Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV85739-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV85739-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV85739-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV85739-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV85739-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (736 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV85739-W (729 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV85739-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO-LAVAMAT 84730 update De milieuvriendelijke wasmachine Informatie voor de gebruiker Geachte Klant, gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te nemen. Schenk in het bijzonder aandacht aan het hoofdstuk "Veiligheid" op de eerste bladzijden. Bewaar zorgvuldig deze gebruikersinformatie zodat u ze later nog kan raadplegen. Geef deze gebruikersinformatie aan een eventueel volgende koper van de wasmachine door. 1 Met de gevarendriehoek en/of de woorden (Waarschuwing!, Opgepast!, Opgelet!) worden aanwijzingen benadrukt die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor de functionaliteit van de wasmachine. [. . . ] Roestende vreemde voorwerpen in het wasgoed kunnen roestafzettingen in de trommel veroorzaken. De trommel van roestvrij staal niet met zuurhoudende ontkalkingsmiddelen, chloor- of ijzerhoudende schuurmiddelen of staalwol reinigen. Eventuele roestafzettingen in de trommel met een poetsmiddel voor roestvrij staal verwijderen. 0 Laaddeur 0 Controleer regelmatig of er geen resten of vreemde voorwerpen zijn achtergebleven in de rubberen ring achter de laaddeur. In voorkomend geval moeten deze voorwerpen worden verwijderd. 31 Gebruiksaanwijzing Wat te doen als . . . Oplossen van storingen Probeer ingeval van een storing het probleem zelf te verhelpen met behulp van de onderstaande aanwijzingen. Wanneer u op de klantenservice een beroep moet doen voor één van de onderstaande storingen of om een foutieve bediening te verhelpen, dan is het bezoek van de technicus van de klantenservice ook tijdens de garantieperiode niet gratis. · Wanneer de foutcode C1 of C2 op het multidisplay aangegeven wordt, kan u de storing eventueel zelf verhelpen (zie de onderstaande storingstabel). Indien de foutcode opnieuw aangegeven wordt, neem dan contact op met de klantenservice. · Voor alle andere aangegeven defecten (C en een getal of een letter) dient u de klantenservice te verwittigen en de foutcode mee te delen. Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing De netstekker is niet ingesto- Steek de stekker in het stopken. De slang van de waterkraan losschroeven, de zeef verwijderen en deze onder stromend water reinigen. Er is geen watertoevoer. De foutcode (1 wordt aangegeven. 32 Gebruiksaanwijzing Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing De in de hoogte regelbare De regelvoetjes overeenkomvoetjes zijn niet correct inge- stig de instructies voor plaatsteld. De trommel bevat niet volDit heeft geen invloed op de doende wasgoed (b. v. Het water kon vóór het centrifugeren niet volledig weggepompt worden omdat de afvoerslang geknikt is of omdat de afvoerpomp verstopt is. Controleer de ligging van de afvoerslang en verwijder de eventuele knik uit de slang of reinig de afvoerpomp en verwijder eventuele vreemde voorwerpen uit het pomphuis. Doseer het wasmiddel volgens de instructies van de fabrikant. De wasautomaat trilt of beweegt tijdens de werking. Het loogwater van de hoofdwas schuimt sterk. De schroefverbinding van de De toevoerslang vastschroetoevoerslang werd niet volven. Stop het programma, verwijder het wasgoed van tussen de deur en herstart het programma. De noodaftapslang op een correcte wijze aansluiten (zie De noodaftapslang werd niet het hoofdstuk , , Een noodafop een correcte wijze aange- tap uitvoeren"). De wasverzachter werd niet ingespoeld, het vakje w voor verzorgingsmiddelen is met water gevuld. De zeef in het vak voor verDe wasmiddelschuiflade reizorgingsmiddelen is niet cornigen, de zeef correct vastrect aangebracht of is zetten. verstopt. 33 Gebruiksaanwijzing Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing Het maximale vulgewicht naleven (zie de programmatabellen). Verwijder de knik. Het wasgoed is sterk verkreukeld. Er werd waarschijnlijk teveel wasgoed ingebracht. Er is een knik in de afvoerslang. Het wasgoed is niet voldoende uitgezwierd, er is duidelijk nog water in de trommel achtergebleven. De foutcode (2 wordt afgebeeld. Wend u tot de klantenservice De maximale pomphoogte die voor opvoerhoogtes van (opvoerhoogte van 1m vanaf meer dan 1m een speciale het standvlak van de wasmaset als extra toebehoren aanchine) wordt overschreden. Schakel het toestel uit, trek de stekker uit het stopcontact en reinig de afvoerpomp. Reinig de sifon. De afvoerpomp is verstopt. Ingeval van aansluiting aan een sifon: De sifon is verstopt. [. . . ] Anders kan de slang als gevolg van de afstotingskracht van het wegstromende water uit het bekken gedrukt worden. Het bochtstuk met behulp van de perforatie aan de waterkraan of aan de wand bevestigen. Opvoerhoogtes van meer dan 1m Om het was-/spoelwater te kunnen wegpompen, is elke wasmachine uitgerust met een afvoerpomp die vloeistoffen via de afvoerslang tot een hoogte van 1m oppompt, gerekend vanaf het standvlak van de machine. Voor opvoerhoogtes van meer dan 1m dient u contact op te nemen met de klantenservice. 50 Instructies voor plaatsing en aansluiting Technische gegevens Hoogteregeling Vulgewicht (afhankelijk van het programma) Toepassingen Het trommeltoerental tijdens centrifugeren Waterdruk Ca. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV85739-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV85739-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag