Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVW1000-WB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVW1000-WB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAVW1000-WB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVW1000-WB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAVW1000-WB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (264 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAVW1000-WB (742 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAVW1000-WB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVAMAT W 1000 Waschautomat Lave-linge Wasautomaat Gebrauchsanweisung Mode d'emploi Gebruiksaanwijzing Geachte klant, lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door. Neem vooral de veiligheidsvoorschriften op de eerste pagina's van deze gebruiksaanwijzing in acht. Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende bezitter van de machine. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor Uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. 0 Dit symbool leidt U stap voor stap door de bediening van het apparaat. 3 2 Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktische gebruik van het apparaat. [. . . ] van de vervuilingsgraad van de was: Bij slechts licht vuile was minder doseren. Gebruiksvoorschriften bij het wasmiddel en hoeveelheid was in acht nemen. van de hardheid van het leidingwater: Hoe harder het water, hoe hoger de dosering!Op de verpakking van het wasmiddel vindt u doseervoorschriften afhankelijk van de waterhardheid. Vloeibare wasmiddelen Vloeibare wasmiddelen toevoegen met behulp van de bij de wasmiddelen meegeleverde doseerhulpmiddelen. Voorschriften op de wasmiddelverpakking in acht nemen. Waterontharder gebruiken Bij gemiddelde tot hoge waterhardheid (vanaf hardheidsbereik II) moet ontharder worden gebruikt. Informatie over de plaatselijke waterhardheid geeft de waterleidingmaatschappij in uw streek. Waterhardheidgegevens Hardheidsbereik I zacht II middelhard III hard IV zeer hard Waterhardheid in dH (graden Duitse hardheid) minder dan 8 8-14 15-21 meer dan 21 Waterhardheid in mmol/l (millimol per liter) minder dan 1, 4 1, 4-2, 5 2, 6-3, 7 meer dan 3, 7 91 Wassen Korte handleiding 0 0 0 0 Wassen gebeurt in volgende stappen: Deur openen, wasgoed in de machine stoppen. Het juiste wasprogramma instellen: Programma instellen met de programmakiezer; Temperatuur instellen met de temperatuurkiezer; Eventueel toets } (KREUKHERSTELLEND) indrukken. Deze instelling en de temperatuur kunt u tijdens het volledige wasproces wijzigen. Als het wasprogramma ten einde is: Na het einde van het programma blijft de vuldeur om veiligheidsredenen nog 1-2 minuten vergrendeld. Als de wasprocedure eindigde met een spoelstop, eerst het water afpompen (v) of Centrifug. (stand 8 voor fijn wasgoed, of stand 11 voor wol) vr de vuldeur wordt geopend. De wasautomaat is uitgeschakeld. 0 0 0 3 92 Wassen Wasgoed in de machine stoppen 0 Wasgoed sorteren en voorbereiden. Meer informatie over de juiste voorbereiding van het wasgoed: zie , , Soorten wasgoed en labels". 0 Wasgoed insteken. 3 Maximale vulling: zie , , Programmatabellen" in het volgende hoofdstuk. Het textiel en de machine zouden beschadigd kunnen raken. 3 93 Wassen Waspoeder/verzorgingsmiddel toevoegen 0 Lade uittrekken tot aan de aanslag. 0 Waspoeder/verzorgingsmiddel ingieten. 3 Meer informatie over waspoeder en verzorgingsmiddelen: zie , , Waspoeder en verzorgingsmiddelen". k Spoelvak voor voorwasmiddel of vlekkenzout. Wordt in de stand k (VOORWAS) bij het begin van het wasprogramma toegevoegd, of in stand 1 (VLEKKEN) op het juiste tijdstip tijdens de hoofdwas. l Spoelvak voor poedervormig hoofdwasmiddel en eventueel ontharder. Wordt bij het begin van de hoofdwas toegevoegd. w Vloeibaar verzorgingsproduct (wasverzachter, stijfsel). Opgelet!Dik vloeibaar product eventueel verdunnen tot aan het merkteken MAX, poedervormig stijfsel oplossen. 0 Lade volledig in de machine schuiven. 94 Wassen Wasprogramma instellen 3 Geschikt programma en juiste temperatuur voor de verschillende soorten wasgoed: zie , , Programmatabellen". Wasprogramma instellen Opgelet!0 De programmakiezer op het gewenste wasprogramma zetten. Temperatuur instellen 0 De temperatuurkiezer op de gewenste temperatuur zetten. Voor kreukherstellend wasgoed: 0 Op de toets } (KREUKHERSTELLEND) drukken. 3 De toets } (KREUKHERSTELLEND) kan enkel met de programma's van programmagroep t / (WITTE/BONTE WAS/ KREUKHERSTELLEND MET TOETS) worden gecombineerd; anders heeft deze toets geen werking. Wasprogramma starten, centrifugeertoerental instellen of Geen Centr. [. . . ] Afhankelijk van de hoeveelheid waswater kan het nodig zijn de opvangbak meerdere keren leeg te maken. Als het waswater volledig uit de machine is gelopen: 0 Sluitdop stevig in leegmaakslang duwen. 0 Leegmaakslang weer iets naar binnen duwen en in de houder laten vastklikken. 0 Klep in onderpaneel zetten en sluiten. 3 De juiste werking van de KO-sluis is bij een geheel leeggemaakte wasautomaat niet meer gewaarborgd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAVW1000-WB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAVW1000-WB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag