Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV925W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV925W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV925W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV925W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV925W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (672 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV925W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit teken begeleidt u stap voor stap bij de bediening van het toestel. 2. de rendabele en milieuvriendelijke toepassing van het toestel zijn met een klaverblad gekenmerkt. Deze gebruikersinformatie bevat aanwijzingen voor het zelf verhelpen van eventueel opgetreden storingen, zie het hoofdstuk "Wat doen wanneer . . . ". Indien u ondanks deze aanwijzingen nog problemen zou hebben, kan u altijd terecht bij onze After-Sales-Service: ELGROEP & AEG SERVICE Bergensesteenweg 719 1502 Lembeek Tel. : 02/3630444 Hier krijgt u een antwoord op elke vraag inzake de uitrusting en het gebruik van uw toestel. [. . . ] · Wanneer het programma STRIJKVRIJ ingesteld werd, volgt er na het programma-einde nog een kreukherstellende fase van ca. Op het multidisplay wordt daarbij nog de resterende duur aangegeven en de aanduiding EINDE brandt. Tijdens de kreukherstellende fase kan u de vuldeur op eender welk moment openen en het wasgoed uithalen. Na een spoelstop dient het water eerst weggepompt te worden: ­ Ofwel op de toets START/PAUZE drukken (het water wordt weggepompt en het wasgoed overeenkomstig het afgelopen programma gecentrifugeerd; met de toets Centrifugetoerental/GEEN CENTR. kan het centrifugetoerental ook tijdens het centrifugeren nog veranderd worden), of ­ de programmakeuzeknop op POMPEN draaien en op de toets START/ PAUZE drukken (het water wordt zonder centrifugeren weggepompt), of ­ de programmakeuzeknop op CENTRIFUG. draaien en op de toets START/PAUZE drukken (het water wordt weggepompt en het wasgoed gecentrifugeerd of kort gecentrifugeerd. Van zodra de aanduiding naast de toets DEUR/LICHT groen brandt, kan de vuldeur geopend worden (dat is niet het geval wanneer de programmabeveiliging geactiveerd is, zie daartoe "Programmabeveiliging"). De wasmiddelschuiflade na het wassen iets uittrekken zodat deze kan drogen. De vuldeur laten aanstaan opdat de wasmachine zou kunnen uitluchten. 3 Wanneer de aanduiding OVERDOS. brandt, werd er in het afgelopen wasprogramma teveel wasmiddel gebruikt. Tijdens de volgende wasgang de door de wasmiddelenfabrikant aangegeven doseringen alsook het vulgewicht naleven!Hef het kinderslot op (zie het hoofdstuk , , Kinderslot"). 31 Gebruiksaanwijzing Probleem Mogelijke oorzaken De waterkraan is niet geopend. De slang van de waterkraan losschroeven, de zeef verwijderen en deze onder stromend water reinigen. Er is geen watertoevoer. De foutcode (1 wordt aangegeven. De in de hoogte regelbare De regelvoetjes overeenkomvoetjes zijn niet correct inge- stig de instructies voor plaatsteld. De trommel bevat niet volDit heeft geen invloed op de doende wasgoed (b. v. Het water kon vóór het centrifugeren niet volledig weggepompt worden omdat de afvoerslang geknikt is of omdat de afvoerpomp verstopt is. Controleer de ligging van de afvoerslang en verwijder de eventuele knik uit de slang of reinig de afvoerpomp en verwijder eventuele vreemde voorwerpen uit het pomphuis. Doseer het wasmiddel volgens de instructies van de fabrikant. De wasautomaat trilt of beweegt tijdens de werking. Het loogwater van de hoofdwas schuimt sterk. 32 Gebruiksaanwijzing Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing De schroefverbinding van de De toevoerslang vastschroetoevoerslang werd niet volven. Stop het programma, verwijder het wasgoed van tussen de deur en herstart het programma. De noodaftapslang op een correcte wijze aansluiten (zie De noodaftapslang werd niet het hoofdstuk , , Een noodafop een correcte wijze aange- tap uitvoeren"). De wasverzachter werd niet ingespoeld, het vakje w voor verzorgingsmiddelen is met water gevuld. De zeef in het vak voor verDe wasmiddelschuiflade reizorgingsmiddelen is niet cornigen, de zeef correct vastrect aangebracht of is zetten. Kies voor kreukherstellend textiel het programma STRIJKVRIJ. Het wasgoed is sterk verkreukeld. Er werd waarschijnlijk teveel wasgoed ingebracht. 33 Gebruiksaanwijzing Probleem Mogelijke oorzaken Er is een knik in de afvoerslang. [. . . ] Stel de wasmachine zoveel mogelijk in een hoek van de ruimte op omdat de houten vloer daar het best is ingespannen en zodoende het minst aan resonantietrillingen blootgesteld is. 46 Instructies voor plaatsing en aansluiting Oneffenheden van de bodem wegwerken Automatisch regelvoetje: Het voetje links achteraan uw wasmachine is als een veerpoot ontworpen. Zodoende is een goede stabiliteit van de wasmachine gegarandeerd, ook ingeval van hoge toerentallen tijdens centrifugeren. Indien de wasautomaat tijdens het centrifugeren toch nog zou bewegen, moet u als volgt tewerk gaan: 0 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV925W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV925W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag