Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV475

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV475. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV475 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV475 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV475 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (528 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV475 (515 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV475

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand als. . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG fabrieksservice, zie hoofdstuk "Klantenservice". Gedrukt op chloorvrij papier wie milieubewust denkt, handelt ook zo. . . 2 INHOUD Gebruiksaanwijzing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Aanwijzingen m. b. t de veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wol en bijzonder teer wasgoed Textiel van wol, weefsels gemengd met wol en zijde met dit wasetiket zijn bijzonder gevoelig voor mechanische belasting. Textiel met het wasetiket (niet wassen!) mag niet in de wasautomaat gewassen worden. 19 Gebruiksaanwijzing Was- en nabehandelingsmiddelen Welk was- en nabehandelingsmiddel? Gebruik alleen was- en nabehandelingsmiddelen die geschikt zijn voor huishoud-wasautomaten. Let altijd op de aanwijzingen van de fabrikant van de middelen. Hoeveel was- en nabehandelingsmiddel? De hoeveelheid is afhankelijk van het vulgewicht: Als de wasmiddelfabrikant geen doseeraanwijzingen voor kleine hoeveelheden wasgoed geeft, doseert u bij halve belading 1/3 minder en bij nog kleinere belading 1/2 minder dan normaal. van de mate van verontreiniging van het wasgoed: Bij licht verontreinigd wasgoed minder doseren. Let op de aanwijzingen van de wasmiddelfabrikant en op het vulgewicht. van de hardheidsgraad van het water: Hoe harder het water, des te hoger de dosering!Vloeibare wasmiddelen Gebruik voor het doseren van vloeibaar wasmiddel de door de wasmidddelindustrie aangeboden doseerhulpjes. Doseer deze middelen volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Waterontharder gebruiken Gebruik bij gemiddelde tot hoge waterhardheid (vanaf hardheid II) een speciale ontharder. Informatie over de waterhardheid in uw woonplaats kunt u bij het waterleidingbedrijf krijgen. Waterhardheid Hardheidsbereik I - laag II - gemiddeld III - hoog 20 Waterhardheid in d°H (graden Duitse hardheid) onder 10 10 - 16 boven 16 Waterhardheid in mmol/l (millimol per liter) onder 1, 8 1, 8 - 2, 9 boven 2, 9 Gebruiksaanwijzing Wassen Beknopte gebruiksaanwijzing Een wasproces verloopt als volgt: . 1. Het juiste wasprogramma instellen: - met de programmakiezer programma en temperatuur instellen, - eventueel toets(en) voor extra programma's indrukken, - eventueel centrifugetoerental wijzigen of SPOELSTOP kiezen, - eventueel STARTTIJDKEUZE instellen. Als het wasprogramma in een spoelstop geëindigd is, vóór het openen van het deksel POMPEN, CENTRIFUGEREN, of KORT CENTRIFUGEREN kiezen. De indicaties DEKSEL en START/PAUZE geven, als het apparaat is ingeschakeld, aan of het machinedeksel kan worden geopend: indicatie START/PAUZE knippert rood brandt rood knippert of brandt rood machinedeksel openen mogelijk ?ja ja, na indrukken van toets START/PAUZE nee 1) indicatie DEKSEL brandt groen brandt groen is uit 1) Machinedeksel is vanwege hoog waterniveau resp. hoge temperatuur vergrendeld. Als - de indicatie DEKSEL rood knippert, - daarna de foutcode E40 in het multidisplay knippert, - en de indicatie HOOFDWAS knippert, hebt u geprobeerd een programma te starten, zonder dat het machinedeksel goed gesloten was. In dat geval machinedeksel stevig dichtdrukken en wasprogramma nogmaals starten. Trommeldeksel openen Om de trommel te openen met één vinger op de dekselopening drukken. Dankzij de soft-opening gaat het deksel langzaam en veilig voor uw vingers open. Wasgoed in de machine doen Maximale vulgewichten, zie "Programmatabellen". de juiste voorbereiding van het wasgoed, zie "Wasgoed sorteren en voorbereiden". 3. 4. Gebruiksaanwijzing Was-/nabehandelingsmiddel doseren Aanwijzingen m. b. t. was- en nabehandelingsmiddelen, zie hoofdstuk "Was- en nabehandelingsmiddelen". Was-/nabehandelingsmiddel doseren: vak voor vloeibaar nabehandelingsmiddel (wasverzachter, stijfsel) Attentie!Dikvloeibare middelen eventueel tot markering MAX met water verdunnen, poedervormig stijfsel eerst oplossen. vak voor vlekkenzout vak voor voorwasmiddel/ inweekmiddel (alleen voor extra programma's VOORWAS/INWEKEN) of voor ontharder vak voor poedervormig hoofdwasmiddel (Als u waterontharder gebruikt en het rechter vak voor voorwas-/ inweekmiddel nodig hebt, de waterontharder op het hoofdwasmiddel in het linker vak doseren. ) Bij gebruik van vloeibare wasmiddelen/tabletten: Vloeibare wasmiddelen resp. [. . . ] Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. 12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. 13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV475

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV475 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag