Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LM5100RE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LM5100RE. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LM5100RE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LM5100RE te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LM5100RE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4396 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LM5100RE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik!· Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht. · Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die kunnen smelten (bijv. plastic folie, plastic, aluminium) op of in de buurt van het apparaat. [. . . ] Anders kan het hete kookgerei van de kookplaat worden gestoten, als de deuren of ramen worden geopend. · Garandeer de bescherming tegen aanraking door een vakkundige inbouw. · Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting van de aansluiting veroorzaken. · Laat de klemaansluitingen correct installeren door een gekwalificeerde elektricien. · Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken. 4 electrolux · In het geval van een eenfase- of tweefaseaansluiting, moet het geschikte netsnoer van het type H05BB-F Tmax. · Vervang een voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C; of hoger). Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk maakt om het apparaat los te koppelen van alle polen van de netvoeding, met een contactopening van minstens 3 mm. U dient te beschikken over de juiste scheidingsvoorzieningen: stroomonderbrekers, Montage zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten. Plakken op afdichting · Het werkblad op de plaats van de uitsnijding reinigen. · Plak het afdichtband op de onderste rand van de glaskeramische plaat rondom de buitenkant. De plaats van het punt waar de tape samenkomt dient in het midden van één van de zijden te liggen. · Stoppen van CountUp Timer: selecteer de kookzone met en raak of aan om de timer uit te schakelen. Kookwekker U kunt de timer als kookwekker gebruiken als de kookzones uitgeschakeld zijn. Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen. Starten van STOP+GO functie stelt alle kookzones in voor een De warmhoudstand. Bedieningspaneel vergrendelen/ ontgrendelen U kunt het bedieningspaneel vergrendelen, . Hiermee wordt voorkomen dat maar niet de kookstand per ongeluk wordt veranderd. De kinderbeveiliging Deze functie voorkomt het ongewenste gebruik van de kookplaat. Kinderbeveiliging inschakelen · Schakel de kookplaat in met . Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen voor een enkele kooksessie · Schakel de kookplaat in met . · Wanneer u de kookplaat uitschakelt met , wordt de kinderbeveiliging weer geactiveerd. OffSound Control (In- en uitschakelen) Geluiden uitschakelen Het apparaat uitschakelen. gaat branden, het apparaat staat in standaard aan te raken gaat branmodus. [. . . ] Mogelijke oorzaak en oplossing · Schakel het apparaat opnieuw in en stel de temperatuur binnen 10 seconden in. · Er ligt water op het bedieningspaneel of het paneel is met vetspatten bedekt. Als de kookzone heet moet zijn, neem dan contact op met de klantenservice. Maak het sensorveld vrij. Er klinkt een geluid als het apparaat is uitgeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LM5100RE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LM5100RE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag