Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV9205

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV9205. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV9205 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV9205 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV9205 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (660 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV9205

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder , , Wat is er aan de hand als . . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG fabrieksservice, zie hoofdstuk , , Klantenservice". Gedrukt op chloorvrij papier - wie milieubewust denkt, handelt ook zo. . . 2 Inhoud INHOUD Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 13 14 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 20 21 22 3 Inhoud Programmatabellen . [. . . ] Bij de afdeling Onderdelen is onder ET-nummer 644 003 006 een geschikt ontkalkingsmiddel te verkrijgen. Roestvlekken op de trommel met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal verwijderen. 0 Deur 0 Regelmatig controleren of zich aanslag of vreemde voorwerpen in de rubber manchet achter de deur bevinden. 26 Gebruiksaanwijzing Wat is er aan de hand als . . . 3 De wasautomaat heeft een modern aandrijfsysteem, dat in vergelijking met oudere wasautomaten een ietwat fluitend geluid maakt. Een ratelend aanloopgeluid, vooral bij het in gebruik nemen van de machine, wordt door de afvoerpomp veroorzaakt en is een gevolg van de constructie. Hulp bij storingen Aan de hand van onderstaande aanwijzingen kunt u kleine storingen aan het toestel zelf opheffen. Helpt deze informatie u niet verder, neem dan contact op met de Klantenservice. Als u toch voor één van de hier vermelde storingen of vanwege foutieve bediening de Klantenservice inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt. · Als in de indicatie de foutcode (1, (2 of (d wordt aangegeven, kunt u de storing eventueel zelf opheffen (zie onderstaande storingstabel). Als de foutcode opnieuw wordt aangegeven, neem dan contact op met de Klantenservice. · Bij alle andere foutcodes contact opnemen met de Klantenservice en opgeven welke foutcode wordt aangegeven. Storing Mogelijke oorzaak De stekker zit niet in het stopcontact. Oplossing Stekker in het stopcontact steken. De zekering in de huisinstal- Zekering vervangen resp. Toets START/PAUZE zo lang indrukken, tot het programma begint. 27 Gebruiksaanwijzing Storing Er wordt geen water toegevoerd. Slang van de waterkraan losschroeven, zeef uitnemen en onder stromend water reinigen. Bovendien de toevoerslang van de waterkraan losschroeven en op de vloer leggen. 30 Gebruiksaanwijzing Waarschuwing!Voordat u water gaat aftappen, de wasautomaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken!Klepje links in de sokkel naar beneden klappen (1) en lostrekken (2). 1 3. Afsluitstopje van de aftapslang linksom draaien (1) en lostrekken (2). Alnaargelang de hoeveelheid kan het nodig zijn, het bakje verschillende malen te legen. Aftapslang weer iets naar binnen schuiven en in het houdertje drukken. Klepje in de sokkel zetten en sluiten. 3 Als de wasautomaat volledig leeg is, is het functioneren van de ÖKOsluis niet meer gewaarborgd. 1 liter water in de wasmiddellade. 31 Gebruiksaanwijzing Afvoerpomp reinigen Waarschuwing!Vóór het reinigen van de afvoerpomp de stekker uit het stopcontact trekken of bij vaste aansluiting de zekering uitschakelen resp. Eerst het water uit het toestel aftappen (zie voorgaand hoofdstuk "Water aftappen"). Deksel van de pomp in de sokkel tegen de wijzers van de klok in (linksom) losschroeven (1) en uitnemen (2). 1 4. [. . . ] 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV9205

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV9205 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag