Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 75485 FL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 75485 FL. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 75485 FL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 75485 FL te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 75485 FL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2239 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 75485 FL (4550 ko)
   AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 75485 FL (4529 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 75485 FL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] L 75485 FL L 75686 FL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 INHOUD 4 6 6 7 7 8 13 14 14 14 15 16 18 19 21 26 29 VEILIGHEIDSINFORMATIE MILIEUBESCHERMING TECHNISCHE INFORMATIE BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT ACCESSOIRES BEDIENINGSPANEEL PROGRAMMA'S VOOR HET EERSTE GEBRUIK BEDIENING VAN HET APPARAAT WASGOED IN DE MACHINE DOEN WASMIDDEL EN ADDITIEVEN (WASVERZACHTER, VLEKKENMIDDEL) TOEVOEGEN EEN PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN AAN HET EINDE VAN HET PROGRAMMA AANWIJZINGEN EN TIPS ONDERHOUD EN REINIGING PROBLEEMOPLOSSING MONTAGE KLANTENSERVICE Wanneer u contact opneemt met de klantenservice dient u de volgende gegevens bij de hand te hebben. Model Productnummer Serienummer In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie. Algemene informatie en tips Milieu-informatie Wijzigingen voorbehouden NEDERLANDS 3 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken ­ functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. [. . . ] Als u een vloeibaar wasmiddel gebruikt, dient u dit direct voor het starten van het programma te plaatsen. Vakje voor vloeibare nabehandelingsmiddelen (wasverzachter, stijfsel). Plaats het product in het vakje en stel de vlekfunctie in voordat u het programma start. Draai het klepje (omhoog of omlaag) in de juiste stand om poeder of vloeibaar wasmiddel te gebruiken. Volg altijd de instructies op de verpakking van de wasmiddelen. 16 De stand van de klep controleren 1. Druk de hendel in om de lade uit te trekken. 3. Draai de klep omhoog om poederwasmiddel te gebruiken. 4. Draai de klep omlaag om vloeibaar wasmiddel te gebruiken. Met de klep in de stand OMLAAG: ­ Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen. ­ Giet niet meer vloeibaar wasmiddel in het vakje dan de limiet op de klep. Zorg bij het sluiten van de lade dat de klep geen blokkering veroorzaakt. EEN PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN 1. Het lampje van toets 4 knippert in het rood. NEDERLANDS 17 3. Op het display verschijnt de standaard temperatuur en centrifugesnelheid. Om de temperatuur en/of de centrifugesnelheid te wijzigen, drukt u op de bijbehorende toetsen. Het lampje van de ingestelde functie gaat aan, of de display toont het bijbehorende symbool. Druk op toets 4 , het apparaat begint met aftellen van de uitgestelde start. Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart. Voordat u op toets 4 drukt om het apparaat te starten, kunt u de instelling van de uitgestelde start annuleren of wijzigen. U kunt de uitgestelde start niet instellen bij het Stoom programma. EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN 1. Als u op de toets 4 drukt: Het programma wordt gestart. EEN PROGRAMMA ANNULEREN 1. Druk op toets 1 om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen. Het apparaat pompt geen water weg. DEUR OPENEN Als een programma of het startuitstel in werking is, is de deur van de wasmachine vergrendeld. Als de temperatuur en het waterpeil in de trommel te hoog zijn, blijft het symbool voor de deurvergrendeling aan en kunt u de deur niet openen. Zorg ervoor dat er zich geen water in de trommel bevindt. EEN FUNCTIE WIJZIGEN U kunt slechts enkele functies wijzigen voordat ze gaan werken. [. . . ] Als het probleem opnieuw optreedt, neem dan contact op met onze service afdeling. Indien het display andere alarmcodes meldt, neem dan contact op met onze service afdeling. NEDERLANDS 29 MONTAGE UITPAKKEN 1. Verwijder de piepschuim verpakkingsmaterialen. 4. De interne folie eraf trekken. 5. Open de deur. Verwijder het piepschuim blok van de deur en alle andere onderdelen uit de trommel. 30 6. Kantel het apparaat achterover. Plaats het apparaat met de achterzijde voorzichtig op het kartonnen deksel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 75485 FL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 75485 FL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag