Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV9019W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV9019W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV9019W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV9019W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV9019W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (584 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV9019W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mocht er een storing optreden, dan vindt u in dit boekje tips om storingen zelf op te heffen, zie hoofdstuk "Wat is er aan de hand als. . . ". Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met onze service-afdeling (zie ook hoofdstuk Service). Gedrukt op milieuvriendelijk gefabriceerd papier. 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 8 9 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 15 16 18 18 18 19 20 21 23 23 24 25 25 25 25 Veiligheid . [. . . ] 3 minuten na het einde van het programma niet op een toets hebt gedrukt resp. de draaiknop niet hebt aangeraakt, schakelt de wasautomaat over naar de stand-by-modus. Door te drukken op een van de toetsen of door aan de draaiknop te draaien wordt de stand-by-modus weer uitgeschakeld. Wanneer u STRIJKVRIJ hebt gekozen, volgt na het einde van het programma een anti-kreukfase van ca. Tijdens deze antikreukfase kunt u het wasgoed op elk moment uit de machine nemen. U kunt de vuldeur nu openen. Bij een spoelstop Wanneer de wasgang met een spoelstop eindigt, moet het water eerst worden weggepompt resp. 34 800 TPM START KORT CENTRIFUG. 11:25-11:28 ú FASHION KORT CENTR. ) CENTRIFUGEREN STIJVEN POMPEN 800 OPTIES 3. ­ Bij kort centrifugeren wordt het water weggepompt en de was kort gecentrifugeerd. ­ Bij pompen wordt het water weggepompt (zonder centrifugeren). Was uit de machine nemen Als het symbool O§in het EINDE display wordt aangegeven, O§ kunt u de vuldeur openen. Wanneer de wasautomaat langere tijd niet wordt gebruikt: moet u de waterkraan dichtdraaien en het apparaat loskoppelen van het elektriciteitsnet. (De beveiliging tegen wateroverlast, aqua-control, werkt niet wanneer de stroomtoevoer is onderbroken. ) Indicatie OVERDOSERING Wanneer na afloop van een wasgang OVERDOSERING in het display wordt aangegeven, hebt u te veel wasmiddel gebruikt in het laatste wasprogramma. Markeer met de draaiknop TAALKEUZE. SELECTIE TERUG EXTRA´S ô TAALKEUZE) TIMER SIGNAALVOLUME 5. Druk op de toets SELECTIE. EXTRA´S ô SELECTIE TERUG TAALKEUZE) TIMER SIGNAALVOLUME 39 6. Zodra de taal is gemarkeerd, worden de indicaties in het display in deze taal aangegeven. Vanaf nu worden alle indicaties in het display in de gekozen taal aangegeven. EXTRAS LANGUAGE Í § SELECT BACK ENGLISH) DEUTSCH§ ITALIANO§ FRANÇAIS§ EXTRAS LANGUAGE Í § SELECT BACK ENGLISH!) DEUTSCH§§ ITALIANO§§ FRANÇAIS§§ 40 Reiniging en onderhoud Bedieningspaneel Attentie!Geen middelen voor het onderhoud van meubelen of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken voor het reinigen van paneel en bedieningselementen. Daarvoor warm water gebruiken. Wasmiddellade Van tijd tot tijd moet de wasmiddellade worden gereinigd. Gehele inspoelbereik van de wasautomaat, vooral ook de sproeiers aan de bovenzijde van de inspoelvakjes, met een borsteltje reinigen. 8. Lade weer in de geleiders zetten en naar binnen schuiven. Wastrommel De wastrommel is van roestvrij edelstaal. Door roestende vreemde voorwerpen in het wasgoed kunnen roestvlekken op de trommel ontstaan. De stalen trommel niet met zuurhoudende ontkalkingsmiddelen, chloor- of ijzerhoudende schuurmiddelen of staalwol reinigen. Eventuele roestvlekken op de trommel met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal verwijderen. Deur Regelmatig controleren of zich aanslag of vreemde voorwerpen in de rubber manchet achter de deur bevinden en deze eventueel verwijderen. 42 Wat is er aan de hand als. . . Hulp bij storingen Probeer in geval van storing aan de hand van onderstaande aanwijzingen het probleem zelf op te lossen. [. . . ] Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. 66 12. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV9019W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV9019W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag