Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV88800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV88800. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV88800 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV88800 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV88800 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (596 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV88800 (582 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV88800

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVAMAT 88800 Wasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. zorgvuldig door en bewaar het boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsaanwijzingen Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Deurvenster en rubberen ring regelmatig reinigen. Wat u moet doen als. . . Kleine storingen zelf oplossen Als u tijdens de werking 3x een korte zoemer klinkt en een van de volgende indicaties in het display verschijnt: ­ "Geen watertoevoer/Controle kraan", ­ "Pomp niet: check Afvoerslng/filer" of "Pomp geblokkeerd", ­ "Deur open", raadpleeg dan de volgende tabel. Bij de indicatie van de "Foutcode: E en een cijfer of letter": apparaat uitschakelen en vervolgens weer inschakelen. Als de foutcode opnieuw wordt weergegeven, dient u contact op te nemen met de klantenservice om de foutcode door te geven. Storing Mogelijke oorzaak Oplossing De stekker zit niet in het stopcontact of er is een De stekker in het stopcontact probleem met de zeke- steken. De gekozen functie kan niet met andere programma-instellingen worden gecombineerd. Kinderbeveiliging opheffen. Display geeft aan: "Selectiefout". Maak een andere keuze. 27 Storing Display geeft aan: "Deur open/Controleren a. u. b. ". Mogelijke oorzaak Deur is niet goed gesloten. Waterkraan is gesloten. Oplossing Deur goed sluiten, zodat de vergrendeling hoorbaar vastklikt. Open de kraan. Display geeft aan: "Geen watertoevoer/Controle kraan". Zeef in schroefkoppeDe waterkraan dichtdraaien. Voetjes afstellen volgens de aanwijzingen voor opstelling en aansluiting. Wasautomaat trilt tijdens het wassen of staat niet stil. Schroefpootjes zijn niet goed afgesteld. Er zit te weinig wasgoed Dit heeft geen nadelige inin de trommel (bijv. Afvoerslang vervangen. Deksel van de afvoerWater loopt onder de was- pomp is niet goed geslo- Deksel goed sluiten. Afvoerpomp blijft voortdurend lopen - ook wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Noodafvoerslang goed aansluiten. Waterkraan dichtdraaien, De beveiliging tegen wavervolgens de stekker uit het teroverlast, aqua-constopcontact trekken en trol, is in werking contact met de service-afdegetreden. Wasmiddel nauwkeurig volgens de aanwijzingen van de fabrikant doseren. 28 Storing Mogelijke oorzaak Knik in de afvoerslang. Maximale pomphoogte van 1m is overschreden. Oplossing Knik uit de slang halen. De sifon reinigen. Display geeft aan: ­ "Pomp niet: check Afvoerslng/filter" of ­ "Pomp geblokkeerd". Afvoerpomp is verstopt. Bij een sifonaansluiting: De sifon is verstopt. Wasverzachter wordt niet ingespoeld, vak voor nabehandelingsmiddel is met water gevuld. Het wasverzachter-inzetbakje is niet goed in Wasmiddelschuiflade reinihet vak voor nabehande- gen, inzetstuk voor wasverzachter goed bevestigen. Wacht tot het display afwisselend "Deur open" en "Einde" aangeeft. Het programma gaat verder wanneer de stroomuitval Deur kan bij ingeschakeld Stroomuitval!4 halen: tot 10 minuten vergren- wanneer er water in de wasautomaat zichtbaar is, vóór het deld. goed in de wasautomaat. 29 Als het wasresultaat niet bevredigend is Het wasgoed is grauw en kalk heeft zich in de trommel vastgezet. Op het wasgoed zijn grijze vlekken aanwezig · Met zalf, vet of olie vervuild wasgoed is met te weinig wasmiddel gewassen. · De meest voorkomende oorzaak is dat wasverzachter, en met name in geconcentreerde vorm, op het wasgoed terecht is gekomen. Dergelijke vlekken dienen zo snel mogelijk uitgewassen te worden en de betreffende wasverzachter dient voorzichtig gebruikt te worden. Na de laatste spoelgang is nog schuim zichtbaar · Moderne wasmiddelen kunnen ook in de laatste spoelgang nog schuim veroorzaken. [. . . ] De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV88800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV88800 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag