Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LM5400MR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LM5400MR. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LM5400MR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LM5400MR te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LM5400MR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4519 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LM5400MR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 0 De stofzuiger in de wandhouder (7) hangen en er daarbij op letten dat de staafstekker (9) op de wandhouder goed in de oplaadcontactdoos (6) van de stofzuiger past. 3 Het oplaadcontrolelampje (5) brandt en het opladen begint. Als u de stofzuiger niet gebruikt, laat hem dan altijd in de wandhouder hangen om een optimaal zuigvermogen te garanderen. 20 l Als de accu helemaal leeg is, moet hij 18 uur lang worden opgeladen om de volle zuigcapaciteit weer te bereiken. Als een volledig opgeladen accu minder dan 8 minuten werkt, kan er een bepaalde weerstand tegen het opladen zijn, die zich opbouwt, als de stofzuiger altijd maar kort wordt gebruikt. In zo'n geval moet u de accu volledig opladen en de stofzuiger zo lang gebruiken tot de accu leeg is. [. . . ] E) Reinigen van het stoffilter en de stofhouder Controleer of de stofzuiger uitgeschakeld is. 0 Druk de ontgrendelingstoets (3) naar beneden en trek de stofhouder (1) langzaam naar voren. Om het stoffilter te reinigen kunt u uw normale huishoudstofzuiger gebruiken. 0 De klantenservice Voor onze producten gelden de hoogste kwaliteitseisen. Mochten er tijdens het gebruik van dit apparaat toch nog vragen bij u opkomen, schrijf ons dan. Alleen met uw steun zijn wij in staat om apparaten te ontwikkelen die aan uw behoeften voldoen. 21 k k Kære kunde, ; læs denne brugsanvisning grundigt. Vær specielt opmærksom på sikkerhedshenvisningerne på de første sider i denne brugsanvisning!Sørg for, at den følger med støvsugeren, hvis den overdrages til andre. Dette apparat opfylder folgende EU-direktiver: ­ 73/23/EØF fra 19. 02. 1973 "Direktiv vedr. lavspænding", inklusive ændringsdirektivet 93/68/EØF ­ 89/336/EØF fra 03. 05. 1989 "EMCdirektiv", inklusive ændringsdirektivet 92/31/EØF Beskrivelse af apparatet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Støvbeholder Støvfilter Udløser Tænd-/slukkontakt Opladningsindikator Opladningsstikkontakt Vægholder Opladningsenhed Opladningsstik Opklappelig fugedyse Inden ibrugtagning første gang Inden støvsugeren tages i brug første gang, skal batteriet oplades i ca. Hold vægholderen ind mod væggen og marker placeringen af fastspændingsskruerne. Bor skruehullerne med en boremaskine, sæt de medfølgende ravpluks ind i hullerne. Sæt derpå vægholderen op på væggen og skru skruerne i. 1 Sikkerhedshenvisninger · Undgå at støvsuge våde overflader. 0 Støvsugeren tændes ved at skubbe tænd-/slukknappen (4) fremad. Støvsugeren slukkes ved at skubbe tænd-/ slukknappen tilbage. 0 0 0 Brug af fugedysen 0 Fugedysen (10) tages ud og klappes ud (D). E) Rengøring af støvfilter og støvbeholder Kontroller, at støvsugeren er slukket. 0 Tryk udløseren (3) nedad og træk støvbeholderen (1) langsomt fremad. Ved rengøring af støvfilteret kan man bruge en almindelig støvsuger. Støvfilteret kan eventuelt også vaskes i lunkent sæbevand og derpå skylles grundigt. Obs: Støvsugerens kunststofdele må ikke vaskes i maskine. Kundeservice For vores produkter gælder de højeste kvalitetskrav. Hvis der alligevel skulle opstå spørgsmål vedrørende anvendelse af apparatet, kan du skrive til os. Kun med din hjælp er vi i stand til at udvikle apparater, som opfylder kundernes krav. 23 s s Till våra kunder ; Läs noga igenom denna bruksanvisning. Iaktta framför allt säkerhetsanvisningarna på de första sidorna i bruksanvisningen! [. . . ] · Använd endast den laddare som hör till denna modell. 0 0 Uppladdning (Figur B) Laddaren (8) får endast anslutas till en strömkälla på 230 V, 50 Hz. 0 Placera handdammsugaren i väggfästet (7) och kontrollera samtidigt att kontaktstiftet (9) på väggfästet hamnar rätt i förhållande till laddningsuttaget (6) på handdammsugaren. 3 Laddningsindikatorn (5) tänds och uppladdningen startar. När handdammsugaren inte används, bör du alltid förvara den i väggfästet, för att på så vis garantera optimal dammsugningskapacitet. 24 s För att återställa fullständig dammsugningskapacitet när batteriet är helt urladdat, måste du låta det ladda i 18 timmar. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LM5400MR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LM5400MR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag