Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV4940

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV4940. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV4940 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV4940 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV4940 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (506 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV4940

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 10 Wasgoed voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Wasgoed sorteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Wasprogramma uitvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Wasgoed in de machine doen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Het tijdstip van het einde van het programma kan tijdens het wassen wijzigen. Dit wordt veroorzaakt doordat het wasprogramma zich bij het wassen aan verschillende omstandigheden aanpast (bijvoorbeeld soort en hoeveelheid wasgoed, onbalansherkenning bij het centrifugeren, speciale spoelgang, enzovoort). KATOEN/SYNTH Wassen 50°C 800 12. 45 14. 37 TEMP. C° T/MIN OPTIES OK TIJD Programma onderbreken / wasgoed toevoegen Programma onderbreken · Met toets START/PAUZE kunt u het programma op elk moment onderbreken. Wanneer u toets START/PAUZE nog een keer indrukt, gaat de wasautomaat weer door met het programma. · Om een programma voortijdig te stoppen draait u de programmakeuzeknop naar UIT. Houd rekening met het feit dat er zich water in het apparaat kan bevinden! 17 Informatie voor de gebruiker Wasgoed toevoegen 1. · Als het display afwisselend " Deur gesloten " en " Pauze " aangeeft, is het niet meer mogelijk om wasgoed toe te voegen, bijv. · Geeft het display afwisselend " Deur open " en " Pauze "aan, kunt u nog wasgoed toevoegen: 2. Het programma gaat door. Einde van het programma / wasgoed uit de machine nemen Aan het einde van het programma klinkt 3x een lange zoemtoon (bij de instelling SIGNAALVOLUME NORMAAL of LAAG) en in de display verschijnt de indicatie " Einde " en " Deur te openen ". Na het wassen het machinedeksel een tijd open laten staat zodat de wasautomaat kan luchten. Wanner u SPOELSTOP of NACHTPROGRAMMA hebt gekozen : Na een spoelstop af na het einde van een programma met NACHTPROGRAMMA knippert de indicatie START/PAUZE. De programmakeuzeknop op het gewenste programma draaien en zo vaak op de toets OPTIES drukken tot het symbool EXTRA'S knippert. Zo vaak op de toets OPTIES drukken, tot op het display ENGLISH TAALKEUZE verschijnt. C° T/MIN OPTIES OK TIJD drukken tot de gewenste taalkeuze in het display verschijnt, bijv. Druk net zo vaak op de toets OPTIES tot de indicatie voor het uitschakelen verschijnt. 21 Informatie voor de gebruiker Tijd 1. De programmakeuzeknop op het gewenste programma draaien en zo vaak op de toets OPTIES drukken tot het symbool EXTRA'S knippert. Zo vaak op de toets OPTIES drukken, tot op het display TIJD wordt aangegeven. Ledere keer dat op de toets wordt gedrukt, telt de indicatie per minuut door. Druk net zo vaak op de toets OPTIES tot de indicatie voor het uitschakelen verschijnt. Contrast en helderheid 1. De programmakeuzeknop op het gewenste programma draaien zn zo vaak op de toets OPTIES drukken tot het symbool EXTRA'S knippert. Zo vaak op de toets OPTIES drukken, tot op het display CONTRAST of HELDERHEID verschijnt. Met de toets OPTIES de gewenste Contrast I----->------I instelling kiezen. [. . . ] Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV4940

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV4940 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag