Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV82800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV82800. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV82800 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV82800 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV82800 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (639 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV82800 (621 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV82800

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVAMAT 82800 De milieuvriendelijke wasmachine Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. aan de eventuele volgende eigenaar door. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing!Instructies en praktische tips Milieu-informatie 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 6 7 7 7 8 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 22 22 23 23 24 Veiligheid . [. . . ] Zo vaak op de toets OPTIES Language drukken, tot op het display ENGLISH TAALKEUZE verschijnt. aýýýýýaýaýaýaýBýaýaýaýa 4. OPTIES OK TIJD drukken tot de gewenste taalkeuze in het display verschijnt, bijv. Druk net zo vaak op de toets OPTIES tot de indicatie voor het uitschakelen verschijnt. Tijd 1. De programmakeuzeknop op het gewenste programma draaien en zo vaak op de toets OPTIES drukken tot het symbool B EXTRA'S knippert. Zo vaak op de toets OPTIES drukken, tot op het display TIJD wordt aangegeven. Iedere Tijd instellen keer dat op de toets wordt gedrukt, telt de indicatie per aýýýýýaýaýaýaýBýaýaýaýa minuut door. OPTIES OK TIJD drukte toets wisselt de indicatie in stappen van 10 minuten. Druk net zo vaak op de toets OPTIES tot de indicatie voor het uitschakelen verschijnt. 23 Contrast en helderheid 1. De programmakeuzeknop op het gewenste programma draaien en zo vaak op de toets OPTIES drukken tot het symbool B EXTRA'S knippert. Zo vaak op de toets OPTIES drukken, tot op het display CONTRAST of HELDERHEID verschijnt. IeaýýýýýaýaýaýaýBýaýaýaýa dere keer nadat op een toets is gedrukt of terwijl een TEMP. OPTIES OK TIJD toets is ingedrukt, verplaatst de zwarte driehoek in het schema voor meer contrast of helderheid, verder naar rechts. Als de driehoek aan het rechtereinde van het schema komt, start het weer aan de linkerzijde. Het display wisselt naar de volgende speciale functie of terug naar de indicatie voor het uitschakelen. Druk net zo vaak op de toets OPTIES tot de indicatie voor het uitschakelen verschijnt. 24 Kinderbeveiliging Bij een geactiveerde kinderbeveiliging kan de vuldeur niet meer gesloten worden en kan geen wasprogramma worden gestart. Kinderbeveiliging instellen: De draaiknop (aan de binnenkant van de vuldeur) met een muntstuk, rechtsom tot de aanslag verdraaien. 1 Waarschuwing!De draaiknop mag zich na het instellen van de draaiknop niet in ingedrukte positie bevinden omdat anders de kinderbeveiliging niet functioneert!Kinderbeveiliging opheffen: De draaiknop met een muntstuk linksom tot aan de aanslag draaien. 25 Reinigen en onderhoud Let op!Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen reinigingsmiddelen voor meubels of agressieve reinigingsmiddelen. Neem het bedieningspaneel en de behuizing met een vochtige doek af. Wasmiddellade De wasmiddellade dient regelmatig gereinigd te worden. Het inzetstuk voor de wasverzachter tot aan de aanslag insteken, zodat het vast zit. 5. [. . . ] De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: · chemische en elektrochemische inwerking van water, · abnormale milieuomstandigheden in het algemeen · voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden · contact met agressieve stoffen. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV82800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV82800 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag