Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LM5200CB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LM5200CB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LM5200CB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LM5200CB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LM5200CB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4735 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LM5200CB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Steek de adapter in het stopcontact en sluit het snoer aan op het oplaadstation . De onderkant van het oplaadstation bevat een holle ruimte waarin u ongebruikte kabel kunt oprollen . Ergorapido: Het indicatorlampje gaat branden zodra de Ergorapido op de juiste wijze in het oplaadstation is geplaatst . Als het apparaat volledig is opgeladen, brandt de LED enkele seconden per minuut . [. . . ] Ergorapido Plus: Nadat het apparaat op de juiste wijze in het oplaadstation is geplaatst, wordt het opgeladen en gaan de indicatorlampjes voor de batterijcapaciteit een voor een branden . Als de batterij helemaal leeg is, duurt het ongeveer zestien uur om deze volledig op te laden (vier uur voor de Ergorapido Plus) . Wanneer u de Ergorapido niet gebruikt, laat u deze in het oplaadstation zodat de batterij steeds volledig opgeladen is . 3 blauwe lampjes: batterijcapaciteit >75% 2 blauwe lampjes: batterijcapaciteit 75-25% 1 blauw lampje: batterijcapaciteit <25% 1 knipperend blauw lampje: batterij is leeg Als er een rood lampje gaat branden: · het apparaat is te heet . Een knipperend rood lampje geeft aan dat de motor overbelast wordt . Als het apparaat volledig is opgeladen, gaan de LED's* over in de stand-bymodus (met minder stroomverbruik) en knipperen ze één keer per minuut . Controleer regelmatig of de wieltjes van het mondstuk en de rolborstel schoon zijn, om te voorkomen dat u kwetsbare vloeren beschadigt . Bevestig het mondstuk voor kieren om moeilijk bereikbare gedeelten te kunnen schoonmaken, of bevestig de borstel om af te stoffen . Maak het stofreservoir schoon door de slang van een andere stofzuiger op de opening te plaatsen . Gebruik de stofzuiger nooit in de volgende situaties: · Voor fijn stof van bijvoorbeeld gips, beton, bloem of as . De batterij mag nooit uit elkaar worden gehaald, worden kortgesloten, in contact komen met een metalen oppervlak of worden blootgesteld aan grote hitte . Het gebruik van de stofzuiger in de bovengenoemde situaties kan schade aan het product veroorzaken . Onderhoud en reparaties Als uw Ergorapido niet goed of helemaal niet meer werkt, brengt u de stofzuiger naar een erkend Electrolux Service Centre . Als de voedingskabel of de oplader is beschadigd, moet deze worden vervangen door Electrolux, een servicevertegenwoordiger of een vergelijkbare, gekwalificeerde persoon . Klanteninformatie Electrolux wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor schade die ontstaat als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat of onbevoegde aanpassingen aan het apparaat . Com Voor vragen over de stofzuiger of de handleiding kunt u ons e-mailen voor Nederland : consumenten . Be of bel de klantenservice voor Nederland op 0172 468 172 en voor België op 02 363 04 44. Wij verklaren dat deze oplaadbare stofzuiger voor huishoudelijk gebruik voldoet aan EMC-richtlijn 2004/108/EC, Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC en CE-markeringsrichtlijn 93/68/EEC . [. . . ] Be of bel de klantenservice voor Nederland op 0172 468 172 en voor België op 02 363 04 44. Wij verklaren dat deze oplaadbare stofzuiger voor huishoudelijk gebruik voldoet aan EMC-richtlijn 2004/108/EC, Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC en CE-markeringsrichtlijn 93/68/EEC . Alle vereiste testen zijn uitgevoerd door een onafhankelijke testinstantie . Op het product of de verpakking Het symbool geeft aan dat dit product niet als gewoon huisvuil mag worden behandeld . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LM5200CB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LM5200CB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag