Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV84720-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV84720-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV84720-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV84720-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV84720-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (484 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV84720-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO-LAVAMAT 84720 update De wasautomaat die het milieu ontziet Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te nemen. Let vooral op het hoofdstuk "Veiligheid" op de eerste bladzijden. Berg deze gebruiksaanwijzing goed op voor latere raadplegingen en geef ze aan eventuele volgende eigenaars van het toestel door. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Opgelet!, Voorzichtig!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor Uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. [. . . ] Het ratelende startgeruis ­ in het bijzonder bij de eerste inwerkingstelling ­ wordt door de loogpomp veroorzaakt en hangt van de constructie af. Oplossen van storingen Tracht in geval van storingen het probleem zelf op te lossen aan de hand van de hier vermelde instructies. Doet er zich één van de hierna vermelde storingen voor of wenst u voor het oplossen van een bedieningsfout een beroep te doen op de klantendienst, dan komt een technicus van de klantendienst ter plaatse. Let wel, ook tijdens de garantieperiode worden hier kosten voor aangerekend. · Wanneer de indicator de foutcode (1 of (2 meldt, dan kunt u de storing eventueel zelf opheffen (zie onderstaand overzicht van de storingen). Verschijnt dezelfde foutcode, neem dan contact op met de klantenservice · Gelieve voor alle andere gemelde storingen de klantendienst op de hoogte te brengen en de foutcode te melden. Storing Mogelijke oorzaken Oplossing De wasmachine is niet aan- Steek de stekker in het gesloten op het stroomnet. De zekering van de elektrische installatie is niet in Vervang de zekeringen. Sluit de laaddeur; u moet kunnen horen dat de grendel in het slot springt. Houd de toets START/ PAUZE ingedrukt tot het programma begint. 29 Gebruiksaanwijzing Storing Mogelijke oorzaken De waterkraan is niet geopend. Oplossing Draai de waterkraan open. Er loopt geen water in de Koppel de slang los van de machine. De filter in de schroef van waterkraan, verwijder de de toevoerslang is verstopt. De in de hoogte verstelbare Pas de voetjes overeenschroefvoetjes zijn niet komstig de opstellings- en correct ingesteld. De trommel bevat niet volDit heeft geen invloed op doende wasgoed (bv. Het water kon vóór het uitzwieren niet volledig worden weggepompt omdat - de afvoerslang geknikt is of - omdat de loogpomp verstopt is. De schroefverbinding van de toevoerslang werd niet voldoende aangedraaid. Controleer de ligging van de afvoerslang en verwijder de eventuele knik uit de slang of reinig de loogpomp en verwijder eventuele vreemde voorwerpen uit het pomphuis. Draai de toevoerslang vast. De wasautomaat trilt of beweegt tijdens de werking. Er wordt te veel schuim ontwikkeld tijdens de hoodwas. Het water loopt langs de onderzijde van de wasmachine weg. De afvoerslang is niet goed Controleer de afvoerslang aangesloten. Stop het programma, verwijder het wasgoed van tussen de deur en start het programma opnieuw. 30 Gebruiksaanwijzing Storing Er werd geen wasverzachter in de machine gebracht tijdens het spoelen; het vak À voor verzorgingsmiddelen is met water gevuld. Mogelijke oorzaken Het sifonkapje in het vak voor verzorgingsmiddelen werd niet correct aangebracht of is verstopt. Oplossing De wasmiddellade reinigen; het sifonkapje stevig aanbrengen. Minder wasgoed in de machine doen. Er is een knik in de afvoerVerwijder de knik. Hier kan u terecht (afvoerhoogte 1m vanaf voor een adapter voor een het vlak waarop het toestel pomphoogte van meer dan rust) wordt overschreden. Schakel het toestel uit, trek de stekker uit het stopcontact en reinig de loogpomp. [. . . ] Neem bij een pomphoogte van meer dan 1m contact op met de AEG klantenservice. 49 Instructies voor plaatsing en aansluiting Technische gegevens Hoogte x breedte x diepte Diepte bij geopende deur In hoogte verstelbaar Leeggewicht Inhoud (programma-afhankelijk) Gebruik Trommeltoerental wassen Trommeltoerental centrifugeren Waterdruk 85x60x60cm 95cm ca. 53min-1 zie typeplaatje 1-10bar (=10­100N/cm2 = 0, 1­1, 0MPa) 50 Adressen klantendienst ADRESSEN KLANTENDIENST Telefon Electrolux Home Products Belgium Consumer services 02/363. 04. 44 ELECTROLUX SERVICE Bergensesteenweg, 719 1502 Lembeek Province de Liège: S. D. E. Rue Gaucet, 26 4020 Liège Telefax 02/363. 04. 00 02/363. 04. 60 04/343. 11. 60 04/343. 47. 68 51 Garantiebepalingen GARANTIEBEPALINGEN WAARBORGVOORWAARDEN 1. WERKING: De waarborg treedt slechts in werking indien de aankoopfaktuur kan voorgelegd worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV84720-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV84720-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag