Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV915W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV915W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV915W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV915W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV915W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (598 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV915W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit teken begeleidt u stap voor stap bij de bediening van het toestel. 2. de rendabele en milieuvriendelijke toepassing van het toestel zijn met een klaverblad gekenmerkt. Deze gebruikersinformatie bevat aanwijzingen voor het zelf verhelpen van eventueel opgetreden storingen, zie het hoofdstuk "Wat doen wanneer . . . ". Indien u ondanks deze aanwijzingen nog problemen zou hebben, kan u altijd terecht bij onze After-Sales-Service: ELGROEP & AEG SERVICE Bergensesteenweg 719 1502 Lembeek Tel. : 02/3630444 Hier krijgt u een antwoord op elke vraag inzake de uitrusting en het gebruik van uw toestel. [. . . ] vulgewicht wasvoorschriften (drooggewicht)1) Programmakeuzeknop temperatuur Beschikbare extra programma' s k (VOORWAS) q (INWEKEN) ] (KORT) (VLEKKEN) k (VOORWAS) q (INWEKEN) (VLEKKEN) k (VOORWAS) q (INWEKEN) ] (KORT) (VLEKKEN)2) Witte was Energiebesparend programma: Witte was Bonte was 5kg t (WITTE/BONTE WAS) 95 5kg t (WITTE/BONTE WAS) (E) E-STAND 5kg t (WITTE/BONTE WAS) 30 tot 60 2, 5kg Kreukherstellend 1kg 2, 5kg (en/of 15-20m2 gordijnen) } (KREUKHERSTELLEND) k (VOORWAS) 40 tot 60 q (INWEKEN) ] (KORT) < (STRIJKVRIJ)3) (VLEKKEN) 40 (FIJNE WAS) 30, 40 P (HANDWAS)/ s (WOL) r (KOUD) tot 40 k (VOORWAS) q (INWEKEN) ] (KORT) (VLEKKEN)2) Fijne was Wol/handwas 9 2kg 1) Een emmer van 10 liter bevat ongeveer 2, 5kg droge was (katoen). 2) Bij VLEKKEN is een temperatuur van minimaal 40C noodzakelijk, opdat het vlekkenmiddel kan gaan werken. 3) Enkel bij naleving van het vulgewicht van 1kg worden kreuken in het wasgoed in een hoge mate voorkomen. 5 tot 7 gemakkelijk te wassen overhemden voor heren komen overeen met ongeveer 1kg droge was. 28 Gebruiksaanwijzing Afzonderlijk wasverzachten/stijven/impregneren Soort wasgoed Witte/bonte was Max. vulgewicht (drooggewicht) 5kg Programmakeuzeknop B (STIJVEN) Afzonderlijk spoelen Soort wasgoed Witte/bonte was Kreukherstellend Fijne was Wol/handwas Max. vulgewicht (drooggewicht) 5kg 2, 5kg A (FIJN SPOELEN) 2, 5kg 2kg Programmakeuzeknop Afzonderlijk centrifugeren Soort wasgoed Witte/bonte was Kreukherstellend Fijne was Wol/handwas Max. vulgewicht (drooggewicht) 5kg 2, 5kg 2, 5kg 2kg F (KORT CENTRIFUGEREN) Programmakeuzeknop D (CENTRIFUGEREN) 29 Gebruiksaanwijzing Reinigen en verzorgen Bedieningspaneel Opgelet!Gebruik geen verzorgingsmiddelen voor meubilair of aggressieve reinigingsmiddelen om het bedieningspaneel en onderdelen ervan te reinigen. Gebruik daartoe gewoon warm water. 0 Lade wasmiddel De wasmiddellade moet nu en dan worden schoongemaakt. Het vakje voor wasverzachter tot aan de aanslag insteken zodat dit vastzit. 30 Gebruiksaanwijzing 7. De volledige spoelzone van de wasmachine, in het bijzonder ook de sproeiers bovenaan de spoelkamer, met een borstel reinigen. 8. De transportbeveiliging verwijderen in overeenstemming met de handleiding voor plaatsing en aansluiting. De regelvoetjes overeenkomstig de instructies voor plaatsing en aansluiting instellen. Controleer de ligging van de afvoerslang en verwijder de eventuele knik uit de slang of reinig de afvoerpomp en verwijder eventuele vreemde voorwerpen uit het pomphuis. Doseer het wasmiddel volgens de instructies van de fabrikant. 34 Gebruiksaanwijzing Probleem Mogelijke oorzaken De schroefverbinding van de toevoerslang werd niet voldoende aangedraaid. De afvoerslang controleren en eventueel vernieuwen. Het deksel van de afvoerpomp Sluit het deksel correct. Het programma afbreken, het wasgoed uit de laaddeur verwijderen, een nieuw programma starten. De noodaftapslang op een correcte wijze aansluiten (zie het hoofdstuk , , Een noodaftap uitvoeren"). Is de noodaftapslang lek, dan dient u de klantenservice te contacteren. De noodaftapslang werd niet op een correcte wijze aangesloten en/of is lek. De wasverzachter werd niet ingespoeld, De zeef in het vak voor verzor- De wasmiddelschuiflade het vakje voor ver- gingsmiddelen is niet correct reinigen, de zeef correct zorgingsmiddelen is aangebracht of is verstopt. Wend u tot de klantenservice die voor opvoerhoogtes van meer dan 1m een speciale set als extra toebehoren aanbiedt. Schakel het toestel uit, trek de stekker uit het stopcontact en reinig de afvoerpomp. Het wasgoed is sterk verkreukeld. Er werd waarschijnlijk teveel wasgoed ingebracht. Er is een knik in de afvoerslang. Het wasgoed is niet voldoende uitgezwierd, er is duidelijk nog water in de trommel achtergebleven. [. . . ] De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: chemische en elektrochemische inwerking van water, abnormale milieuomstandigheden in het algemeen voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden contact met agressieve stoffen. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV915W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV915W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag