Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV86704-WNL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV86704-WNL. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV86704-WNL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV86704-WNL te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV86704-WNL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1933 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV86704-WNL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 5 5 7 7 7 8 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 14 15 16 17 17 18 18 19 19 20 20 22 22 23 23 24 Veiligheid . . 35 36 36 36 38 38 Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie . 47 4 Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheid Voor de eerste ingebruikname · Volg de "Opstel- en aansluitinstructies" op. · Als het apparaat in de wintermaanden wordt geleverd bij temperaturen onder het vriespunt: de wasautomaat voor de ingebruikname gedurende 24 uur op kamertemperatuur laten acclimatiseren. Gebruik volgens de voorschriften · De wasautomaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik, voor het wassen van wasgoed. [. . . ] Zo vaak op de toets OPTIES drukken, tot op het display KLOK wordt aangegeven. Iedere Tijd instellen keer dat op de toets wordt gedrukt, telt de indicatie per aýýýýýaýaýaýaýBýaýaýaýa minuut door. OPTIES OK TIJD TPM drukte toets wisselt de indicatie in stappen van 10 minuten. Druk net zo vaak op de toets OPTIES tot de indicatie voor het uitschakelen verschijnt. 23 Contrast en helderheid 1. De programmakiezer op een willekeurig programma draaien en zo vaak op de toets OPTIES drukken tot het symbool EXTRA'S knippert. Zo vaak op de toets OPTIES drukken, tot op het display CONTRAST of HELDERHEID verschijnt. IeaýýýýýaýaýaýaýBýaýaýaýa dere keer nadat op een toets is gedrukt of terwijl een TEMP. TPM OPTIES OK TIJD toets is ingedrukt, gaat de zwarte driehoek in het diagram verder naar rechts, voor meer contrast of helderheid. Als de driehoek aan het rechtereinde van het diagram is gekomen, start hij weer aan de linkerzijde. De indicatie gaat display wisselt naar de volgende speciale functie of terug naar de uitgangsindicatie. De toets OPTIES zo vaak indrukken tot de uitgangsindicatie verschijnt. 24 Kinderbeveiliging Bij een geactiveerde kinderbeveiliging kan de vuldeur niet meer gesloten worden. Wasmiddel nauwkeurig volgens de aanwijzingen van de fabrikant doseren. 28 Storing Mogelijke oorzaak Knik in de afvoerslang. Maximale pomphoogte van 1m is overschreden. Oplossing Knik uit de slang halen. De sifon reinigen. Display geeft aan: ­ "Pomp niet: check Afvoerslng/filter" of ­ "Pomp geblokkeerd". Afvoerpomp is verstopt. Bij een sifonaansluiting: De sifon is verstopt. Wasverzachter wordt niet ingespoeld, vak voor nabehandelingsmiddel is met water gevuld. Het wasverzachter-inzetbakje is niet goed in Wasmiddelschuiflade reinihet vak voor nabehande- gen, inzetstuk voor wasverlingsmiddel gezet of is zachter goed bevestigen. Wacht tot het display afwisselend "Deur te openen" en "Einde programma" aangeeft. Het programma gaat verder wanneer de stroomuitval Deur kan bij ingeschakeld Stroomuitval!4 halen: tot 10 minuten vergren- wanneer er water in de wasautomaat zichtbaar is, vóór het deld. goed in de wasautomaat. 29 Als het wasresultaat niet bevredigend is Het wasgoed is grauw en kalk heeft zich in de trommel vastgezet. Op het wasgoed zijn grijze vlekken aanwezig · Met zalf, vet of olie vervuild wasgoed is met te weinig wasmiddel gewassen. · De meest voorkomende oorzaak is dat wasverzachter, en met name in geconcentreerde vorm, op het wasgoed terecht is gekomen. Dergelijke vlekken dienen zo snel mogelijk uitgewassen te worden en de betreffende wasverzachter dient voorzichtig gebruikt te worden. Na de laatste spoelgang is nog schuim zichtbaar · Moderne wasmiddelen kunnen ook in de laatste spoelgang nog schuim veroorzaken. [. . . ] Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd. b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV86704-WNL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV86704-WNL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag