Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LM5100RE-U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LM5100RE-U. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LM5100RE-U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LM5100RE-U te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LM5100RE-U : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4396 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LM5100RE-U

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor alle andere gevallen, verzeker u ervan dat het apparaat uitgeschakeld is Waarschuwing Als de afvoerkraan open staat kan er sprake van waterlekkages zijn Instructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u van het apparaat gebruik maakt. · Bewaar de instructies · Het niet opvolgen van de instructies kan de verwonding van personen of schade aan het apparaat tot gevolg hebben De fabrikant acht zich niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van deze instructies electrolux 3 Maak uitsluitend gebruik van originele of door de fabrikant aanbevolen accessoires of reserveonderdelen. Bestemd gebruik Waarschuwing Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik Het apparaat is niet bestemd om te worden gebruikt in: · · · · Personeelskeuken in winkels Kantoren en andere werkplaatsen Boerderijen Door cliënten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen · Bed and breakfasts en soortgelijke omgevingen Het apparaat is ontworpen en gemaakt om water en ijs te leveren. De fabrikant acht zich niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van een onjuist gebruik van het apparaat. [. . . ] Maak de bijgesloten voedingskabel met de clip aan de rechterzijde van het apparaat vast. Een rode veiligheidsschroef voorkomt dat het kraantje ongewenst geopend kan worden. Houd tijdens de normale functionering van dit huishoudelijke apparaat het kraantje gesloten en breng de veiligheidsschroef aan, tenzij anders vermeld wordt. 1 Waterafvoerkraan 2 Veiligheidsschroef Op het waternet aansluiten Waarschuwing De bijgesloten watertoevoerleiding kan een maximum afstand van 4 meter tot het waternet overbruggen. Maak de houder vast met behulp van de bijgesloten beschermingsstrip. Gebruik Touch bedieningspaneel voorkant Waarschuwing Voorkom de aanraking van het touch bedieningspaneel met natte of vette handen om de beschadiging hiervan te voorkomen 1 LED CO fles leeg 2 LED Voeding (kan tevens tijdens het legen van de watertank worden gebruikt) 3 LED water op kamertemperatuur 4 LED gekoeld bruiswater 5 LED gekoeld water 6 LED ijsschaafsel 7 LED verlichting 1 LED filter Eerste inwerkingstelling Waarschuwing Laat 3 liter gekoeld water en 1 liter gekoeld bruiswater uit de dispensers stromen om de waterleidingen goed door te spoele Schakel het apparaat in met behulp van de vermogensschakelaar aan de rechterzijde van het apparaat. De LED voeding zal gaan knipperen. Als de LED voeding ophoudt te knipperen, wordt het touch bedieningspaneel geactiveerd. Als u voor de eerste keer uw Refreshment Centre gebruikt, zal het ongeveer 5 uur duren voordat het apparaat de optimale functionering bereikt. Tijdens deze periode zal het apparaat functioneren, maar is de performance beperkt. De hierboven beschreven handeling dient tevens na een langdurige stilstand worden uitgevoerd. De waterdruk afstellen Waarschuwing De drukregelaar mag uitsluitend geopend worden als de installatieprocedure uitgevoerd is en als het apparaat ingeschakeld is electrolux 13 1 Plastic waterknop 2 Waterdrukmeter Verzeker u ervan dat het kraantje tussen het waternet en de flexibele leiding opengedraaid is. Controleer, na een willekeurige drukafstelling, het zojuist ingestelde niveau door een beetje water te tappen. De druk moet met behulp van de plastic knop tussen de 2 en 3 bar worden afgesteld. Tijdens het tappen van water op kamertemperatuur: draai de knop rechtsom om de druk toe te laten nemen en draai hem linksom om de druk af te laten nemen. Breng het rooster weer op zijn originele plaats aan als u het apparaat naar buiten geschoven heeft. Verwijder de beschermingsstrip van de CO houder om de gebruikte fles te verwijderen 3. Schroef de nieuwe fles op de drukregelaar door hem linksom te draaien 5. Plaats de nieuwe CO fles in zijn houder en maak hem vast met behulp van de bijgesloten beschermingsstrip 6. Duw het apparaat weer terug het meubel in tot hij op zijn plaats geblokkeerd is 16 electrolux De filterpatroon vervangen Waarschuwing Maak in het geval van waterlekkages de onderkant van het apparaat goed droog Waarschuwing Breng een doek onder de filterpatroon aan om te voorkomen dat de onderkant van het apparaat nat wordt 6. Druk onmiddellijk op de icoon water op kamertemperatuur en houd hem ingedrukt tot LED achtereenvolgens oplichten. Wacht tot alle LED uitgegaan zijn voordat u de volgende handeling uitvoert. Als de Led voeding begint te branden moet u de laatste twee handelingen herhalen tot de LED achterelkaar oplichten. Duw het apparaat weer terug het meubel in tot hij op zijn plaats geblokkeerd is. Verwijder het rooster van het lekbakje om uw Refreshment Centre eenvoudig naar voren te kunnen schuiven. Breng het rooster weer op zijn originele plaats aan als u het apparaat naar buiten geschoven heeft. [. . . ] Steek het andere uiteinde van de plastic leiding in een ruim recipiënt of stop hem in de gootsteen 9. 10. Open het waterafvoerkraantje aan de linkerzijde van het apparaat. 12. Druk onmiddellijk op de icoon verlichting en houd hem ingedrukt tot de LED achterelkaar oplichten Als de Led voeding begint te branden moet u de laatste twee handelingen herhalen tot de LED achterelkaar oplichten 13. Wacht tot de LED voeding begint te knipperen en druk op de icoon voeding tot de LED wederom achterelkaar oplichten De dispenser zal automatisch beetje water afgeven. 14. Wacht tot de LED voeding begint te knipperen en verwijder vervolgens het reinigingsfilter. 15. Breng de filterpatroon aan in de filterkop door hem omhoog te duwen en linksom te draaien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LM5100RE-U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LM5100RE-U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag