Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LL1820

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LL1820. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LL1820 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LL1820 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LL1820 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (748 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LL1820 (746 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LL1820

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVAMAT LAVALOGIC 1820 Wasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. zorgvuldig door en bewaar het boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsaanwijzingen Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Deurvenster en rubberen ring regelmatig reinigen. 27 Wat te doen als. . . Kleine storingen zelf oplossen Wanneer tijdens het gebruik een van de volgende foutmeldingen in het display wordt aangegeven: ATTENTIE (E41)/DEUR SLUITEN A. U. B. ATTENTIE ERROR CODE (E11)/WATERKRAAN OPENEN A. U. B ATTENTIE ERROR CODE (E21)/WATERAFVOER CONTROLEREN A. U. B raadpleeg dan de volgende tabel. Wanneer in het display ATTENTIE/SERVICEDIENST WAARSCHUWEN A. U. B en een foutcode (bijvoorbeeld E. . ) worden aangegeven: het apparaat uit- en weer inschakelen. Wanneer de foutmelding opnieuw wordt aangegeven, neemt u contact op met de service-afdeling onder vermelding van de foutcode en het PNC-nr (op het typeplaatje). Storing Mogelijke oorzaak Oplossing Wasautomaat werkt niet. De stekker zit niet in het De stekker in het stopcontact stopcontact of de zekering in steken. Kinderbeveiliging opheffen. Deur gaat niet dicht. Kinderbeveiliging is ingesteld. Na het drukken op de toets START begint het wasprogramma niet. het display verschijnt ATTENTIE(E41)/DEUR SLUITEN A. U. B. Vuldeur sluiten. Toets START indrukken. 28 Storing Mogelijke oorzaak Oplossing Afvoerpomp blijft voortdurend lopen, ook wanneer het apparaat De beveiliging tegen waterois uitgeschakeld. schijnt ATTENTIE (EF3)/ SERVICEDIENST WAARSCHUWEN A. U. B Wasautomaat trilt tijdens het wassen of staat niet stil. Transportbeveiliging is niet verwijderd. Waterkraan dichtdraaien, vervolgens de stekker uit het stopcontract trekken en contact opnemen met de service-afdeling. Transportbeveiliging verwijderen. De voeten volgens de opSchroefvoeten zijn niet goed stel- en aansluitaanwijzing afgesteld. Afvoerslang vervangen. Was is niet gecentrifu- Slechts een paar grote stukgeerd. Afvoerslang is lek. Er loopt water onderuit Deksel van de afvoerpomp is Deksel goed sluiten. Het inzetbakje in het vakje voor nabehandelingsmiddel is niet goed bevestigd of is verstopt. Wasmiddellade reinigen, inzetstuk voor wasverzachter goed bevestigen. Eventueel te veel wasgoed in Let op de maximale belading. de machine gedaan. Deur kan bij ingeschakeld apparaat niet worDeur is om veiligheidsrededen geopend. display verschijnt het symbool . Wachten tot het symbool verschijnt. 29 Storing Mogelijke oorzaak Oplossing Het programma gaat verder wanneer de stroomuitval voorbij is. Wasgoed uit de wasautomaat halen: als er water in het apparaat zichtbaar is, voor het openen van de deur eerst het water aftappen. Het display gaat uit tijDe vuldeur blijft om veiligdens het verloop van heidsredenen ca. vergrendeld. De achtergrondverlichting van het display De wasautomaat bevindt gaat uit terwijl het ap- zich in de modus stand-by. In het disZeef in schroefkoppeling van play verschijnt ATTENde toevoerslang is verstopt. TIE ERROR CODE (E11)/ WATERKRAAN OPEWaterkraan zit vol met kalkNEN A. U. B. Wasgoed is niet goed gecentrifugeerd, in de trommel is nog restwater zichtbaar. In het display verschijnt ATTENTIE ERROR CODE (E21)/ WATERAFVOER CONTROLEREN A. U. B. [. . . ] Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in Belgi gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o. a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in Belgi. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LL1820

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LL1820 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag