Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV915

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV915. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV915 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV915 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV915 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (584 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV915

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk , , Wat te doen als. . . ". Bij technische problemen staat onze KLANTEN-SERVICE op elk moment tot uw beschikking (adressen en telefoonnummers vindt u in het overzicht Garantievoorwaarden/Klantenservice). Zie hiervoor de tekst onder , , Klantenservice". Gedrukt op milieuvriendelijk vervaardigd papier. [. . . ] De temperatuuraanduidingen op de wasetiketten zijn altijd maximumwaarden. 17 Wasbeurt voorbereiden Witte was I Textiel van katoen en linnen met deze wasetiketten is bestand tegen mechanische belasting en hoge temperaturen. Bonte was G C Textiel van katoen en linnen met deze wasetiketten is bestand tegen mechanische belasting. Kreukherstellend wasgoed D H Textiel als kreukherstellend gemaakte katoen, weefsels gemengd met katoen en synthetische weefsels met deze wasetiketten hebben een mechanisch mildere behandeling nodig. Fijne was D Textiel als gelaagde vezels, microvezels, synthetische weefsels, gordijnen met dit wasetiket vragen om een bijzonder zorgvuldige behandeling. B Textiel als wol, wolmengsels en zijde met dit wasetiket is niet bestand tegen mechanische belasting. Wollen kledingstukken met het 9 (Wolmerk) mogen alleen in de wasautomaat worden gewassen, als de toevoeging "vilt niet", "nietviltend" of "kan in de machine worden gewassen" aanwezig is. Textiel met de wasetiketten 8 (Handwas) of @ (Niet wassen!) mogen niet in de wasautomaat worden gewassen!Neem de verzorgingsvoorschriften "apart wassen" en "meermaals apart wassen" in acht! Was- en verzorgingsmiddelen Welke was- en verzorgingsmiddelen? Gebruik uitsluitend was- en verzorgingsmiddelen die voor gebruik in de wasautomaat geschikt zijn. Neem altijd de gebruiksvoorschriften in acht. 18 Wasbeurt voorbereiden Hoeveel was- en verzorgingsmiddelen? De hoeveelheid van de te gebruiken middelen is afhankelijk · van de hoeveelheid was: Als in de gebruiksaanwijzing bij het wasmiddel geen doseervoorschrift voor een niet geheel gevulde machine voorkomt, bij een halfvolle machine een derde minder wasmiddel nemen en bij zeer weinig was slechts de helft van de hoeveelheid wasmiddel die voor een volle machine wordt geadviseerd. · van de vervuilingsgraad van de was: Bij slechts licht vuile was minder doseren. Gebruiksvoorschriften bij het wasmiddel en hoeveelheid was in acht nemen. · Extra wasgoed in de machine doen: Toets START/PAUZE indrukken, de deur van de machine kan worden geopend. · Starttijdkeuze wijzigen of afbreken: Toets zo vaak indrukken tot de gewenste tijd wordt weergegeven. Als de programmalooptijd wordt weergegeven (bijvoorbeeld 110) start het wasprogramma zonder uitstel. Afloop van het wasprogramma Vóór de start worden de gekozen programmastappen door de aanduiding van het programmaverloop weergegeven. De resterende looptijd tot aan het einde van het programma wordt voortdurend (in minuten) aangegeven. Tijdens het wasprogramma kan het centrifugetoerental nog worden gewijzigd of NIET CENTRIFUGEREN worden ingesteld. Met de toets START/PAUZE kan het wasprogramma op elk moment worden onderbroken en weer worden voortgezet door de toets opnieuw in te drukken. Een wijziging van het wasprogramma is ook tijdens de pauze niet mogelijk. Om het wasprogramma voortijdig te beëindigen, de programmakeuzeknop op UIT draaien. 24 Wasbeurt uitvoeren Wasbeurt beëindigd/was uit de machine nemen 0 Als NIET CENTRIFUGEREN was gekozen: Na een spoelstop moet eerst het water worden weggepompt: ­ Toets START/PAUZE indrukken (wasgoed wordt overeenkomstig het afgelopen programma gecentrifugeerd; met toets toerental eindcentrifugeren/NIET CENTRIFUGEREN kan het centrifugetoerental ook tijdens het centrifugeren worden gewijzigd), of ­ Programmakeuzeknop op POMPEN draaien en toets START/PAUZE indrukken (het water wordt zonder centrifugeren weggepompt), of ­ Programmakeuzeknop op CENTRIFUGEREN of KORT CENTRIFUGEREN draaien en toets START/PAUZE indrukken (was wordt gecentrifugeerd of kort gecentrifugeerd). Na het wassen de wasmiddellade iets naar buiten trekken zodat deze kan drogen. Als het lampje OVERDOSERING brandt, is in het afgelopen wasprogramma te veel wasmiddel gebruikt en om deze reden een extra spoelgang uitgevoerd. Bij de volgende wasbeurt doseervoorschriften op de wasmiddelverpakking en hoeveelheid in acht nemen! 0 0 0 0 3 25 Programmatabellen Wassen Hieronder worden niet alle mogelijke, maar alleen de in het dagelijks gebruik voorkomende en zinvolle instellingen vermeld. Soort wasgoed, wasetiket max. [. . . ] 0 Draaiknop met behulp van een munt of schroevendraaier tegen de wijzers van de klok draaien. 0 Deur openen door aan de greep te trekken. Draaiknop 35 Wat doen, als. . . Afkoeling waswater of extra spoelgang noodzakelijk De wasautomaat is ingesteld op uiterst spaarzaam waterverbruik. Het kan echter nodig zijn om het waswater voor het wegpompen af te koelen om beschadigingen van kunststof afvoerbuizen te voorkomen (afkoeling van waswater). Voor mensen die aan een wasmiddelallergie lijden kan het van belang zijn om met meer water te spoelen (extra spoelgang). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV915

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV915 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag