Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 57860

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 57860. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 57860 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 57860 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 57860 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5873 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 57860

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde raadplegen. [. . . ] Zodra de droogcyclus voltooid is, verschijnt op het display een knipperende en het antikreukpictogram . Als op de toets ZOEMER is gedrukt, klinkt gedurende een minuut met tussenpozen een geluidssignaal. De droogcycli worden automatisch gevolgd door een antikreukfase die ongeveer 30 minuten duurt. Het wasgoed kan tijdens de antikreukfase te allen tijde uit de machine gehaald worden. Het wasgoed moet op zijn laatst tegen het einde van de anti-kreukfase uit de machine worden gehaald om het vormen van kreuken te voorkomen. ) Als de functie ANTI-KREUK LANG is geselecteerd, wordt de antikreukfase verlengd met 60 minuten. Voordat u het wasgoed uit de trommel haalt, het pluis van het microfilter verwijderen. Na elke droogcyclus: - Reinig het microfilter en het fijne filter - De condenswaterreservoir leegmaken (zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging". Om ervoor te zorgen dat de droger perfect blijft werken, moeten de pluizenfilters (microfilter en fijne zeef) na elke droogcyclus schoongemaakt worden. Gebruik de droger nooit zonder pluizenfilters of met beschadigde of verstopte pluizenfilters. Maak het microfilter schoon met een vochtige hand (het filter is in het onderste deel van de vuldeur ingebouwd). Na verloop van tijd ontstaat er op de filters aanslag van wasmiddel dat op het wasgoed is achtergebleven. Wanneer dit gebeurt, moeten de filters gereinigd te worden met warm water en een borstel. Het filter kan met het vleugeltje naar links of naar rechts worden geplaatst. Verwijder het pluis van het gehele filtergebied Het gebied rond de zeef hoeft niet na elke droogcyclus schoongemaakt te worden, maar dient wel regelmatig gecontroleerd te worden en, indien noodzakelijk, moet het pluis verwijderd worden. Hiertoe pakt u de bovenkant van het filter met grote mazen vast en trekt u het naar voren totdat het loskomt van de twee beugels. Druk beide uitsteeksels van het filter met grote mazen in de beugels van de vuldeur tot ze vastklikken. Als de fijne zeef niet geplaatst is, zal het filter met grote mazen niet op zijn plaats vergrendeld worden en kan de vuldeur niet gesloten worden. Veeg de deurpakking meteen na afloop van de droogcyclus met een vochtige doek af. Als het waterreservoir vol is, wordt een actief programma automatisch afgebroken en gaat op het display het pictogram reservoir leegmaken branden. Om verder te kunnen gaan met het programma, moet het waterreservoir eerst leeggemaakt worden. Het condenswater is niet geschikt als drinkwater of om voedsel te bereiden. [. . . ] Sluit de machine aan op een geaard stopcontact, in overeenstemming met de geldende bedradingsvoorschriften. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die voortkomt uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsmaatregelen. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan dient dit te gebeuren door onze klantenservice. Het aansluitsnoer moet toegankelijk zijn na het installeren van de machine. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 57860

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 57860 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag