Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV935IW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV935IW. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV935IW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV935IW te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV935IW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (584 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV935IW (575 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV935IW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder Wat is er aan de hand als . . . Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG fabrieksservice, zie hoofdstuk Klantenservice. Gedrukt op chloorvrij papier - wie milieubewust denkt, handelt ook zo. . . 2 Inhoud INHOUD Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 13 14 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 20 21 22 3 Inhoud Programmatabellen . [. . . ] Als u toch voor één van de hier vermelde storingen of vanwege foutieve bediening de Klantenservice inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt. Als in de indicatie de foutcode (1 of (2 wordt aangegeven, kunt u de storing eventueel zelf opheffen. Indicatie (1 als onder "Er wordt geen water toegevoerd" in onderstaande storingstabel. Indicatie (2 als onder "Het wasgoed is niet goed gecentrifugeerd, . . . " in onderstaande storingstabel. Als de foutcode opnieuw wordt aangegeven, neem dan contact op met de Klantenservice Bij alle andere foutcodes contact opnemen met de Klantenservice en opgeven welke foutcode wordt aangegeven. Storing Mogelijke oorzaak De stekker zit niet in het stopcontact. Toets START/PAUZE zo lang indrukken, tot het programma begint. De wasautomaat werkt De deur is niet goed geslohelemaal niet. Toets START/PAUZE is niet lang genoeg ingedrukt. 27 Gebruiksaanwijzing Storing Er wordt geen water toegevoerd. Het water kon vóór het centrifugeren niet geheel weggepompt worden, omdat - de afvoerslang geknikt is of - de afvoerpomp verstopt is. Slang van de waterkraan losschroeven, zeef uitnemen en onder stromend water reinigen. Wasmiddel precies volgens de aanwijzingen van de wasmiddelfabrikant doseren. Programma afbreken, wasgoed uit de deur verwijderen, nieuw programma starten. Het sop in de hoofdwas Er is waarschijnlijk te veel schuimt te sterk. Aftapslang weer iets naar binnen schuiven en in het houdertje drukken. Klepje in de sokkel zetten en sluiten. 3 Als de wasautomaat volledig leeg is, is het functioneren van de ÖKOsluis niet meer gewaarborgd. 1 liter water in de wasmiddellade. Afvoerpomp reinigen Waarschuwing!Vóór het reinigen van de afvoerpomp de stekker uit het stopcontact trekken of bij vaste aansluiting de zekering uitschakelen resp. Eerst het water uit het toestel aftappen (zie voorgaand hoofdstuk "Water aftappen"). Deksel van de pomp in de sokkel tegen de wijzers van de klok in (linksom) losschroeven (1) en uitnemen (2). 1 4. Controleer of het schoepenrad van de pomp makkelijk met de hand rondgedraaid kan worden. (Dat de pomp met schokjes draait, is normaal. ) Kan het helemaal niet meer rondgedraaid worden, neem dan contact op met de Klantenservice. Deksel weer inzetten (1) (goed in het schroefdraad plaatsen) en met de wijzers van de klok mee stevig vastdraaien (2). 32 Gebruiksaanwijzing Noodontgrendeling van de deur Als de deur niet meer geopend kan worden (bijv. door een defect in de deurvergrendeling of bij stroomonderbreking tijdens een wasprogramma) kan hij als volgt geopend worden. [. . . ] c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV935IW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV935IW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag