Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV88749

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV88749. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV88749 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV88749 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV88749 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (728 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV88749 (703 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV88749

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO-LAVAMAT 88740 update De wasautomaat die het milieu ontziet Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze informatie aandachtig door. Lees vooral het hoofdstuk "Veiligheid" op de eerste pagina's. Geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. [. . . ] Als de foutcode opnieuw wordt aangegeven, neem dan contact op met de service-afdeling. · Bij alle andere foutcodes (C en cijfer of letter) contact opnemen met de service-afdeling en foutcode opgeven. Storing Mogelijke oorzaak De stekker zit niet in het stopcontact. Oplossing Steek de stekker in het stopcontact. Wasautomaat werkt niet. Zekering van het elektrische systeem in uw woning is niet Zekering vervangen. Deur sluiten; De sluiting moet hoorbaar vastklikken. Toets START/PAUZE zo lang Toets START/PAUZE was niet indrukken tot het lang genoeg ingedrukt. Kinderbeveiliging deactiveren (zie paragraaf "Kinderbeveiliging"). 34 Gebruiksaanwijzing Storing Mogelijke oorzaak De Waterkraan is gesloten. Slang van de waterkraan losschroeven, zeef uitnemen en onder stromend water reinigen. Kraan heeft kalkaanslag of is Kraan controleren, eventueel defect. De in de hoogte verstelbare schroefpootjes zijn niet correct ingesteld. Het water kon voor het centrifugeren niet geheel worden weggepomt, omdat de afvoerslang geknikt is of omdat de afvoerpomp verstopt is. Transportbeveiliging aan de hand van de aanwijzingen voor opstelling en aansluiting verwijderen. De pootjes aan de hand van de aanwijzingen voor opstelling en aansluiting afstellen. Controleren hoe de afvoerslang loopt en zo nodig de knik eruit halen of de afvoerpomp schoonmaken en zo nodig vreemde voorwerpen uit het pomphuis verwijderen. Wasmiddel precies volgens de aanwijzingen van de fabrikant doseren. 35 Gebruiksaanwijzing Storing Mogelijke oorzaak De koppeling van de toevoerslang zit niet vast. Afvoerslang controleren en zo nodig vervangen. Deksel van de afvoerpomp is Deksel goed sluiten. Bij lekkende afvoerslang, contact opnemen met de service-afdeling. De afvoerslang is niet goed afgesloten of lekt. De afvoerpomp van de wasautomaat loopt voortdurend- ook bij uitgeschakeld apparaat. De wasverzachter is niet ingespoeld, vak æ voor nabehandelingsmiddel is met water gevuld. Waterkraan dichtdraaien, Beveiliging tegen waterover- vervolgens de stekker uit het stopcontact trekken en de last Aqua control heeft geservice-afdeling op de reageerd. Het inzetbakje voor wasverzachter in het vak voor nabehandelingsmiddel is niet goed opgezet of verstopt. Wasmiddellade schoonmaken, inzetbakje vaszetten. Waarschijnlijk heeft u teveel Het wasgoed is erg gewasgoed in de machine gekreukt. Bij kreukherstellend textiel het programma STRIJKVRIJ kiezen. 36 Gebruiksaanwijzing Storing Mogelijke oorzaak Er zit een knik in de afvoerslang. Was is niet goed gecentrifugeerd, in de trommel is nog restwater zichtbaar. Maximale pomphoogte (afvoerhoogte 1m vanaf de onderkant van het apparaat) is overschreden. Neem contact op met de service-afdeling, voor afvoerhoogtes van meer dan 1m is een speciale set beschikbaar. Apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken, afvoerpomp schoonmaken. Sifon schoonmaken. Afvoerpomp is verstopt. Bij sifonaansluiting: sifon is verstopt. Deur kan bij ingeschakeld apparaat niet geopend worden. Deur is ut veiligheidsoverweWachten tot indicatie gingen vergrendeld (indicatie DEUR/LICHT groen brandt. [. . . ] In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV88749

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV88749 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag