Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LM5100GR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LM5100GR. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LM5100GR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LM5100GR te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LM5100GR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4396 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LM5100GR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als het apparaat aan iemand anders verkocht of geschonken wordt, of als u verhuist en de machine achterlaat, zorg er dan voor dat de gebruiksaanwijzing bij het apparaat blijft zodat de nieuwe eigenaar kennis kan nemen van de werking van het apparaat en de bijbehorende waarschuwingen. · U MOET deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen voordat u de machine te installeert of in gebruik neemt. · Controleer uw machine op eventuele schade, die ontstaan kan zijn tijdens het transport, voordat u hem in gebruik neemt. Als er onderdelen zijn beschadigd, neem dan contact op met uw leverancier. [. . . ] Maak geen gebruik van een wasmiddeldoseerbol als u een was- en droogprogramma uitvoert. Schakel de machine in door de keuzeknop op het gekozen wasprogramma/ stof te zetten. Selecteer de gewenste opties door middel van de desbetreffende toetsen. Kies, indien mogelijk, geen centrifugetoerental dat lager is dan de snelheid die de machine heeft voorgesteld om een te lange droogtijd te voorkomen en zo energie te besparen. Het verlagen van het centrifugetoerental is hoe dan ook alleen mogelijk nadat u "drogen" gekozen heeft. Het display toont de hele duur van het wasprogramma en de geselecteerde droogcyclus. Na de start van het programma wordt de resterende tijd elke minuut bijgewerkt. Draai aan het einde van het programma de programmakeuzeknop op O om de machine uit te schakelen. De trommel legen. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS De was sorteren Houd u aan de wassymbolen op de etiketten, waarvan elk kledingstuk voorzien is, en de wasvoorschriften van de fabrikant. Sorteer het wasgoed als volgt: wit, bont, synthetisch, fijne was, wol. Voordat u de was in de machine doet Was witte en bonte was nooit samen. Als gebruik wordt gemaakt van vloeibaar wasmiddel, dient een programma zonder voorwas te worden gekozen. De wasautomaat is uitgerust met een recirculatiesysteem dat een optimaal gebruik van geconcentreerd wasmiddel mogelijk maakt. Volg de aanbevelingen van de fabrikant op voor wat betreft de te gebruiken hoeveelheden en overschrijd het «MAX» teken in de wasmiddellade niet . Hoeveelheid wasmiddel Het type en de te gebruiken hoeveelheid wasmiddel hangen af van het type weefsel, de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling en de hardheid van het water. electrolux 15 Volg de instructies van de wasmiddelenfabrikant over de te gebruiken hoeveelheden. Gebruik minder wasmiddel als: · als u een kleine lading wast; · het wasgoed licht vervuild is; · er veel schuimvorming is tijdens het wassen. Graden van waterhardheid De hardheid van water wordt geclassificeerd in zogenaamde hardheidsgraden. In- formatie over de hardheid van het water in uw omgeving kan worden verkregen bij het desbetreffende waterleidingbedrijf. Als de waterhardheid middelmatig of hoog is, raden we aan een waterontharder toe te voegen, waarbij u altijd de instructies van de fabrikant opvolgt. Als de hardheid van het water zacht is, pas dan de hoeveelheid wasmiddel aan. TIPS VOOR HET DROGEN De droogcyclus voorbereiden De droger werkt op het principe van condensatie. Daarom moet de waterkraan open staan en moet de afvoerslang, ook gedurende de droogcyclus, in een gootsteen of een afvoerpijp geplaatst zijn. Voordat u het droogprogramma start, moet u de hoeveelheid gewassen artikelen verminderen, teneinde goede resultaten te verkrijgen. [. . . ] Zorgvuldige horizontale afstelling voorkomt trillingen, lawaai of verschuiving van de machine tijdens de werking. Leg nooit karton, hout of iets dergelijks onder de machine om oneffenheden van de vloer te compenseren. Watertoevoer Een waterslang is meegeleverd; deze is te vinden in de trommel van de machine. Gebruik voor aansluiting op de waterleiding niet de slang van uw vorige machine. Bevestig de slang altijd onder een hoek naar links of naar rechts, afhankelijk van de plaats waar de waterkraan zich bevindt. 3. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LM5100GR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LM5100GR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag