Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LBELLA125

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LBELLA125. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LBELLA125 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LBELLA125 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LBELLA125 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3052 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LBELLA125 (3037 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LBELLA125

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] L BELLA 125 L 76477 FL NL Gebruiksaanwijzing 2 www. aeg. com INHOUD 1. 26 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren. [. . . ] Als u een vloeibaar wasmiddel gebruikt, dient u dit direct voor het starten van het programma te plaatsen. Vakje voor vloeibare nabehandelingsmiddelen (wasverzachter, stijfsel). Draai het klepje (omhoog of omlaag) in de juiste stand om poeder of vloeibaar wasmiddel te gebruiken. Volg altijd de instructies op de verpakking van de wasmiddelen. 16 www. aeg. com De stand van de klep controleren 1. Trek de wasmiddeldoseerlade uit tot deze stopt. Druk de hendel in om de lade uit te trekken. 3. Draai de klep omhoog om poederwasmiddel te gebruiken. 4. Draai de klep omlaag om vloeibaar wasmiddel te gebruiken. Met de klep in de stand OMLAAG: – Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen. – Giet niet meer vloeibaar wasmiddel in het vakje dan de limiet op de klep. Zorg bij het sluiten van de lade dat de klep geen blokkering veroorzaakt. 3. 9. 3 Het programma instellen en starten 1. Draai de programmaschakelaar. Het lampje van toets 4 knippert in het rood. 2. Op het display verschijnt de standaard temperatuur en centrifugesnelheid. Om de temperatuur en/of de centrifugesnelheid te wijzigen, drukt u op de bijbehorende toetsen. Het lampje van de ingestelde functie NEDERLANDS 17 gaat aan, of de display toont het bijbehorende symbool. 5. Druk op toets 4 om het programma te starten. De afvoerpomp kan even werken als het apparaat gevuld wordt met water. 9. 8 De uitgestelde start annuleren 1. 3. Als u op de toets 4 drukt: Het bijbehorende indicatielampje knippert. Als u op de toets 4 drukt: Het programma wordt gestart. 9. 4 Een programma onderbreken 1. 9. 9 Deur openen Als een programma of het startuitstel in werking is, is de deur van de wasmachine vergrendeld. De deur van het apparaat openen: 1. Als u op de toets 4 drukt: Het indicatielampje knippert. Het wasprogramma gaat verder. 9. 5 Een programma annuleren 1. Druk op toets 1 om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen. Als de temperatuur en het waterpeil in de trommel te hoog zijn, blijft het symbool voor de deurvergrendeling aan en kunt u de deur niet openen. Als u het apparaat uit zet, dient u het programma opnieuw in te stellen. 9. 6 Een functie wijzigen U kunt slechts enkele functies wijzigen voordat ze gaan werken. 1. Als u op de toets 4 drukt: Het indicatielampje knippert. De ingestelde functie wijzigen. 9. 7 Het startuitstel instellen 1. Druk herhaaldelijk op toets 5 tot het aantal minuten of uren op de display verschijnt. Druk op toets 4 , het apparaat begint het aftellen van de uitgestelde start. Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart. Voordat u op toets 4 drukt om het apparaat te starten, kunt u de instelling van de uitgestelde start annuleren of wijzigen. 9. 10 Aan het einde van het programma. • Het apparaat stopt automatisch. [. . . ] Zet het apparaat weer rechtop. 1 2 9. Verwijder het aansluitsnoer en de afvoerslang van de slanghouders. 10. Draai de drie transportbouten los. Gebruik de bij het apparaat geleverde moersleutel. Trek de bouten met de plastic tussenstukken eruit. NEDERLANDS 29 12. Doe de plastic dopjes in de gaatjes. U vindt deze doppen in de zak van de gebruikershandleiding. – Wij raden u aan om alle transportbouten en verpakking te bewaren voor als u het apparaat gaat verplaatsen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LBELLA125

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LBELLA125 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag