Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV85769

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV85769. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV85769 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV85769 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV85769 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (737 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV85769 (1701 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV85769

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO-LAVAMAT 86764 JADE update De wasautomaat die het milieu ontziet Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze informatie aandachtig door. Lees vooral het hoofdstuk "Veiligheid" op de eerste pagina's. Geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. [. . . ] Apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken, afvoerpomp schoonmaken. Sifon schoonmaken. Afvoerpomp is verstopt. Bij sifonaansluiting: sifon is verstopt. Deur kan bij ingeschakeld apparaat niet geopend worden. Deur is ut veiligheidsoverweWachten tot indicatie gingen vergrendeld (indicatie DEUR/LICHT groen brandt. Programmabeveiliging opheffen (zie paragraaf "Programmabeveiliging"). De waterkraan is niet geheel Waterkraan helemaal openopengedraaid. In de wasmiddellade bevinden zich wasmid- De zeef in de koppeling van de toevoerslang aan de kraan delresten. Slang van de waterkraan en apparaat losschroeven en zeef reinigen. Oorzaak is vermoedelijk een Geen negatieve invloed op Het spoelwater is troewasmiddel met een hoog sili- het spoelresultaat, evt. Bij het indrukken van een extra programmatoets gaat de betreffende indicatie niet branden. De programmabeveiliging is ingeschakeld; tijdens het wasprogramma is de programmakeuzeknop verdraaid. Programmakeuzeknop op de oorspronkelijke stand terugdraaien (zie "Programmabeveiliging"). 36 Gebruiksaanwijzing Als het wasresultaat niet bevredigend is Als het wasgoed grauw is en zich in de trommel kalk afzet · U hebt niet genoeg wasmiddel gedoseerd. · U hebt niet het juiste programma of de juiste temperatuur gekozen. Als op het wasgoed nog grijze vlekken zitten · U hebt door zalf, vet of olie verontreinigd wasgoed met te weinig wasmiddel gewassen. · Vaak is wasverzachter (vooral in geconcentreerde vorm) op het wasgoed terechtgekomen. Zulke vlekken zo snel mogelijk uitwassen en voorzichtig met de betreffende wasverzachter omgaan. Als na de laatste spoelgang nog schuim zichtbaar is · Moderne wasmiddelen kunnen ook in de laatste spoelgang nog schuim veroorzaken. Als op het wasgoed witte resten zitten · Het gaat hierbij om onoplosbare bestanddelen van moderne wasmiddelen. Wasmiddel controleren, eventueel vloeibaar wasmiddel gebruiken. 37 Gebruiksaanwijzing Water aftappen · Als de wasautomaat het sop niet meer wegpompt, moet het water worden afgetapt. · Als de wasautomaat in een ruimte staat waar het kan gaan vriezen, moet bij kans op vorst het water worden afgetapt. Bovendien: toevoerslang van de waterkraan losschroeven en op de vloer leggen, afvoerslang legen. Voordat u water gaat aftappen de wasautomaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken!Klepje rechts in de sokkel naar beneden klappen en lostrekken. 1 3. Afhankelijk van de hoeveelheid sop kan het nodig zijn, het bakje verschillende malen te legen. 38 Gebruiksaanwijzing Afvoerpomp De afvoerpomp is onderhoudsvrij. Het pompdeksel hoeft alleen te worden geopend bij storingen wanneer er geen water meer wordt weggepompt, bijvoorbeeld wanneer het pompwiel is geblokkeerd. [. . . ] 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV85769

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV85769 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag