Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV4740

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV4740. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV4740 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV4740 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV4740 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (509 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV4740

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 11 Toets START / PAUZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Machinedeksel openen en sluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Indicatie van het programmaverloop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Voordat u gaat wassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Als u het centrifugetoerental niet wijzigt, wordt het automatisch aan het wasprogramma aangepast: - WITTE WAS / BONTE WAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 tpm - KREUKHERSTELLEND / STRIJKVRIJ . . . . . . . . . . . . . . . 900 tpm - FIJNE WAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 tpm - WOL / handwas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 tpm Het toerental voor de centrifugegangen tussendoor is afhankelijk van het gekozen programma en kan niet worden gewijzigd. Toets START / PAUZE Deze toets heeft 2 functies: a) Start Door indrukken van de toets wordt het ingestelde programma gestart. b) Pauze Om een lopend programma te onderbreken, toets START/PAUZE indrukken: de indicatie in het multidisplay knippert U zet het programma voort door de toets opnieuw in te drukken. Machinedeksel openen en sluiten · Openen: aan de greep van het machinedeksel trekken. De indicaties DEKSEL en START/PAUZE geven, als het apparaat is ingeschakeld, aan of het machinedeksel kan worden geopend: Indicatie DEKSEL knippert* brandt is uit *afhankelijk van model 12 **Het deksel is open Machinedeksel openen mogelijk ?· Kleine en tere stukken wasgoed (sokken, panty's, beha's enz. ) in een wasnetje wassen. Haken verwijderen en de vitrages in een net of zak binden Hoeveelheid wagoed De hoeveelheid wasgoed die u in de trommel doet mag het maximale vulgewicht van de wasautomaat niet overschrijden. Niet alle textielsoorten hebben hetzelfde volume en hetzelfde opnemend vermogen. Daarom moet de trommel in het algemeen als volgt gevuld worden: · vol, maar niet overvol voor katoen en linnen, · halfvol voor weefsels gemengd met katoen en synthetische weefsels, · voor een derde gevuld voor tere artikelen zoals vitrages en wol. Bij een gemengde was het vulgewicht van het teerste materiaal aanhouden. 15 Informatie voor de gebruiker Wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen die geschikt zijn voor gebruik in een wasautomaat. - Programmakiezer op POMPEN draaien en toets START/PAUZE indrukken (het water wordt zonder centrifugeren weggepompt), of - Programmakiezer op CENTRIFUGEREN draaien en toets START/ PAUZE indrukken (het water wordt weggepompt en het wasgoed wordt gecentrifugeerd of voorzichtig gecentrifugeerd). Na beëindiging van dit programma-onderdeel brandt de indicatie EINDE. Zodra de indicatie DEKSEL groen brandt, kan het machinedeksel worden geopend. · Na het wassen het machinedeksel een tijd open laten staat zodat de wasautomaat kan luchten. Als de wasautomaat langere tijd niet wordt gebruikt: waterkraan dichtdraaien en de wasautomaat spanningloos maken. 22 Informatie voor de gebruiker Onderhoud en reiniging Voordat u de machine gaat reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken. Machine ontkalken Als u op de juiste wijze wasmiddel doseert, is ontkalken niet nodig. Als ontkalken toch noodzakelijk is, gebruik dan een in de handel verkrijgbaar niet-bijtend product dat speciaal voor wasautomaten is bedoeld. dosering op de verpakking op. Buitenkant Maak de buitenkant van de machine schoon met lauw water en een mild schoonmaakmiddel. Nooit alcohol, oplosmiddelen of dergelijke producten gebruiken. Wasmiddelbakje Demonteren : Druk op de lipjes aan weerskanten van het wasmiddelbakje en trek het omhoog. Maak het bakje onder stromend water schoon en gebruik een borstel of doekje. Controleer of de hevels aan de achterkant van het bakje niet geblokkeerd worden. Monteren : Zet het wasmiddelbakje in de openingen en klik het vast. 23 Informatie voor de gebruiker Afvoerfilter Maak het filter aan de onderzijde van de machine regelmatig schoon. Open het deurtje met bijvoorbeeld een schroevendraaier : Restwater weg laten lopen: Zet een bak onder de afvoer. Draai de dop tegen de wijzers van de klok in tot hij verticaal staat en het restwater weg-loopt. Filter verwijderen : Dop helemaal losdraaien. [. . . ] Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV4740

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV4740 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag