Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV88840

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV88840. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV88840 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV88840 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV88840 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2366 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV88840 (721 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV88840

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO-LAVAMAT 88840 update De milieuvriendelijke wasmachine Informatie voor de gebruiker Geachte Klant, gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te nemen. Schenk in het bijzonder aandacht aan het hoofdstuk "Veiligheid" op de eerste bladzijden. Bewaar zorgvuldig deze gebruikersinformatie zodat u ze later nog kan raadplegen. Geef deze gebruikersinformatie aan een eventueel volgende koper van de wasmachine door. 1 Met de gevarendriehoek en/of de woorden (Waarschuwing!, Opgepast!, Opgelet!) worden aanwijzingen benadrukt die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor de functionaliteit van de wasmachine. [. . . ] eventueel laten repareren. 35 Gebruiksaanwijzing Probleem Mogelijke oorzaak Transportbeveiliging is niet verwijderd. Het water kon vóór het centrifugeren niet geheel worden weggepompt, omdat de afvoerslang geknikt is of de afvoerpomp verstopt is. Oplossing Transportbeveiliging volgens opstel- en aansluitaanwijzing verwijderen. Afvoerslang controleren en eventueel vervangen. Onder de wasautomaat komt water te voorschijn. Deksel van de afvoerpomp is Deksel goed sluiten. Als de aftapslang ondicht is, contact opnemen met onze service-afdeling. Aftapslang is niet goed gesloten of ondicht. De afvoerpomp van de wasautomaat loopt voortdurend - ook als het apparaat is uitgeschakeld. Waterkraan sluiten, dan stekBeveiliging tegen wateroverker uit het stopcontact treklast aqua-control is in werken en contact opnemen met king getreden. de service-afdeling. 36 Gebruiksaanwijzing Probleem Wasverzachter is niet ingespoeld, vak æ voor nabehandelingsmiddel is met water gevuld. Mogelijke oorzaak Oplossing Inzetbakje voor wasverzachWasmiddellade schoonmaterin het vak voor nabehanken, inzetbakje stevig opzetdelingsmiddel is niet goed ten. Neem contact op met onze service-afdeling, daar is voor opvoerhoogten boven 1m een opvoerset te verkrijgen. Apparaat uitschakelen, stekker uit het stopcontact trekken, afvoerpomp schoonmaken. Zeven reinigen. Wasgoed is sterk gekreukeld. Wasgoed is niet goed gecentrifugeerd, in de trommel is nog restwater zichtbaar. Foutcode (2 verschijnt. Maximale pomphoogte (uitloophoogte 1m vanaf de onderkant van de machine) is overschreden. Afvoerpomp is verstopt. Bij sifonaansluiting: sifon is verstopt. In de wasmiddellade bevinden zich wasmid- Zeef in de koppeling van de toevoerslang aan de waterdelresten. Spoelwater is troebel. Deur kan niet worden geopend, terwijl het apparaat ingeschakeld is. Oorzaak is vermoedelijk was- Geen negatieve invloed op middel met hoog silicaatge- het spoelresultaat, evt. baar wasmiddel gebruiken. 37 Gebruiksaanwijzing Probleem Bij indrukken van een toets voor een aanvullend programma geen verlichting. Mogelijke oorzaak Oplossing Het gekozen aanvullende programma kan niet met het Maak een andere keuze. Druk een willekeurige toets in. Alleen de tekst EINDE is De wasautomaat staat in de verlicht. stand-by-stand. Alleen de tekst LOOPTIJD is verlicht, in de Starttijdkeuze loopt, de was- Als u een willekeurige toets indicatie LOOPTIJD automaat staat in de stand- indrukt, wordt de stand-bywordt een getal tussen by-stand. Programmabeveiliging is ingeschakeld, tijdens het wasprogramma is de programmakiezer verdraaid. Programmakiezer op de oorspronkelijke stand terugdraaien (zie "Programmabeveiliging"). 38 Gebruiksaanwijzing Het wasresultaat is niet bevredigend Wanneer het wasgoed grauw is en er zich kalk in de trommel heeft neergezet · Er werd te weinig wasmiddel gebruikt. · Er werd een verkeerd programma of een verkeerde temperatuur gekozen. · Tijdens het gebruik van een zelf samen te stellen wasmiddel werden de afzonderlijke componenten niet in de juiste verhouding gemengd. Wanneer het wasgoed nog grauwe vlekken vertoont · Er werd niet voldoende wasmiddel gebruikt voor het wassen van linnen waarop vlekken van zalf, vet of olie zaten. [. . . ] Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV88840

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV88840 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag