Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV86820-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV86820-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV86820-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV86820-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV86820-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1390 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV86820-W (393 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV86820-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het apparaat. 2. Mocht er een storing optreden, dan vindt u in dit boekje aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen, zie hoofdstuk "Wat is er aan de hand als. . . ". Gedrukt op milieuvriendelijk geproduceerd papier. 2 Inhoud INHOUD Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 15 16 17 17 17 17 18 18 19 20 20 21 21 22 23 24 24 3 Inhoud Programmatabellen . [. . . ] die eventueel met het wasgoed in de wasautomaat terecht zijn gekomen, blijven in het huis van de afvoerpomp liggen. Op zulke voorwerpen kunnen zich textielpluizen afzetten die daardoor de afvoerpomp verstoppen. Daarom minstens één maal per jaar de afvoerpomp reinigen. Vóór het reinigen van de afvoerpomp wasautomaat uitschakelen en stekker uit het stopcontact trekken!Deksel van de afvoerpomp linksom losschroeven en naar buiten trekken. 1 4. Lipjes aan het deksel opzij in de geleidingssleuven plaatsen en deksel rechtsom vastschroeven. 6. Klepje sluiten. 30 Gebruiksaanwijzing Wat is er aan de hand als. . . Hulp bij storingen Probeer in geval van storing aan de hand van onderstaande aanwijzingen het probleem zelf op te lossen. Als u voor één van de hier vermelde storingen of vanwege bedieningsfouten de service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt. · Als in het multidisplay de foutcode C1 of C2 wordt aangegeven, kunt u de storing eventueel zelf opheffen (zie storingstabel). Als de foutcode opnieuw wordt aangegeven, neem dan contact op met de service-afdeling. · Bij alle andere foutcodes (C en cijfer of letter) contact opnemen met de service-afdeling en foutcode opgeven. Probleem Mogelijke oorzaak De stekker zit niet in het stopcontact. Bij het indrukken van een toets voor een extra programma gaat de betreffende indicatie niet branden. Programmabeveiliging opheffen (zie hoofdstuk "Programmabeveiliging"). Toevoerslang van de waterkraan en van het apparaat losschroeven en zeven reinigen. Oorzaak is vermoedelijk was- Geen negatieve invloed op middel met hoog silicaatge- het spoelresultaat, evt. De programmabeveiliging is ingeschakeld; tijdens het wasprogramma is de programmakiezer verdraaid. Programmakiezer op de oorspronkelijke stand terugdraaien (zie "Programmabeveiliging"). 34 Gebruiksaanwijzing Als het wasresultaat niet bevredigend is Als het wasgoed grauw is en zich in de trommel kalk afzet · U hebt niet genoeg wasmiddel gedoseerd. · U hebt niet het juiste programma of de juiste temperatuur gekozen. Als op het wasgoed nog grijze vlekken zitten · U hebt door zalf, vet of olie verontreinigd wasgoed met te weinig wasmiddel gewassen. · Vaak is wasverzachter (vooral in geconcentreerde vorm) op het wasgoed terechtgekomen. Zulke vlekken zo snel mogelijk uitwassen en voorzichtig met de betreffende wasverzachter omgaan. Als na de laatste spoelgang nog schuim zichtbaar is · Moderne wasmiddelen kunnen ook in de laatste spoelgang nog schuim veroorzaken. Als op het wasgoed witte resten zitten · Het gaat hierbij om onoplosbare bestanddelen van moderne wasmiddelen. [. . . ] 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV86820-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV86820-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag