Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV88739-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV88739-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV88739-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV88739-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV88739-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (783 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV88739-W (725 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV88739-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO-LAVAMAT 88730 update De milieuvriendelijke wasmachine Informatie voor de gebruiker Geachte Klant, gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te nemen. Schenk in het bijzonder aandacht aan het hoofdstuk "Veiligheid" op de eerste bladzijden. Bewaar zorgvuldig deze gebruikersinformatie zodat u ze later nog kan raadplegen. Geef deze gebruikersinformatie aan een eventueel volgende koper van de wasmachine door. 1 Met de gevarendriehoek en/of de woorden (Waarschuwing!, Opgepast!, Opgelet!) worden aanwijzingen benadrukt die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor de functionaliteit van de wasmachine. [. . . ] 15-20m2 30, 40 gordijnen) P WOL KOUD tot 40 Wol/handwas 9ìï 2kg 1) Een emmer van 10liter bevat ongeveer 2, 5kg droge was (katoen). 2) Enkel bij naleving van het vulgewicht van 1kg worden kreuken in het wasgoed in een hoge mate voorkomen. 5 tot 7 gemakkelijk te wassen overhemden voor heren wegen ongeveer 1kg droge was. 27 Gebruiksaanwijzing Afzonderlijk wasverzachten/stijven/impregneren Soort wasgoed Witte/bonte was Max. vulgewicht (drooggewicht) 5kg Programmakiezer STIJVEN Afzonderlijk spoelen Soort wasgoed Witte/bonte was Kreukherstellend Fijne was Wol/handwas Max. vulgewicht (drooggewicht) 5kg 2, 5kg FIJN SPOELEN 2, 5kg 2kg Programmakiezer Afzonderlijk centrifugeren Soort wasgoed Witte/bonte was Kreukherstellend Fijne was Wol/handwas Max. Programmakiezer CENTRIFUG. 28 Gebruiksaanwijzing Reinigen en verzorgen Bedieningspaneel Opgelet!Gebruik geen verzorgingsmiddelen voor meubilair of aggressieve reinigingsmiddelen om het bedieningspaneel en onderdelen ervan te reinigen. Gebruik daartoe gewoon warm water. 0 Lade wasmiddel De wasmiddellade moet nu en dan worden schoongemaakt. 0 1. Het vakje voor wasverzachter tot aan de aanslag insteken zodat dit vastzit. 29 Gebruiksaanwijzing 7. De volledige spoelzone van de wasmachine, in het bijzonder ook de sproeiers bovenaan de spoelkamer, met een borstel reinigen. 8. De wasmiddelschuiflade in de geleiderrails aanbrengen en inschuiven. Wastrommel De wastrommel is van roestvrij staal. Roestende vreemde voorwerpen in het wasgoed kunnen roestafzettingen in de trommel veroorzaken. De trommel van roestvrij staal niet met zuurhoudende ontkalkingsmiddelen, chloor- of ijzerhoudende schuurmiddelen of staalwol reinigen. Eventuele roestafzettingen in de trommel met een poetsmiddel voor roestvrij staal verwijderen. 0 Laaddeur 0 Controleer regelmatig of er geen resten of vreemde voorwerpen zijn achtergebleven in de rubberen ring achter de laaddeur. In voorkomend geval moeten deze voorwerpen worden verwijderd. 30 Gebruiksaanwijzing Wat te doen als . . . Oplossen van storingen Probeer ingeval van een storing het probleem zelf te verhelpen met behulp van de onderstaande aanwijzingen. Wanneer u op de klantenservice een beroep moet doen voor één van de onderstaande storingen of om een foutieve bediening te verhelpen, dan is het bezoek van de technicus van de klantenservice ook tijdens de garantieperiode niet gratis. · Wanneer de foutcode C1 of C2 op het multidisplay aangegeven wordt, kan u de storing eventueel zelf verhelpen (zie de onderstaande storingstabel). Indien de foutcode opnieuw aangegeven wordt, neem dan contact op met de klantenservice. · Voor alle andere aangegeven defecten (C en een getal of een letter) dient u de klantenservice te verwittigen en de foutcode mee te delen. Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing De netstekker is niet ingesto- Steek de stekker in het stopken. Hef het kinderslot op (zie het hoofdstuk , , Kinderslot"). 31 Gebruiksaanwijzing Probleem Mogelijke oorzaken De waterkraan is niet geopend. De slang van de waterkraan losschroeven, de zeef verwijderen en deze onder stromend water reinigen. Er is geen watertoevoer. De foutcode (1 wordt aangegeven. De in de hoogte regelbare De regelvoetjes overeenkomvoetjes zijn niet correct inge- stig de instructies voor plaatsteld. [. . . ] Gebruik daartoe de bijbehorende speciale sleutel om de transportbeveiliging te verwijderen. Het automatische regelvoetje (achteraan links) manueel met de benodigde maat verlengen. Kleine oneffenheden van de vloer nooit met behulp van hout, karton en dergelijke wegwerken; daartoe in principe de regelvoetjes op de gepaste hoogte instellen. 3 47 Instructies voor plaatsing en aansluiting Elektrische aansluiting Informatie omtrent de netspanning, de stroomsoort en de vereiste stroomveiligheden dient u van het typeplaatje af te lezen. Het typeplaatje bevindt zich bovenaan achter de vuldeur. ; Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen: ­ de "Laagspanningsrichtlijn" 73/23/EWG met wijzigingen ­ de "EMV-richtlijn" 89/336/EWG met wijzigingen De wateraansluiting 3 De wasmachine is met veiligheidsvoorzieningen uitgerust die een terugkerende vervuiling van het drinkwater voorkomen en aan de reglementaire voorschriften van de waterinstanties beantwoorden (voor Duitsland b. v. : de DVGW-richtlijnen). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV88739-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV88739-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag