Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVATHERM T37850

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVATHERM T37850. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAVATHERM T37850 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVATHERM T37850 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAVATHERM T37850 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3549 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAVATHERM T37850

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ne séchez pas en machine les articles entrés en contact avec des détachants volatiles. Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. [. . . ] Gebruik geen meubelreinigers of agressieve reinigingsmiddelen om de machine schoon te maken. Met een cijfer of letter op het LCD-scherm verschijnt: Schakel de machine uit en weer aan. Als de foutmelding nog steeds wordt getoond, neem dan contact op met uw plaatselijke Klantenservice en geef de foutcode door. Probleem Mogelijke oorzaak Stekker is niet in het stopcontact of de zekering werkt niet op de juiste manier. Selecteer een ander programVerkeerde programma geselec- ma wanneer u de volgende keer droogt (zie het hoofdstuk "Proteerd. Na de start van Draai de programmakeuzeknop het programma kan deze optie naar UIT. Weergegeven programmaduur verandert steeds of verandert gedurende lange tijd niet. Draai de programmakeuzeknop op een programma of draai hem naar LICHT AAN. De programmaduur wordt auAutomatisch proces; dit is geen tomatisch gecorrigeerd afhanfout van de machine. Niet voldoende wasgoed gelaDroogcyclus eindigt kort nadat den of de geladen was is te droog voor het geselecteerde het programma start. Als het apparaat is ingeschakeld, gaat de binnenverlichting 4 minuten nadat de deur is gesloten automatisch uit. Voordat u het lampje vervangt, de stekker uit het stopcontact halen; bij een permanente aansluiting: draai de zekering los of haal deze weg. Schroef het dekseltje van het lampje los (dit kunt u vinden direct achter de vuldeur, aan de bovenkant; raadpleeg het hoofdstuk 'Beschrijving van de machine'. Controleer of de o-ringpakking correct geplaatst is voordat u het dekseltje van de deurverlichting weer vastschroeft. Gebruik de droger niet als de o-ringpakking op het dekseltje van de deurverlichting ontbreekt. Druk tegelijkertijd op de DELICAAT en SENSITIVE toetsen en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt. U kunt de toets ZOEMER gebruiken om het geluid in- of uit te schakelen, maar deze selectie wordt door de machine niet in het geheugen opgeslagen. Water bevat een variabele hoeveelheid kalksteen en minerale zouten waarvan de hoeveelheden variëren afhankelijk van geografische locaties en derhalve variëren de geleidingswaarden ervan. Relevante variaties op de geleiding van het water vergeleken met de door de fabrikant vastgestelde geleiding kan enigszins van invloed zijn op de restvochtigheid van het wasgoed aan het einde van de cyclus. Met uw droger kunt u de gevoeligheid van de droogsensor afstellen op basis van de geleidingswaarden van het water. De huidige instelling wordt op het display weergegeven: ­ lage geleidbaarheid <300 micro S/cm, ­ gemiddelde geleidbaarheid 300-600 ­ hoge geleiding >600 micro S/cm micro S/cm, 3. Druk herhaaldelijk op de START PAUZE toets tot u het gewenste niveau heeft ingesteld. [. . . ] Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAVATHERM T37850

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAVATHERM T37850 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag