Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVW1036-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVW1036-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAVW1036-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVW1036-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAVW1036-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (609 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAVW1036-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVAMAT W 1036 Wasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze informatie aandachtig door. Lees vooral het hoofdstuk "Veiligheid" op de eerste pagina's. Geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. [. . . ] De stalen trommel niet met zuurhoudende ontkalkingsmiddelen, chloor- of ijzerhoudende schuurmiddelen of staalwol reinigen. Eventuele roestvlekken op de trommel met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal verwijderen. 0 Deur 0 Regelmatig controleren of zich aanslag of vreemde voorwerpen in de rubber manchet achter de deur bevinden en deze eventueel verwijderen. 28 Gebruiksaanwijzing Afvoerpomp reinigen Paperclips, spijkers enz. die eventueel met het wasgoed in de wasautomaat terecht zijn gekomen, blijven in het huis van de afvoerpomp liggen. Op zulke voorwerpen kunnen zich textielpluizen afzetten die daardoor de afvoerpomp verstoppen. Daarom minstens één maal per jaar de afvoerpomp reinigen. Vóór het reinigen van de afvoerpomp wasautomaat uitschakelen en stekker uit het stopcontact trekken!Deksel van de afvoerpomp linksom losschroeven en naar buiten trekken. 1 4. Lipjes aan het deksel opzij in de geleidingssleuven plaatsen en deksel rechtsom vastschroeven. 6. Klepje sluiten. 29 Gebruiksaanwijzing Wat is er aan de hand als. . . Hulp bij storingen Probeer in geval van storing aan de hand van onderstaande aanwijzingen het probleem zelf op te lossen. Als u voor één van de hier vermelde storingen of vanwege bedieningsfouten de service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt. Probleem Mogelijke oorzaak De stekker zit niet in het stopcontact. Oplossing Stekker in het stopcontact steken. De wasautomaat werkt De zekering in de huisinstalZekering vervangen. Deur sluiten; de sluiting moet hoorbaar dichtvallen. Kinderbeveiliging opheffen De kinderbeveiliging is inge(zie hoofdstuk "Kinderbeveisteld. Slang van de waterkraan losschroeven, zeef uitnemen en onder stromend water reinigen. Er wordt geen water toegevoerd. De zeef in de koppeling van de toevoerslang is verstopt. Waterkraan is verkalkt of de- Waterkraan controleren, evt. Wasmiddel precies volgens de aanwijzingen van de fabrikant doseren. 30 Gebruiksaanwijzing Probleem Mogelijke oorzaak De transportbeveiliging is niet verwijderd. De wasautomaat viEr zit erg weinig wasgoed in breert tijdens het gede trommel (bijv. Het water kon vóór het centrifugeren niet geheel worden weggepompt, omdat de afvoerslang geknikt is of de afvoerpomp verstopt is. Oplossing Transportbeveiliging volgens de opstel- en aansluitaanwijzing verwijderen. Als de aftapslang ondicht is, contact opnemen met onze service-afdeling. SPOELSTOP uitschakelen. Onder de wasautomaat komt water te voorschijn. De aftapslang is niet goed gesloten of ondicht. U hebt SPOELSTOP gekozen. De wasverzachter is niet ingespoeld, vak æ voor nabehandelingsmiddel is met water gevuld. Toets INWEKEN indrukken Het inweekprogramma is af(de aansluitende hoofdwas gelopen. Het inzetbakje in het vak voor nabehandelingsmiddel is niet goed opgezet of verstopt. Wasmiddellade schoonmaken, inzetbakje goed opzetten. 31 Gebruiksaanwijzing Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Let op het maximale vulgewicht (zie programmatabellen). [. . . ] Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. 45 Garantiebepalingen 12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAVW1036-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAVW1036-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag