en uw eventuele medegebruikers op het volgende te wijzen. Algemene veiligheid · Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. [. . . ] Toets STARTTIJDKEUZE zo lang indrukken, tot de tijd (in uren) tot de gewenste programmastart in het indikatieveld LOOPTIJD wordt aangegeven. Na de ingestelde tijd start de droger automatisch het ingestelde droogprogramma. In het indikatieveld LOOPTIJD wordt aangegeven, over hoeveel uur het ingestelde droogprogramma zal beginnen. U kunt de gekozen starttijd altijd korrigeren. Droogprogramma starten Toets START/PAUZE indrukken. Het droogprogramma begint. Op de indikatie van het programmaverloop kunt u zien waar de droger mee bezig is. 19 Drogen Wasgoed uitnemen of inleggen U kunt het droogproces te allen tijde onderbreken, om wasgoed uit de machine te nemen of erin te doen. Toets START indrukken om het droogproces voort te zetten. Beëindiging van het droogproces Kort voor het einde van het droogproces begint de afkoelfase: de verwarming is in deze fase uitgeschakeld. Als u toets ZOEMER hebt ingedrukt, klinkt tijdens de anti-kreukfase met tussenpozen een akoestisch signaal. Wasgoed uit de machine nemen Deur openen en wasgoed uit de droger nemen. Droger uitschakelen Programmakiezer op stand UIT draaien. 20 Drogen Opvangreservoir legen Voorzichtig!Het kondenswater is niet geschikt om te drinken of om in levensmiddelen te gebruiken. Maak er een gewoonte van om het opvangreservoir na elk droogproces te legen. Zo voorkomt u dat het droogproces automatisch wordt onderbroken, omdat het opvangreservoir vol is. Steek uw hand in de greep van het opvangreservoir en trek het geheel naar buiten. Sluiting van het reservoir opzij schuiven en kondenswater eruit gieten. Opvangreservoir weer in het bedieningspaneel plaatsen. Het opvangreservoir kan ca. 3, 8 liter bevatten, genoeg voor 5 kg wasgoed dat met 800 tpm gecentrifugeerd is. 21 Drogen Pluizenzeef reinigen Om een ongehinderde luchtcirkulatie tijdens het droogproces te garanderen, dient u na ieder droogproces de pluizenzeef te reinigen. Door wasverzachter of kalk in het water kan zich op de trommel een nauwelijks zichtbare aanslag vormen. De droger kan de droogheidsgraad van het wasgoed dan niet meer betrouwbaar aftasten. met azijn) vochtig afnemen. De binnenkant van de trommel en de trommelribben met een huisPaneel en bedieningselementen reinigen Attentie!Gebruik geen middelen voor het onderhoud van meubelen of agressieve reinigingsmiddelen. Alleen warm water gebruiken. 26 Reiniging en onderhoud Condensor reinigen Attentie!Als de indikatie CONDENSOR brandt, moet beslist de condensor gereinigd worden. En met een verontreinigde condensor verbruikt de droger meer energie. Deur openen. Sokkelpaneel ontgrendelen door beide lipjes in te drukken en losnemen. Beide vergrendelingsschijven een kwart slag naar buiten draaien. Condensor aan de greep uit de sokkel trekken. Condensor reinigen, het beste met een borstel onder stromend water of met de handdouche. Ook de sleuven voor de waterafvoer aan de achterzijde van de condensor moeten schoon zijn. Attentie!Gebruik voor het reinigen van de condensor geen scherpe voorwerpen. Condensor weer inzetten en vergrendelen (beide vergrendelingsschijven een kwart slag naar binnen draaien). 27 Wat is er aan de hand als . . . Wat is er aan de hand als . . . Aan de hand van onderstaande aanwijzingen kunt u kleine storingen aan het toestel zelf opheffen. [. . . ] wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG Elektrische aansluiting Aanwijzingen over de elektrische aansluiting vindt u op het typeplaatje. Bij de aansluiting moet er absoluut op worden gelet, dat de op het typeplaatje aangegeven spanning en stroomsoort met de spanning en stroomsoort op de plaats van opstelling overeenkomen. Op het typeplaatje kunt u ook zien welke zekering noodzakelijk is. Aanwijzingen voor de vakman Bij vaste aansluiting moet het toestel op de juiste manier worden aangesloten. Let op de betreffende aanwijzingen in de opstel- en aansluitaanwijzing. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LP2252F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LP2252F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag