Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV85738-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV85738-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV85738-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV85738-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV85738-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (698 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV85738-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO-LAVAMAT 85730 update De wasautomaat die het milieu ontziet Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze informatie aandachtig door. Lees vooral het hoofdstuk "Veiligheid" op de eerste pagina's. Geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. [. . . ] · Bij alle andere foutcodes (C en cijfer of letter) contact opnemen met de service-afdeling en foutcode opgeven. Probleem Mogelijke oorzaak De stekker zit niet in het stopcontact. Oplossing Stekker in het stopcontact steken. De zekering in de huisinstalZekering vervangen. Deur sluiten; de sluiting moet hoorbaar dichtvallen. Toets START/PAUZE zo Toets START/PAUZE niet lang lang indrukken, tot het genoeg ingedrukt. Kinderbeveiliging opheffen (zie hoofdstuk "Kinderbeveiliging"). 31 Gebruiksaanwijzing Probleem Mogelijke oorzaak De waterkraan is gesloten. De wasautomaat Er zit erg weinig wasgoed in vibreert tijdens het gebruik of staat onrus- de trommel (bijv. Het water kon vóór het centrifugeren niet geheel worden weggepompt, omdat de afvoerslang geknikt is of de afvoerpomp verstopt is. Slang van de waterkraan losschroeven, zeef uitnemen en onder stromend water reinigen. Transportbeveiliging volgens de opstel- en aansluitaanwijzing verwijderen. Wasmiddel precies volgens de aanwijzingen van de fabrikant doseren. 32 Gebruiksaanwijzing Probleem Mogelijke oorzaak De koppeling van de toevoerslang is lek. Programma afbreken, wasgoed uit de deur verwijderen, nieuw programma starten. Als de aftapslang lek is, contact opnemen met onze service-afdeling. Onder de wasautomaat komt water te voorschijn. Aftapslang is niet goed afgesloten resp. lek. De afvoerpomp van de wasautomaat loopt voortdurend - ook als het apparaat is uitgeschakeld. De wasverzachter is niet ingespoeld, vak æ voor nabehandelingsmiddel is met water gevuld. Waterkraan sluiten, dan stekDe beveiliging tegen wateroker uit het stopcontact trekverlast aqua-control is in ken en contact opnemen met werking getreden. Het inzetbakje in het vak voor nabehandelingsmiddel is niet goed opgezet of verstopt. Wasmiddellade schoonmaken, inzetbakje goed opzetten. Bij kreukherstellend goed het programma STRIJKVRIJ kiezen. Het wasgoed is erg gekreukeld. Waarschijnlijk hebt u te veel wasgoed in de machine gedaan. 33 Gebruiksaanwijzing Probleem Mogelijke oorzaak In de afvoerslang zit een knik. Het wasgoed is niet goed gecentrifugeerd, in de trommel is nog restwater zichtbaar. De maximale pomphoogte (uitloophoogte 1m vanaf de onderkant van de machine) is overschreden. Neem contact op met onze service-afdeling, daar is voor opvoerhoogten boven 1m een opvoerset te verkrijgen. Apparaat uitschakelen, stekker uit het stopcontact trekken, afvoerpomp schoonmaken. De afvoerpomp is verstopt. Bij sifonaansluiting: de sifon Sifon reinigen. De deur is uit veiligheidsoDe deur kan niet wor- verwegingen vergrendeld (indicatie DEUR/LICHT) is uit. den geopend, terwijl het apparaat ingeschaDe programmabeveiliging is keld is. In de wasmiddellade bevinden zich wasmid- De zeef in de koppeling van de toevoerslang aan de delresten. [. . . ] b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden. c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV85738-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV85738-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag