Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV85749-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV85749-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV85749-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV85749-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV85749-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (837 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV85749-W (911 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV85749-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO-LAVAMAT 84740 update De milieuvriendelijke wasmachine Informatie voor de gebruiker Geachte Klant, gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te nemen. Schenk in het bijzonder aandacht aan het hoofdstuk "Veiligheid" op de eerste bladzijden. Bewaar zorgvuldig deze gebruikersinformatie zodat u ze later nog kan raadplegen. Geef deze gebruikersinformatie aan een eventueel volgende koper van de wasmachine door. 1 Met de gevarendriehoek en/of de woorden (Waarschuwing!, Opgepast!, Opgelet!) worden aanwijzingen benadrukt die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor de functionaliteit van de wasmachine. [. . . ] Indien de foutcode opnieuw aangegeven wordt, neem dan contact op met de klantenservice. · Voor alle andere aangegeven defecten (C en een getal of een letter) dient u de klantenservice te verwittigen en de foutcode mee te delen. Storing Mogelijke oorzaak De stekker zit niet in het stopcontact. Oplossing Steek de stekker in het stopcontact. Zekering van het elektrische systeem in uw woning is niet Zekering vervangen. Toets START/PAUZE zo lang Toets START/PAUZE was niet indrukken tot het lang genoeg ingedrukt. Kinderbeveiliging deactiveren (zie paragraaf "Kinderbeveiliging"). 34 Gebruiksaanwijzing Storing Mogelijke oorzaak Kraan is dichtgedraaid. Filter in de schroefverbinding van de kraan schroeven, filter in de toevoerslang is uitnemen en onder stromend Foutcode (1 verstopt. De in de hoogte verstelbare schroefpootjes zijn niet correct ingesteld. Water kan voor het centrifugeren niet volledig weggepompt worden omdat de afvoerslang geknikt is of omdat de afvoerpomp verstopt is. Transportbeveiliging aan de hand van de aanwijzingen voor opstelling en aansluiting verwijderen. De pootjes aan de hand van de aanwijzingen voor opstelling en aansluiting afstellen. Controleren hoe de afvoerslang loopt en zo nodig de knik eruit halen of de afvoerpomp schoonmaken en zo nodig vreemde voorwerpen uit het pomphuis verwijderen. Wasmiddel precies volgens de aanwijzingen van de fabrikant doseren. 35 Gebruiksaanwijzing Storing Mogelijke oorzaak Schroefverbinding op toevoerslang zit niet vast. Afvoerslang controleren en zo nodig vervangen. Deksel van de afvoerpomp is Deksel goed sluiten. Noodafvoerslang goed afsluiten (zie paragraaf "Noodafvoer"). Bij lekkende noodafvoerslang, contact opnemen met de klantenservice. De noodafvoerslang is niet goed afgesloten of lekt. De ledigingspomp van de wasautomaat loopt voortdurend- ook bij uitgeschakeld apparaat. Wasverzachter wordt niet in de machine gespoeld, vak æ voor verzorgingsmiddel zit vol water. Kraan dichtdraaien, vervolBeveiliging tegen waterover- gens de stekker uit het stopcontact trekken en last Aqua control heeft geklantenservice op de hoogte reageerd. Het inzetstuk voor wasverzachter in het vak voor verzorgingsmiddel is niet goed bevestigd of is verstopt. Wasmiddelschuiflade reinigen, inzetstuk voor wasverzachter goed vastzetten. Bij kreukherstellend textiel het programma STRIJKVRIJ kiezen. Was is erg gekreukt. Waarschijnlijk heeft u teveel wasgoed in de machine gedaan. 36 Gebruiksaanwijzing Storing Mogelijke oorzaak Er zit een knik in de afvoerslang. Was is niet goed gecentrifugeerd, in de trommel is nog restwater zichtbaar. Maximale pomphoogte (afvoerhoogte 1m vanaf de onderkant van het apparaat) is overschreden. Neem contact op met de klantenservice, voor afvoerhoogtes van meer dan 1m is een speciale set beschikbaar. [. . . ] Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV85749-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV85749-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag