Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV48580

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV48580. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV48580 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV48580 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV48580 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1545 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV48580 (1979 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV48580

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVAMAT 48580 aqua alarm De wasautomaat die het milieu ontziet Informatie voor de gebruiker PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. aan de eventuele volgende eigenaar door. De volgen symbolen worden in de tekst gebruikt : Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing!Instructies en praktische tips Milieu-informatie 2 Informatie voor de gebruiker INHOUD Geachte klant, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Voorzorgsmaatregelen tegen vorst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Afdanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Milieubescherming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Indicaties in het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Voor de eerste ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Het eerste in gebruik nemen - taalkeuze instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Timer instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Reiniging vóór het in gebruik nemen uitvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Het wasgoed voorbereiden en sorteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Eerst moet het water worden weggepompt : · De programmakeuzeknop naar UIT en vervolgens naar POMPEN draaien en de toets START/PAUZE indrukken (het water wordt zonder centrifugeren weggepompt). of · de programmakeuzeknop naar UIT draaien en vervolgens naar CENTRIFUGEREN. Indien gewenst het toerental aanpassen en de toets START/PAUZE indrukken (het water wordt weggepompt en aansluitend wordt gecentrifugeerd). 18 Informatie voor de gebruiker Extra's De onder Extra's instelbare speciale functies blijven onafhankelijk van het gekozen wasprogramma opgeslagen, ook na het uitschakelen van de wasautomaat en het uitnemen van de stekker uit het stopcontact. Geheugen 1, 2, 3 Op de stand GEHEUGEN 1, GEHEUGEN 2, GEHEUGEN 3 kunnen programmacombinaties worden opgeslagen en vervolgens direct met de programmakeuzeknop worden gekozen. Daarvoor wordt allereerst de gewenste programmacombinatie samengesteld en aansluitend opgeslagen. Het geheugen instellen : Voorbeeld : Aan de stand van het 12. 45 KATOEN/SYNTH programma GEHEUGEN 1 moet 14. 37 Einde progr. om de volgende programmacombinatie worden toegekend : 40°C 800 KATOEN / SYNTHETISCH 40°C, 800T/MIN, met optie VOORWAS. Met de toets OPTIES de functie VOORWAS instellen en op de toets OK drukken. Druk net zo vaak op de toets OPTIES tot het symbool EXTRA'S knippert. C° T/MIN OPTIES OK TIJD Druk op OPTIES om naar een andere geheugen- of opslagplaats te wisselen; 19 Informatie voor de gebruiker 7. De programmacombinatie is nu in de stand GEHEUGEN 1 van de programmakeuzeknop opgeslagen en kan voortaan direct met de programmakeuzeknop worden gekozen. Het geheugen kan op ieder gewenst moment met een nieuwe programmacombinatie overschreven worden (zie " Geheugen wijzigen "), maar niet worden verwijderd. Nieuwe programmacombinaties naar keuze samenstellen (Zie voor voorbeelden " Geheugen instellen ", stap 1 tot 4). Druk net zo vaak op de toets OPTIES tot het symbool EXTRA'S knippert. Met de toets OK, nieuwe programmacombinaties opslaan. Geluidsvolume Het geluidsvolume van de zoemer kan worden gekozen. De programmakeuzeknop op het gewenste programma draaien en zo vaak op de toets OPTIES drukken tot het symbool EXTRA'S knippert. Zo vaak op de toets OPTIES drukken, tot op het display SIGNAALVOLUME verschijnt. Zo vaak op de toets OPTIES NORMAAL drukken, tot het gewenste geluidsvolume (NORMAAL, LAAG, UIT) in het display wordt TEMP. Druk net zo vaak op de toets OPTIES tot de indicatie voor het uitschakelen verschijnt. 20 Informatie voor de gebruiker Extra spoelen 1. De programmakeuzeknop op het gewenste programma draaien en zo vaak op de toets OPTIES drukken tot het symbool EXTRA'S knippert. Zo vaak op de toets OPTIES Extra spoelen drukken, tot op het display EXTRA UIT SPOELEN wordt aangegeven. Druk net zo vaak op de toets OPTIES tot de indicatie voor het uitschakelen verschijnt. Taalkeuze 1. De programmakeuzeknop op het gewenste programma draaien en zo vaak op de toets OPTIES drukken tot het symbool EXTRA'S knippert. [. . . ] In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV48580

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV48580 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag