Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV86808

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV86808. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV86808 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV86808 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV86808 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (592 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV86808

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVAMAT 86808 CARAT De wasautomaat die het milieu ontziet Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. zorgvuldig door en bewaar het boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsaanwijzingen Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Het display wisselt naar de volgende speciale functie of terug naar de indicatie voor het uitschakelen. Druk net zo vaak op de toets OPTIES tot de indicatie voor het uitschakelen verschijnt. 24 Kinderbeveiliging Bij een geactiveerde kinderbeveiliging kan de vuldeur niet meer gesloten worden. Kinderbeveiliging instellen: De draaiknop (aan de binnenkant van de vuldeur) met een muntstuk zover mogelijk rechtsom draaien. 1 Waarschuwing!De draaiknop mag zich na het instellen niet in ingedrukte positie bevinden omdat anders de kinderbeveiliging niet functioneert!Kinderbeveiliging opheffen: De draaiknop met een muntstuk zover mogelijk linksom draaien. 25 Reiniging en onderhoud Let op!Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen reinigingsmiddelen voor meubels of agressieve reinigingsmiddelen. Neem het bedieningspaneel en de behuizing met een vochtige doek af. Wasmiddellade De wasmiddellade dient regelmatig gereinigd te worden. Het inzetstuk voor de wasverzachter zo ver mogelijk insteken, zodat het vast zit. 5. Maak ook het gehele inspoelgedeelte van de wasautomaat en vooral ook de sproeiers aan de bovenkant van de inspoelvakjes met een borstel schoon. De wasmiddellade in de geleidingsrails plaatsen en naar binnen schuiven. Wastrommel Als gevolg van roestende voorwerpen in het wasgoed of ijzerhoudend leidingwater kan roestvorming op de trommel ontstaan. De trommel niet met zuurhoudende ontkalkingsmiddelen, chloor of ijzer bevattende schuurmiddelen of staalwol reinigen. Eventuele roestafzettingen op de trommel met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal verwijderen. Wasprogramma zonder wasgoed uitvoeren, om wasmiddelrestanten uit te spoelen. 1/4 maatbeker waspoeder toevoegen. 26 Vuldeur en rubberen ring Regelmatig controleren, of afzettingen of vreemde voorwerpen zich in de naden van de rubberen ring of aan de binnenkant van het deurvenster hebben afgezet. Deurvenster en rubberen ring regelmatig reinigen. Wat u moet doen als. . . Kleine storingen zelf oplossen Als u tijdens de werking 3x een korte zoemer klinkt en een van de volgende indicaties in het display verschijnt: ­ "Geen watertoevoer/Controle kraan", ­ "Pomp niet: check Afvoerslng/filer" of "Pomp geblokkeerd", ­ "Deur open", raadpleeg dan de volgende tabel. Bij de indicatie van de "Foutcode: E en een cijfer of letter": apparaat uitschakelen en vervolgens weer inschakelen. Als de foutcode opnieuw wordt weergegeven, dient u contact op te nemen met de klantenservice om de foutcode door te geven. Storing Mogelijke oorzaak Oplossing De stekker zit niet in het stopcontact of er is een De stekker in het stopcontact probleem met de zeke- steken. De gekozen functie kan niet met andere programma-instellingen worden gecombineerd. Kinderbeveiliging opheffen. Display geeft aan: "Selectiefout". Maak een andere keuze. 27 Storing Display geeft aan: "Deur open/Controleren a. u. b. ". Mogelijke oorzaak Deur is niet goed gesloten. Waterkraan is gesloten. Oplossing Deur goed sluiten, zodat de vergrendeling hoorbaar vastklikt. Open de kraan. Display geeft aan: "Geen watertoevoer/Controle kraan". Zeef in schroefkoppeDe waterkraan dichtdraaien. Voetjes afstellen volgens de aanwijzingen voor opstelling en aansluiting. Wasautomaat trilt tijdens het wassen of staat niet stil. Schroefpootjes zijn niet goed afgesteld. Er zit te weinig wasgoed Dit heeft geen nadelige inin de trommel (bijv. [. . . ] 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV86808

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV86808 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag