Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LM5400MR-U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LM5400MR-U. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LM5400MR-U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LM5400MR-U te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LM5400MR-U : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4519 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LM5400MR-U

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje1) voor de binnenverlichting. Haal geen artikelen uit het vriesvak of raak ze niet aan wanneer uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken. [. . . ] 3) Onderhoud · Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon. Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhouds- Centrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen. Bescherming van het milieu Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symzijn recyclebaar. Inschakelen Nadat u de stekker in het stopcontact heeft gestoken drukt u, als het display niet verlicht is, op de AAN/UIT-schakelaar. Uitschakelen Het apparaat wordt uitgeschakeld door de toets ON/OFF langer dan 1 seconde ingedrukt te houden. hierna wordt het aftellen van de temperatuur van -3 -2 -1 weergegeven. Temperatuurregeling Selecteer de ruimte door te drukken op de keuzeknop voor een ruimte. Controleer regelmatig of er zich nog water in de lade bevindt en vul zo nodig water bij. Merk op dat als de luchtvochtigheid in de ruimte waarin uw apparaat is geïnstalleerd, bijzonder hoog is, dan heeft de binnenkant van uw wijnkelder ook een relatief hogere luchtvochtigheid. Dit kan leiden tot flessen die damp bevatten wanneer de deur wordt geopend of etiketten die loskomen. Verlaag in een dergelijk geval de hoeveelheid water in de lade dienovereenkomstig. Luchtcirculatie Het koelvak is voorzien van een speciale AIRLIGHT-ventilator die automatisch gaat werken naar aanleiding van de thermostaatinstellingen of de omgevingstemperatuur. Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken. Maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep. Controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn. Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten. Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. [. . . ] Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt: · Trek de stekker uit het stopcontact · Ontdooi de koelkast4)en maak het apparaat en alle accessoires schoon · Laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen. Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft als de stroom uitvalt. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u problemen gaat oplossen. Alleen een gekwalificeerd elektricien of een bevoegde persoon mag problemen oplossen die niet in deze handleiding beschreven zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LM5400MR-U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LM5400MR-U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag