Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV920

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV920. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV920 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV920 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV920 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (615 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV920 (618 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV920

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het apparaat. 2. Mocht er een storing optreden, dan vindt u in dit boekje aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen, zie hoofdstuk "Wat is er aan de hand als. . . ". Gedrukt op milieuvriendelijk geproduceerd papier. 2 Inhoud INHOUD Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 14 15 16 16 16 16 17 17 18 19 20 20 21 22 22 23 24 3 Inhoud Programmatabellen . [. . . ] vulgewicht (droog wasgoed) 5kg 2, 5kg SPOELEN 2, 5kg 2kg programmakiezer Apart centrifugeren soort wasgoed witte/bonte was kreukherstellend goed fijne was wol/handwas max. vulgewicht (droog wasgoed) 5kg 2, 5kg 2, 5kg 2kg KORT CENTRIFUGEREN programmakiezer CENTRIFUGEREN 26 Gebruiksaanwijzing Reiniging en onderhoud Bedieningspaneel Attentie!Geen middelen voor het onderhoud van meubelen of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken voor het reinigen van paneel en bedieningselementen. Daarvoor warm water gebruiken. 0 Wasmiddellade Van tijd tot tijd moet de wasmiddellade worden gereinigd. 0 1. Wasverzachterbakje weer stevig opzetten, tot het niet verder kan. 27 Gebruiksaanwijzing 7. Gehele inspoelbereik van de wasautomaat, vooral ook de sproeiers aan de bovenzijde van de inspoelvakjes, met een borsteltje reinigen. 8. Lade weer in de geleiders zetten en naar binnen schuiven. Wastrommel De wastrommel is van roestvrij edelstaal. Door roestende vreemde voorwerpen in het wasgoed kunnen roestvlekken op de trommel ontstaan. De stalen trommel niet met zuurhoudende ontkalkingsmiddelen, chloor- of ijzerhoudende schuurmiddelen of staalwol reinigen. Eventuele roestvlekken op de trommel met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal verwijderen. 0 Deur 0 Regelmatig controleren of zich aanslag of vreemde voorwerpen in de rubber manchet achter de deur bevinden en deze eventueel verwijderen. 28 Gebruiksaanwijzing Wat is er aan de hand als. . . Hulp bij storingen Probeer in geval van storing aan de hand van onderstaande aanwijzingen het probleem zelf op te lossen. Als u voor één van de hier vermelde storingen of vanwege bedieningsfouten de service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt. Probleem Mogelijke oorzaak De stekker zit niet in het stopcontact. Als na de laatste spoelgang nog schuim zichtbaar is · Moderne wasmiddelen kunnen ook in de laatste spoelgang nog schuim veroorzaken. Als op het wasgoed witte resten zitten · Het gaat hierbij om onoplosbare bestanddelen van moderne wasmiddelen. Wasmiddel controleren, eventueel vloeibaar wasmiddel gebruiken. 32 Gebruiksaanwijzing Water aftappen · Als de wasautomaat het sop niet meer wegpompt, moet het water worden afgetapt. · Als de wasautomaat in een ruimte staat waar het kan gaan vriezen, moet bij kans op vorst het water worden afgetapt. Bovendien: toevoerslang van de waterkraan losschroeven en op de vloer leggen, afvoerslang legen. Voordat u water gaat aftappen de wasautomaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken!Klepje rechts in de sokkel naar beneden klappen en lostrekken. 1 3. Afhankelijk van de hoeveelheid sop kan het nodig zijn, het bakje verschillende malen te legen. Vóór het reinigen van de afvoerpomp wasautomaat uitschakelen en stekker uit het stopcontact trekken!Eerst het water aftappen (zie voorgaand hoofdstuk "Water aftappen"). Deksel van de afvoerpomp linksom losschroeven en naar buiten trekken. 1 4. [. . . ] Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV920

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV920 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag