Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV485

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV485. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV485 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV485 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV485 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (630 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV485 (613 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV485

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand als. . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG fabrieksservice, zie hoofdstuk "Klantenservice". Gedrukt op chloorvrij papier wie milieubewust denkt, handelt ook zo. . . 2 INHOUD Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Aanwijzingen m. b. t de veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wasgoed niet in elkaar gevouwen in de machine doen. Textielsoorten en wasetiketten De wasetiketten helpen u bij de keuze van het juiste wasprogramma. De aangegeven temperaturen in de wasetiketten zijn maximale temperaturen. Witte was Textiel van katoen en linnen met dit wasetiket is ongevoelig voor mechanische belasting en hoge temperaturen. Bonte was Textiel van katoen en linnen met dit wasetiket is ongevoelig voor mechanische belasting. Kreukherstellend goed Textiel van kreukherstellend gemaakte katoen, weefsels gemengd met katoen, synthetische weefels met dit wasetiket vereisen een mechanisch voorzichtiger behandeling. Fijne was Textiel dat uit verschillende lagen bestaat, textiel van microvezels, synthetische weefsels en vitrages met dit wasetiket vereisen een bijzonder voorzichtige behandeling. Wol en bijzonder teer wasgoed Textiel van wol, weefsels gemengd met wol en zijde met dit wasetiket zijn bijzonder gevoelig voor mechanische belasting. Textiel met het wasetiket (niet wassen!) mag niet in de wasautomaat gewassen worden. 20 Gebruiksaanwijzing Was- en nabehandelingsmiddelen Welk was- en nabehandelingsmiddel? Gebruik alleen was- en nabehandelingsmiddelen die geschikt zijn voor huishoud-wasmachines. Let altijd op de aanwijzingen van de fabrikant van de middelen. Hoeveel was- en nabehandelingsmiddel? De hoeveelheid is afhankelijk van het vulgewicht: Als de wasmiddelfabrikant geen doseeraanwijzingen voor kleine hoeveelheden wasgoed geeft, doseert u bij halve belading 1/3 minder en bij nog kleinere belading 1/2 minder dan normaal. van de mate van verontreiniging van het wasgoed: Bij licht verontreinigd wasgoed minder doseren. Let op de aanwijzingen van de wasmiddelfabrikant en op het vulgewicht. De indicaties DEKSEL en START/PAUZE geven, als het apparaat is ingeschakeld, aan of het machinedeksel kan worden geopend: indicatie DEKSEL brandt groen brandt groen is uit indicatie START/PAUZE knippert rood brandt rood knippert of brandt rood machinedeksel openen mogelijk ?ja ja, na indrukken van toets START/PAUZE nee 1) 1) Machinedeksel is vanwege hoog waterniveau resp. hoge temperatuur vergrendeld. Als - de indicatie DEKSEL rood knippert, - en de indicatie HOOFDWAS knippert, hebt u geprobeerd een programma te starten, zonder dat het machinedeksel goed gesloten was. In dat geval machinedeksel stevig dichtdrukken en wasprogramma nogmaals starten. Wasgoed in de machine doen Maximale vulgewichten, zie "Programmatabellen". de juiste voorbereiding van het wasgoed, zie "Wasgoed sorteren en voorbereiden". 3. 4. 25 Gebruiksaanwijzing Was-/nabehandelingsmiddel doseren Aanwijzingen m. b. t. was- en nabehandelingsmiddelen, zie hoofdstuk "Was- en nabehandelingsmiddelen". Was-/nabehandelingsmiddel doseren: vak voor vloeibaar nabehandelingsmiddel (wasverzachter, stijfsel) Attentie!Dikvloeibare middelen eventueel tot markering MAX met water verdunnen, poedervormig stijfsel eerst oplossen. vak voor vlekkenzout vak voor voorwasmiddel/ inweekmiddel (alleen voor extra programma's VOORWAS/INWEKEN) of voor ontharder vak voor poedervormig hoofdwasmiddel (Als u waterontharder gebruikt en het rechter vak voor voorwas-/ inweekmiddel nodig hebt, de waterontharder op het hoofdwasmiddel in het linker vak doseren. ) Bij gebruik van vloeibare wasmiddelen/tabletten: Vloeibare wasmiddelen resp. tabletten met door de wasmiddelindustrie aangeboden doseerhulpjes doseren. [. . . ] 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens 48 het in artikel 2b bepaalde. Garantiebepalingen Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende serviceorganisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV485

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV485 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag