Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV82730-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV82730-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV82730-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV82730-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV82730-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (798 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV82730-W (794 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV82730-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO-LAVAMAT 82730 update De milieuvriendelijke wasmachine Informatie voor de gebruiker Geachte Klant, gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te nemen. Schenk in het bijzonder aandacht aan het hoofdstuk "Veiligheid" op de eerste bladzijden. Bewaar zorgvuldig deze gebruikersinformatie zodat u ze later nog kan raadplegen. Geef deze gebruikersinformatie aan een eventueel volgende koper van de wasmachine door. 1 Met de gevarendriehoek en/of de woorden (Waarschuwing!, Opgepast!, Opgelet!) worden aanwijzingen benadrukt die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor de functionaliteit van de wasmachine. [. . . ] In voorkomend geval moeten deze voorwerpen worden verwijderd. 30 Gebruiksaanwijzing Reinigen van de afvoerpomp Paperclips, spijkers enz. die eventueel met het wasgoed in de wasautomaat terecht zijn gekomen, blijven in de behuising van de afvoerpomp liggen. Op zulke voorwerpen kunnen zich textielpluizen afzetten die daardoor de afvoerpomp verstoppen. Daarom minstens één maal per jaar de afvoerpomp reinigen. De wasmachine vóór de reiniging van de afvoerpomp uitschakelen en de netstekker losmaken!Eerst een noodaftap uitvoeren (zie het hoofdstuk "Een noodaftap uitvoeren"). Vóór het deksel van de afvoerpomp een dweil op de vloer leggen. Het deksel van de afvoerpomp tegen de wijzers van de klok in losschroeven en verwijderen. 1 4. Het lijf van het deksel zijdelings in de geleidingssleuf inbrengen en het deksel met de wijzers van de klok mee vastschroeven. 6. Sluit de klep. 31 Gebruiksaanwijzing Wat te doen als . . . Oplossen van storingen Probeer ingeval van een storing het probleem zelf te verhelpen met behulp van de onderstaande aanwijzingen. Wanneer u op de klantenservice een beroep moet doen voor één van de onderstaande storingen of om een foutieve bediening te verhelpen, dan is het bezoek van de technicus van de klantenservice ook tijdens de garantieperiode niet gratis. · Wanneer de foutcode C1 of C2 op het multidisplay aangegeven wordt, kan u de storing eventueel zelf verhelpen (zie de onderstaande storingstabel). Indien de foutcode opnieuw aangegeven wordt, neem dan contact op met de klantenservice. · Voor alle andere aangegeven defecten (C en een getal of een letter) dient u de klantenservice te verwittigen en de foutcode mee te delen. Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing De netstekker is niet ingesto- Steek de stekker in het stopken. De toets START/PAUZE blijven indrukken totdat het programma begint. De vuldeur kan niet geHef het kinderslot op (zie het Het kinderslot is vergrendeld. hoofdstuk , , Kinderslot"). 32 Gebruiksaanwijzing Probleem Mogelijke oorzaken De waterkraan is niet geopend. De slang van de waterkraan losschroeven, de zeef verwijderen en deze onder stromend water reinigen. Waterkraan is verkalkt of de- Waterkraan controleren, evt. De transportbeveiliging verwijderen in overeenstemDe transportbeveiliging werd ming met de handleiding niet verwijderd. De in de hoogte regelbare De regelvoetjes overeenkomvoetjes zijn niet correct inge- stig de instructies voor plaatsteld. De trommel bevat niet volDit heeft geen invloed op de doende wasgoed (b. v. Het water kon vóór het centrifugeren niet volledig weggepompt worden omdat de afvoerslang geknikt is of omdat de afvoerpomp verstopt is. Controleer de ligging van de afvoerslang en verwijder de eventuele knik uit de slang of reinig de afvoerpomp en verwijder eventuele vreemde voorwerpen uit het pomphuis. [. . . ] De slang zou anders door de terugslagkracht van het uitstromende water uit de wastafel kunnen worden gedrukt. een touw aan de waterkraan of de muur bevestigen. 0 50 Instructies voor plaatsing en aansluiting Opvoerhoogtes van meer dan 1m Om het was-/spoelwater te kunnen wegpompen, is elke wasmachine uitgerust met een afvoerpomp die vloeistoffen via de afvoerslang tot een hoogte van 1m oppompt, gerekend vanaf het standvlak van de machine. Voor opvoerhoogtes van meer dan 1m dient u contact op te nemen met de klantenservice. Technische gegevens Hoogteregeling Vulgewicht (afhankelijk van het programma) Toepassingen Het trommeltoerental tijdens centrifugeren Waterdruk Ca. 5kg Huishoudelijk Zie het typeplaatje 1-10bar (=10­100N/cm2 = 0, 1­1, 0MPa) Afmetingen (Afmetingen in mm) 51 Garantiebepalingen Garantiebepalingen België WAARBORGVOORWAARDEN 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV82730-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV82730-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag