Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVATHERM T35850

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVATHERM T35850. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAVATHERM T35850 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVATHERM T35850 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAVATHERM T35850 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3023 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAVATHERM T35850

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ne séchez pas en machine les articles entrés en contact avec des détachants volatiles. Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. [. . . ] Als het apparaat is ingeschakeld, gaat de binnenverlichting 4 minuten nadat de deur is gesloten automatisch uit. Voordat u het lampje vervangt, de stekker uit het stopcontact halen; bij een permanente aansluiting: draai de zekering los of haal deze weg. Schroef het dekseltje van het lampje los (dit kunt u vinden direct achter de vuldeur, aan de bovenkant; raadpleeg het hoofdstuk 'Beschrijving van de machine'. Controleer of de o-ringpakking correct geplaatst is voordat u het dekseltje van de deurverlichting weer vastschroeft. Gebruik de droger niet als de o-ringpakking op het dekseltje van de deurverlichting ontbreekt. U kunt de ZOEMER toets gebruiken om het geluid te activeren of inactiveren maar het apparaat zal uw keuze niet onthouden. Water bevat een variabele hoeveelheid kalksteen en minerale zouten waarvan de hoeveelheden variëren afhankelijk van geografische locaties en derhalve variëren de geleidingswaarden ervan. Relevante variaties op de geleiding van het water vergeleken met de door de fabrikant vastgestelde geleiding kan enigszins van invloed zijn op de restvochtigheid van het wasgoed aan het einde van de cyclus. Met uw droger kunt u de gevoeligheid van de droogsensor afstellen op basis van de geleidingswaarden van het water. De huidige instelling wordt met lampjes weergegeven: lampje " EINDE"­ lage geleidbaarheid <300 micro S/cm, light " AFKOELEN" ­ gemiddelde geleidbaarheid 300-600 micro S/cm, lampjeS " AFKOELEN"en " EINDE"­ hoge geleidbaarheid >600 micro S/cm 3. Druk herhaaldelijk op de START PAUZE toets tot u het gewenste niveau heeft ingesteld. Druk om de instelling te onthouden tegelijkertijd op de DELICAAT en ZOEMER toetsen of draai de knop naar de UIT positie Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-Richtlijnen: ­ 2006/95/EC van 12. Hoogte x breedte x diepte Volume trommel Diepte met vuldeur open De hoogte kan worden afgesteld met Leeg gewicht Laadvolume (afhankelijk van het programma) 1) Voltage Benodigde zekering Totaal vermogen Energie-efficiëntieklasse Energieverbruik (7 kg katoen, vooraf gecentrifugeerd bij 1000 tpm) 2) Gemiddeld jaarlijks energieverbruik Gebruik Toegestane omgevingstemperatuur 85 x 60 x 58 cm 108 liter 109 cm 1, 5 cm ong. Verbruikswaarden De verbruikswaarden zijn vastgesteld op basis van standaardcondities. Deze kunnen afwijken bij bediening van de machine in huishoudelijke omstandigheden. programma KATOEN KASTDROOG 2) 3) KATOEN STRIJKDROOG2) SYNTHETISCH KAST 2) Energieverbruik in kWh / gemiddelde droogtijd in min. 3, 9 / 103(7 kg lading voorgecentrifugeerd bij 1000 tpm) 3, 05 / 78(7 kg lading voorgecentrifugeerd bij 1000 tpm) 1, 15 / 32(3 kg lading voorgecentrifugeerd bij 1200 tpm) 1) In sommige landen kunnen andere laadvolumegegevens nodig zijn, vanwege andere meetmethodes. Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine dichtbij de wasmachine te plaatsen. De wasdroger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar geen vuilophoping kan plaatsvinden. Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken wanneer de droger in gebruik is, moet deze op een stabiel horizontaal vlak geplaatst worden. Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats staat, dient gecontroleerd te worden of de droger wel helemaal horizontaal staat met behulp van een luchtbelwaterpas. Is dit niet het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit wel het geval is. [. . . ] Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAVATHERM T35850

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAVATHERM T35850 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag