Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV86700-WDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV86700-WDE. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV86700-WDE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV86700-WDE te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV86700-WDE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1920 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV86700-WDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het apparaat. 2. Mocht er een storing optreden, dan vindt u in dit boekje aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen, zie hoofdstuk "Wat te doen als. . . ". Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG fabrieksservice, zie hoofdstuk "Service". Gedrukt op milieuvriendelijk geproduceerd papier. 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De pootjes aan de hand van de aanwijzingen voor opstelling en aansluiting afstellen. Controleren hoe de afvoerslang loopt en zo nodig de knik eruit halen of de afvoerpomp schoonmaken en zo nodig vreemde voorwerpen uit het pomphuis verwijderen. Wasmiddel precies volgens de aanwijzingen van de fabrikant doseren. 34 Gebruiksaanwijzing Storing Mogelijke oorzaak De koppeling van de toevoerslang zit niet vast. Afvoerslang controleren en zo nodig vervangen. Deksel van de afvoerpomp is Deksel goed sluiten. Bij lekkende afvoerslang, contact opnemen met de service-afdeling. De afvoerslang is niet goed afgesloten of lekt. De afvoerpomp van de wasautomaat loopt voortdurend- ook bij uitgeschakeld apparaat. De wasverzachter is niet ingespoeld, vak æ voor nabehandelingsmiddel is met water gevuld. Waterkraan dichtdraaien, Beveiliging tegen waterover- vervolgens de stekker uit het stopcontact trekken en de last Aqua control heeft geservice-afdeling op de reageerd. Het inzetbakje voor wasverzachter in het vak voor nabehandelingsmiddel is niet goed opgezet of verstopt. Wasmiddellade schoonmaken, inzetbakje vaszetten. Waarschijnlijk heeft u teveel Het wasgoed is erg gewasgoed in de machine gekreukt. Bij kreukherstellend textiel het programma STRIJKVRIJ kiezen. Was is na het centrifu- De was kon voor het centri- Vul de trommel altijd zo vol geren niet zo droog als fugeren niet gelijkmatig in mogelijk met kleine en grote gebruikelijk. stukken wasgoed. 35 Gebruiksaanwijzing Storing Mogelijke oorzaak Er zit een knik in de afvoerslang. Was is niet goed gecentrifugeerd, in de trommel is nog restwater zichtbaar. Maximale pomphoogte (afvoerhoogte 1m vanaf de onderkant van het apparaat) is overschreden. Het pompdeksel hoeft alleen te worden geopend bij storingen wanneer er geen water meer wordt weggepompt, bijvoorbeeld wanneer het pompwiel is geblokkeerd. Voor het vullen van de wasautomaat moet altijd worden gecontroleerd of er zich in de zakken van kledingstukken of tussen het wasgoed geen vreemde voorwerpen bevinden. Paperclips, spijkers, enzovoort die eventueel met het wasgoed in de wasautomaat terecht zijn gekomen, blijven achter in het pomphuis (filter voor vreemde voorwerpen dat het pompwiel beschermt). Om een geblokkeerde afvoerpomp weer te laten functioneren, gaat u als volgt te werk: Waarschuwing!Voor het openen van het pompdeksel moet de wasautomaat worden uitgeschakeld en moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken!Tap eerst het water uit de wasautomaat af (zie hoofdstuk "Water aftappen"). Het pompdeksel linksom losschroeven en naar buiten trekken. 1 4. Eventuele vreemde voorwerpen en textielpluizen uit het pomphuis verwijderen. 39 Gebruiksaanwijzing 5. Lipjes aan het deksel opzij in de geleidingssleuven plaatsen en het deksel rechtsom vastschroeven. 6. Klepje sluiten. Noodontgrendeling van de deur Als de deur niet meer geopend kan worden, kan dat met behulp van de noodontgrendeling gebeuren. Voordat u begint met de noodontgrendeling, wasautomaat uitschakelen en stekker uit het stopcontact trekken! [. . . ] 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden. c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV86700-WDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV86700-WDE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag