Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV84760

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV84760. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV84760 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV84760 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV84760 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (842 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV84760 (1701 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV84760

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO-LAVAMAT 84760 update De milieuvriendelijke wasmachine Informatie voor de gebruiker Geachte Klant, gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te nemen. Schenk in het bijzonder aandacht aan het hoofdstuk "Veiligheid" op de eerste bladzijden. Bewaar zorgvuldig deze gebruikersinformatie zodat u ze later nog kan raadplegen. Geef deze gebruikersinformatie aan een eventueel volgende koper van de wasmachine door. 1 Met de gevarendriehoek en/of de woorden (Waarschuwing!, Opgepast!, Opgelet!) worden aanwijzingen benadrukt die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor de functionaliteit van de wasmachine. [. . . ] Wasmiddel precies volgens de aanwijzingen van de fabrikant doseren. 34 Gebruiksaanwijzing Storing Mogelijke oorzaak Schroefverbinding op toevoerslang zit niet vast. Afvoerslang controleren en zo nodig vervangen. Deksel van de afvoerpomp is Deksel goed sluiten. Noodafvoerslang goed afsluiten (zie paragraaf "Noodafvoer"). Bij lekkende noodafvoerslang, contact opnemen met de klantenservice. De noodafvoerslang is niet goed afgesloten of lekt. De ledigingspomp van de wasautomaat loopt voortdurend- ook bij uitgeschakeld apparaat. Wasverzachter wordt niet in de machine gespoeld, vak æ voor verzorgingsmiddel zit vol water. Kraan dichtdraaien, vervolBeveiliging tegen waterover- gens de stekker uit het stopcontact trekken en last Aqua control heeft geklantenservice op de hoogte reageerd. Het inzetstuk voor wasverzachter in het vak voor verzorgingsmiddel is niet goed bevestigd of is verstopt. Wasmiddelschuiflade reinigen, inzetstuk voor wasverzachter goed vastzetten. Bij kreukherstellend textiel het programma STRIJKVRIJ kiezen. Was is erg gekreukt. Waarschijnlijk heeft u teveel wasgoed in de machine gedaan. Was is na het centrifu- De was kon voor het centri- Vul de trommel altijd zo vol geren niet zo droog als fugeren niet gelijkmatig in mogelijk met kleine en grote gebruikelijk. stukken wasgoed. 35 Gebruiksaanwijzing Storing Mogelijke oorzaak Er zit een knik in de afvoerslang. Was is niet goed gecentrifugeerd, in de trommel is nog restwater zichtbaar. Maximale pomphoogte (afvoerhoogte 1m vanaf de onderkant van het apparaat) is overschreden. Neem contact op met de klantenservice, voor afvoerhoogtes van meer dan 1m is een speciale set beschikbaar. Apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken, afvoerpomp schoonmaken. Programmabeveiliging opheffen (zie paragraaf "Programmabeveiliging"). Afvoerpomp is verstopt. Bij sifonaansluiting: sifon is verstopt. Deur is om veiligheidsredenen vergrendeld (indicatie DEUR/LICHT is uit). Programmabeveiliging is ingesteld. Deur kan bij ingeschakeld apparaat niet geopend worden. In de wasmiddelschuiflade zitten aangekoekte resten wasmiddel. Kraan is niet geheel opengeKraan geheel opendraaien. van de toevoerslang naar de Slang van kraan en apparaat kraan of naar het apparaat is schroeven en filter reinigen. Oorzaak hiervan is vermoe- Geen negatieve invloed op delijk een wasmiddel met een het spoelresultaat, evt. Programmabeveiliging is ingeschakeld; tijdens het wassen werd de programmakeuzeknop verzet. Programmakeuzeknop naar oorspronkelijke positie terugdraaien (zie "Programmabeveiliging"). Spoelwater is troebel. Bij het indrukken van een extra programmatoets gaat de betreffende indicatie niet branden. De indicatie van het programmaverloop knippert continu. 36 Gebruiksaanwijzing Het wasresultaat is niet bevredigend Wanneer het wasgoed grauw is en er zich kalk in de trommel heeft neergezet · Er werd te weinig wasmiddel gebruikt. [. . . ] Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV84760

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV84760 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag