Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVALOGIC1820

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVALOGIC1820. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAVALOGIC1820 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVALOGIC1820 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAVALOGIC1820 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (816 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAVALOGIC1820 (822 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAVALOGIC1820

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVAMAT LAVALOGIC 1820 Wasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. zorgvuldig door en bewaar het boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsaanwijzingen Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Het inzetbakje in het vakje voor nabehandelingsmiddel is niet goed bevestigd of is verstopt. Wasmiddellade reinigen, inzetstuk voor wasverzachter goed bevestigen. Eventueel te veel wasgoed in Let op de maximale belading. de machine gedaan. Deur kan bij ingeschakeld apparaat niet worDeur is om veiligheidsrededen geopend. display verschijnt het symbool . Wachten tot het symbool verschijnt. 29 Storing Mogelijke oorzaak Oplossing Het programma gaat verder wanneer de stroomuitval voorbij is. Wasgoed uit de wasautomaat halen: als er water in het apparaat zichtbaar is, voor het openen van de deur eerst het water aftappen. Het display gaat uit tijDe vuldeur blijft om veiligdens het verloop van heidsredenen ca. vergrendeld. De achtergrondverlichDe wasautomaat bevindt ting van het display gaat uit terwijl het ap- zich in de modus stand-by. In het disZeef in schroefkoppeling van play verschijnt ATTENde toevoerslang is verstopt. TIE ERROR CODE (E11)/ WATERKRAAN OPEWaterkraan zit vol met kalkNEN A. U. B. Wasgoed is niet goed gecentrifugeerd, in de trommel is nog restwater zichtbaar. In het display verschijnt ATTENTIE ERROR CODE (E21)/ WATERAFVOER CONTROLEREN A. U. B. Bij een sifonaansluiting: sifon is verstopt. 30 Als het wasresultaat niet bevredigend is Het wasgoed is grauw en kalk heeft zich in de trommel vastgezet. Op het wasgoed zijn grijze vlekken aanwezig · Met zalf, vet of olie vervuild wasgoed is met te weinig wasmiddel gewassen. · De meest voorkomende oorzaak is dat wasverzachter, en met name in geconcentreerde vorm, op het wasgoed terecht is gekomen. Dergelijke vlekken dienen zo snel mogelijk uitgewassen te worden en de betreffende wasverzachter dient voorzichtig gebruikt te worden. Na de laatste spoelgang is nog schuim zichtbaar · Moderne wasmiddelen kunnen ook in de laatste spoelgang nog schuim veroorzaken. Witte restanten op het wasgoed · Het betreft niet opgeloste bestanddelen van moderne wasmiddelen. Eventueel het wasgoed in de toekomst voor het wassen binnenste buiten keren. Met name bij donker wasgoed is het gebruik van een vloeibaar wasmiddel aan te bevelen. 31 Water aftappen 1 Waarschuwing!Voor het aftappen de wasautomaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken!Indien noodzakelijk de opvangbak meerdere keren legen en de aftapslang tussentijds met de afsluitstoppen sluiten. De afsluitstoppen goed in de aftapslang plaatsen en rechtsom vastdraaien. [. . . ] 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAVALOGIC1820

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAVALOGIC1820 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag