Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV475W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV475W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV475W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV475W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV475W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (528 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV475W (515 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV475W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG fabrieksservice, zie hoofdstuk Klantenservice. Gedrukt op chloorvrij papier - wie milieubewust denkt, handelt ook zo. . . Wasprogramma starten, starttijdkeuze en centrifugetoerental instellen . 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 17 18 18 18 19 20 21 22 22 Vóór het in gebruik nemen . . 23 23 24 24 24 25 26 26 26 26 26 27 27 28 28 31 32 33 34 Technische gegevens . [. . . ] Wol en bijzonder teer wasgoed 9 ì Textiel van wol, weefsels gemengd met wol en zijde met dit wasetiket is bijzonder gevoelig voor mechanische belasting. Wollen goed met het wolmerk 9 mag alleen in de wasautomaat gewassen worden, als het ook van de aanduiding vervilt niet , niet verviltend of machine-wasbaar voorzien is. Textiel met het wasetiket ï (handwas) of ñ (niet wassen!) mag niet in de wasautomaat gewassen worden. Let op de aanwijzingen apart wassen en meermalen apart wassen! Was- en nabehandelingsmiddelen Welk was- en nabehandelingsmiddel? Gebruik alleen was- en nabehandelingsmiddelen die geschikt zijn voor huishoud-wasmachines. Let altijd op de aanwijzingen van de fabrikant van de middelen. Hoeveel was- en nabehandelingsmiddel? De hoeveelheid is afhankelijk 16 Voordat u gaat wassen van het vulgewicht: Als de wasmiddelfabrikant geen doseeraanwijzingen voor kleine hoeveelheden wasgoed geeft, doseert u bij halve belading 1/3 minder en bij nog kleinere belading 1/2 minder dan normaal. van de mate van verontreiniging van het wasgoed: Bij licht verontreinigd wasgoed minder doseren. Let op de aanwijzingen van de wasmiddelfabrikant en op het vulgewicht. van de hardheidsgraad van het water: Hoe harder het water, des te hoger de dosering!Vloeibare wasmiddelen Gebruik voor het doseren van vloeibaar wasmiddel de door de wasmiddelindustrie aangeboden doseerhulpjes. Doseer deze middelen volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Waterontharder gebruiken Gebruik bij gemiddelde tot hoge waterhardheid (vanaf hardheid II) een speciale ontharder. Informatie over de waterhardheid in uw woonplaats kunt u bij het waterleidingbedrijf krijgen. 2 Omdat de ontharder vóór het hoofdwasmiddel wordt ingespoeld (voorontharding), is 80% van de normaal gebruikelijke hoeveelheid ontharder voldoende. 0 Toets AAN/UIT nogmaals indrukken. Einde van het programma/wasgoed uit de machine nemen Het wasprogramma is beëindigd als de indicatie van de toets AAN/UIT uitgaat. Na een spoelstop moet eerst het water weggepompt of het wasgoed gecentrifugeerd worden: Toets centrifugetoerental/NIET CENTRIFUGEREN zo vaak indrukken, tot de indicatie van het gewenste toerental brandt of programmakiezer rechtsom op CENTRIFUGEREN draaien (het wasgoed wordt in overeenstemming met het afgelopen programma gecentrifugeerd), of programmakiezer rechtsom op POMPEN draaien (het water wordt weggepompt). Deur iets open laten staan, zodat de wasautomaat kan drogen. 0 0 0 0 0 22 Programmatabellen Wassen Hier vindt u een overzicht van niet alle mogelijke, maar alleen de in het dagelijks gebruik zinvolle instellingen. Soort wasgoed, Wasetiket Max. vulgewicht (droog wasgoed)1 Programmakiezer Temperatuurkiezer 95 95 95 95 WITTE/BONTE WAS Toets textielsoort HOOFDWAS VOORWAS witte was VLEKKEN 5kg KORT energiesparprogramma: HOODFDWAS VOORWAS HOOFDWAS bonte was VOORWAS VLEKKEN KORT kreukherstellend goed 2, 5kg HOOFDWAS VOORWAS VLEKKEN KORT fijne was HOOFDWAS 2, 5kg VOORWAS (resp. 15-20m2 VLEKKEN vitrages) KORT 1kg HOOFDWAS KORT ç E E WITTE/BONTE WAS èë 5kg 30-60 êíî 30-60 KREUKHERSTELLEND ì wol2 KOUD tot 40 FIJNE WAS 9ì KOUD tot 40 WOL 1) In een emmer van 10 liter past ongeveer 2, 5 droge katoen. 2) Wollen goed met het wolmerk mag alleen in de machine gewassen worden als het ook van de aanduiding vervilt niet, verviltend of machine-wasbaar voorzien is. 23 Programmatabellen Apart inweken Soort wasgoed Max. vulgewicht (droog wasgoed) Programmakiezer Temperatuurkiezer Toets textielsoort WITTE/BONTE WAS INWEKEN KOUD tot 40 KREUKHERSTELLEND FIJNE WAS witte/bonte was 5kg kreukherstellend goed fijne was 2, 5kg 2, 5kg Apart wasverzachten/stijven Soort wasgoed witte/bonte was kreukherstellend goed fijne was wol Max. vulgewicht (droog wasgoed) 5kg 2, 5kg 2, 5kg 1kg WASVERZACHTEN Programmakiezer Toets textielsoort WITTE/BONTE WAS KREUKHERSTELLEND FIJNE WAS WOL Apart spoelen Soort wasgoed witte/bonte was kreukherstellend goed fijne was wol Max. vulgewicht (droog wasgoed) 5kg 2, 5kg 2, 5kg 1kg SPOELEN Programmakiezer Toets textielsoort WITTE/BONTE WAS KREUKHERSTELLEND FIJNE WAS WOL 24 Programmatabellen Apart centrifugeren Soort wasgoed witte/bonte was kreukherstellend goed fijne was wol Max. Programmakiezer Toets textielsoort WITTE/BONTE WAS KREUKHERSTELLEND FIJNE WAS WOL 25 Reiniging en onderhoud In het dagelijks gebruik 0 Na beëindiging van het programma de wasmiddellade een klein stukje naar buiten trekken, opdat hij kan drogen. 0 De deur na het wassen open laten staan, opdat de wasautomaat kan drogen. [. . . ] 0 Klepje op de palletjes drukken en dichtklappen. 33 Wat is er aan de hand als . . . Sopafkoeling of extra spoelgang noodzakelijk De wasautomaat is ingesteld op een uiterst zuinig waterverbruik. Het kan echter noodzakelijk zijn, het sop vóór het wegpompen af te koelen, om beschadigingen van kunststof afvoerbuizen te voorkomen (sopafkoeling). Voor mensen met een wasmiddelallergie kan het van belang zijn om met meer water te spoelen (extra spoelgang). Dat is mogelijk met de meerwaterschakelaar: Stand 1: sopafkoeling Het sop wordt vóór het wegpompen aan het eind van de hoofdwas (door toevoer van koud water) afgekoeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV475W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV475W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag