Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV86724

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV86724. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV86724 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV86724 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV86724 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (359 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV86724

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO-LAVAMAT 86724 update De wasautomaat die het milieu ontziet Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze informatie aandachtig door. Bewaar dit boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. . . . 1 3 2 Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m. b. t. [. . . ] De hevel in het vakje voor Wasmiddellade schoonnabehandelingsmiddel is niet maken, hevel goed opzetten. goed opgezet of verstopt. 29 Gebruiksaanwijzing Storing Mogelijke oorzaak Er zit een knik in de afvoerslang. Het wasgoed is niet goed gecentrifugeerd, in de trommel is nog restwater zichtbaar. Oplossing Knik verwijderen. Neem contact op met onze De maximale pomphoogte afdeling Onderdelen, daar is (uitloophoogte 1 meter vanaf een opvoerset voor opvoerde onderkant van de hoogten boven 1 meter te machine) is overschreden. Toestel uitschakelen, stekker uit het stopcontact trekken, afvoerpomp schoonmaken. Sifon schoonmaken. De deur kan niet geopend worden, terwijl het toestel ingeschakeld is. De deur is uit veiligheidsoverwegingen vergrendeld (indi- Wachten tot DEUR/LICHT groen verlicht is. vloeibaar wasmiddel gebruiken. In de wasmiddellade bevinden zich wasmiddelresten. De zeef in de koppeling van de toevoerslang is verstopt. De zeef in de koppeling van de toevoerslang aan het toestel is verstopt. Het gekozen extra programma kan niet met het ingestelde programma gecombineerd worden. De programmabeveiliging is ingeschakeld; tijdens het wasprogramma is de programmakiezer verdraaid. Het spoelwater is troebel. Bij het indrukken van een toets voor een extra programma gaat de betreffende indicatie niet branden. De indicatie van het programmaverloop knippert constant. Maak een andere keuze. Programmakiezer op de oorspronkelijke stand terugdraaien (zie "Programmabeveiliging"). 30 Gebruiksaanwijzing Als het wasresultaat niet bevredigend is Als het wasgoed grauw is en zich in de trommel kalkaanslag bevindt U hebt niet genoeg wasmiddel gedoseerd. Als op het wasgoed nog grijze vlekken zitten U hebt door zalf, crème of olie verontreinigd wasgoed met te weinig wasmiddel gewassen. In zulke gevallen is vaak wasverzachter (vooral in geconcentreerde vorm) buiten de machine direct op het wasgoed terechtgekomen. Als na de laatste spoelgang nog schuim zichtbaar is Moderne wasmiddelen kunnen ook in het laatste spoelwater nog schuim veroorzaken. Als op het wasgoed witte resten zitten Hierbij gaat het om onoplosbare bestanddelen van moderne wasmiddelen. vloeibaar wasmiddel gebruiken. 31 Gebruiksaanwijzing Water aftappen Als de wasautomaat het sop niet meer wegpompt, moet het water afgetapt worden. Als de wasautomaat in een ruimte staat waar het kan gaan vriezen, moet bij kans op vorst het water worden afgetapt. Bovendien de toevoerslang van de waterkraan losschroeven en op de vloer leggen. Voordat u water gaat aftappen, de wasautomaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken!Klepje links in de sokkel naar beneden klappen en lostrekken. 1 3. Alnaargelang de hoeveelheid kan het nodig zijn, het bakje verschillende malen te legen. [. . . ] Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen. 51 Garantiebepalingen Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV86724

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV86724 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag