Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV88840-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV88840-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV88840-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV88840-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV88840-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (749 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV88840-W (721 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV88840-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO-LAVAMAT 88840 update De milieuvriendelijke wasmachine Informatie voor de gebruiker Geachte Klant, gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te nemen. Schenk in het bijzonder aandacht aan het hoofdstuk "Veiligheid" op de eerste bladzijden. Bewaar zorgvuldig deze gebruikersinformatie zodat u ze later nog kan raadplegen. Geef deze gebruikersinformatie aan een eventueel volgende koper van de wasmachine door. 1 Met de gevarendriehoek en/of de woorden (Waarschuwing!, Opgepast!, Opgelet!) worden aanwijzingen benadrukt die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor de functionaliteit van de wasmachine. [. . . ] Controleer de ligging van de afvoerslang en verwijder de eventuele knik uit de slang of reinig de loogpomp en verwijder eventuele vreemde voorwerpen uit het pomphuis. Doseer het wasmiddel volgens de instructies van de fabrikant. Het loogwater van de hoofdwas schuimt sterk. Waarschijnlijk werd er te veel wasmiddel in de machine ingebracht. 35 Gebruiksaanwijzing Probleem Mogelijke oorzaken De schroefverbinding van de toevoerslang werd niet voldoende aangedraaid. Oplossing De toevoerslang vastschroeven. De afvoerslang is niet goed De afvoerslang controleren en aangesloten. Het deksel van de loogSluit het deksel op de juiste pomp is niet goed gesloten. Het programma afbreken en het geklemde wasgoed uit de laaddeur verwijderen. De noodaftapslang correct aansluiten (zie het hoofdstuk "Een noodaftap uitvoeren"). De waterkraan sluiten, daarna de stekker uittrekken en contact opnemen met de klantendienst. De noodaftapslang is niet correct aangesloten en/of is lek. De leegpomp van de wasmachine loopt voortdurend - ook wanneer de machine uitgeschakeld is. Er werd geen wasverzachter ingespoeld, het vak æ voor verzorgingsmiddel is met water gevuld. Het waterbeveiligingssysteem Aqua Control werd gestart. Het inzetstuk voor wasverzachter in het vak voor De wasmiddellade reinigen, het verzorgingsmiddelen is niet inzetstuk voor wasverzachter correct aangebracht of is stevig aanbrengen. Er werd waarschijnlijk Kies voor kreukherstellend texteveel wasgoed ingebracht. De was kon voor het centrifugeren niet gelijkmatig in de trommel worden verdeeld. Vul de trommel altijd zo vol mogelijk met kleine en grote stukken wasgoed. Het wasgoed is sterk verkreukeld. Was is na het centrifugeren niet zo droog als gebruikelijk. 36 Gebruiksaanwijzing Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing Er is een knik in de afvoerVerwijder de knik. Het wasgoed is niet voldoende uitgezwierd, er is duidelijk nog water in de trommel achtergebleven. De maximale pomphoogte (uitloophoogte 1m vanop het standvlak van het apparaat) werd overschreden. Neem contact op met de klantendienst die voor opvoerhoogtes van meer dan 1 m een speciale set als extra toebehoren aanbiedt. Schakel het toestel uit, trek de stekker uit het stopcontact en reinig de loogpomp. Ingeval van aansluiting aan een sifon: De sifon is ver- Reinig de sifon. De indi- Wacht tot de aanduiding DEUR catie DEUR (PORTE) licht (PORTE) groen oplicht. Nogmaals op de toets DEUR (PORTE) drukken. De laaddeur kan niet geopend worden bij De programmabeveiliging ingeschakelde machine. De wasmachine staat in stand-by-modus. De waterkraan is niet volle- Draai de waterkraan volledig dig opengedraaid. De zeef in de schroefverbinding van de toevoerslang aan de waterkraan of aan de wasmachine is verstopt. De oorzaak is vermoedelijk toe te schrijven aan een te hoog silicaatgehalte van het wasmiddel. Het gekozen bijkomende programma is niet combineerbaar met het ingestelde programma. [. . . ] Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. 58 Garantiebepalingen 12. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV88840-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV88840-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag