Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV9024

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV9024. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV9024 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV9024 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV9024 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (584 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV9024

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 5 5 6 7 7 7 8 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 14 15 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 22 23 23 24 Veiligheid . 47 4 Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheid Voor de eerste ingebruikname · Volg de "Opstel- en aansluitinstructies" op. · Als het apparaat in de wintermaanden wordt geleverd bij temperaturen onder het vriespunt: de wasautomaat voor de ingebruikname gedurende 24 uur op kamertemperatuur laten acclimatiseren. Gebruik volgens de voorschriften · De wasautomaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik, voor het wassen van wasgoed. · Constructieve wijzigingen of veranderingen aan het apparaat zijn niet toegestaan. [. . . ] Zo vaak op de toets OPTIES Language drukken, tot op het display ENGLISH TAAL verschijnt. aýýýýýaýaýaýaýBýaýaýaýa 4. OPTIES OK TIJD TPM drukken tot de gewenste taalkeuze in het display verschijnt, bijv. Druk net zo vaak op de toets OPTIES tot de indicatie voor het uitschakelen verschijnt. Tijd 1. De programmakeuzeknop op het gewenste programma draaien en zo vaak op de toets OPTIES drukken tot het symbool EXTRA'S knippert. Zo vaak op de toets OPTIES drukken, tot op het display KLOK wordt aangegeven. Iedere Tijd instellen keer dat op de toets wordt gedrukt, telt de indicatie per aýýýýýaýaýaýaýBýaýaýaýa minuut door. TPM OPTIES OK TIJD drukte toets wisselt de indicatie in stappen van 10 minuten. Druk net zo vaak op de toets OPTIES tot de indicatie voor het uitschakelen verschijnt. 23 Contrast en helderheid 1. De programmakiezer op een willekeurig programma draaien en zo vaak op de toets OPTIES drukken tot het symbool EXTRA'S knippert. Zo vaak op de toets OPTIES drukken, tot op het display CONTRAST of HELDERHEID verschijnt. Programma opnieuw starten. 27 Storing Mogelijke oorzaak Waterkraan is gesloten. Oplossing Open de kraan. Display geeft aan: "Geen watertoevoer/Controle kraan". Zeef in schroefkoppeDe waterkraan dichtdraaien. Voetjes afstellen volgens de aanwijzingen voor opstelling en aansluiting. Wasautomaat trilt tijdens het wassen of staat niet stil. Schroefpootjes zijn niet goed afgesteld. Er zit te weinig wasgoed Dit heeft geen nadelige inin de trommel (bijv. Afvoerslang vervangen. Deksel van de afvoerWater loopt onder de was- pomp is niet goed geslo- Deksel goed sluiten. Afvoerpomp blijft voortdurend lopen - ook wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Noodafvoerslang goed aansluiten. Waterkraan dichtdraaien, De beveiliging tegen wavervolgens de stekker uit het teroverlast, aqua-constopcontact trekken en trol, is in werking contact met de service-afdegetreden. Wasmiddel nauwkeurig volgens de aanwijzingen van de fabrikant doseren. 28 Storing Mogelijke oorzaak Knik in de afvoerslang. Maximale pomphoogte van 1m is overschreden. Oplossing Knik uit de slang halen. De sifon reinigen. Display geeft aan: ­ "Pomp niet: check Afvoerslng/filter" of ­ "Pomp geblokkeerd". Afvoerpomp is verstopt. Bij een sifonaansluiting: De sifon is verstopt. Wasverzachter wordt niet ingespoeld, vak voor nabehandelingsmiddel is met water gevuld. Het wasverzachter-inzetbakje is niet goed in Wasmiddelschuiflade reinihet vak voor nabehande- gen, inzetstuk voor wasverzachter goed bevestigen. Wacht tot het display afwisselend "Deur open" en "Einde" aangeeft. Het programma gaat verder wanneer de stroomuitval Deur kan bij ingeschakeld Stroomuitval!4 halen: tot 10 minuten vergren- wanneer er water in de wasautomaat zichtbaar is, vóór het deld. [. . . ] 2 a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd. b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV9024

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV9024 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag